تعداد اعضای اتاق تهران

آمار کل " صادرات به" کشور (سودان) گمرک (تبريز)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 تبريز سودان 87019090 ترا کتورهاي كشاورزي غيرچرخ زنجيري ،باقدرت 110اسب بخار وكمتر 636,467 74,621,391,000 Rls. 2,834,000 $
2 12 1393 تبريز سودان 84089090 ساير موتورهاي ديزل ونيمه ديزل با قدرت بيش از 150 اسب بخار 7,000 2,338,441,700 Rls. 91,700 $
3 12 1393 تبريز سودان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 28,727 1,353,069,403 Rls. 51,625 $
4 12 1393 تبريز سودان 87011010 ---با قدرت حداكثر 110 قوه اسب بخار 8,780 994,500,000 Rls. 39,000 $
5 12 1393 تبريز سودان 87085029 محورهاي غير محرك به جز انواع مورداستفاده درسواري ،سواري كار ،وانت وترلكتور كشاورزي 1,060 88,416,720 Rls. 3,180 $
6 12 1393 تبريز سودان 84099930 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي کشاورزي 900 75,070,800 Rls. 2,700 $
مجموع کل
79,470,889,623 ريال
مجموع کل
3,022,205 دلار
[1]