آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (تبريز)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 تبريز عراق 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 12,172,901 968,182,791,002 Rls. 36,519,873 $
2 12 1393 تبريز عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 17,861,455 941,370,523,172 Rls. 35,448,229 $
3 12 1393 تبريز عراق 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 3,080,448 321,087,666,633 Rls. 12,306,004 $
4 12 1393 تبريز عراق 39181090 ک ک ک ساير كف پوشها از پليمرهاي كلروروينيل بجز چمن مصنوعي 2,915,701 234,562,923,583 Rls. 8,746,144 $
5 12 1393 تبريز عراق 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 1,135,015 196,120,512,349 Rls. 7,310,304 $
6 12 1393 تبريز عراق 87019090 ترا کتورهاي كشاورزي غيرچرخ زنجيري ،باقدرت 110اسب بخار وكمتر 1,344,071 194,111,243,100 Rls. 7,477,429 $
7 12 1393 تبريز عراق 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 2,665,348 193,874,359,641 Rls. 7,334,313 $
8 12 1393 تبريز عراق 39189090 ---پوشش كف از ساير مواد پلاستيكي 1,969,677 151,744,284,675 Rls. 5,909,408 $
9 12 1393 تبريز عراق 39191090 صفحه. ورق. نوا رخودچسب بصورت رول باپهناي حداكثر 20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 1,624,900 131,572,949,450 Rls. 4,875,700 $
10 12 1393 تبريز عراق 04031090 ک ک ک ماست 3,624,266 109,683,342,571 Rls. 4,173,675 $
11 12 1393 تبريز عراق 85161090 سايرآبگرمکنهاي فوري يامخزني برقي وگرم کن هاي غوطه وربرقي بجز دستگاههاي آبگرم وسردکن توام 1,494,516 99,332,561,294 Rls. 3,728,474 $
12 12 1393 تبريز عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 1,516,324 85,425,947,778 Rls. 3,174,158 $
13 12 1393 تبريز عراق 39172200 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي پروپيلن 986,507 76,792,612,320 Rls. 2,959,672 $
14 12 1393 تبريز عراق 70049090 ورق شيشه اي غيرمذكور باضخامتهاي بيشتر از 2.5 ميليمتر 14,626,175 68,308,858,546 Rls. 2,551,346 $
15 12 1393 تبريز عراق 19053200 ويفل ها و ويفرها 1,327,257 64,829,259,989 Rls. 2,442,261 $
16 12 1393 تبريز عراق 39202010 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ شده Bi oriented poly prolylene 1,189,319 63,390,879,077 Rls. 2,379,380 $
17 12 1393 تبريز عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 684,111 54,471,600,053 Rls. 2,052,169 $
18 12 1393 تبريز عراق 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 11,678,793 50,065,137,261 Rls. 1,900,798 $
19 12 1393 تبريز عراق 04014000 شير وخامه شير كه ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6 درصد بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد تغليظ نشده ياشيريننشده 605,041 47,709,288,366 Rls. 1,815,290 $
20 12 1393 تبريز عراق 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي ) به شكل پودر ، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1 درصد وزني باشد 410,000 42,827,156,000 Rls. 1,640,140 $
21 12 1393 تبريز عراق 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 445,241 41,411,385,895 Rls. 1,558,342 $
22 12 1393 تبريز عراق 64039900 کفش باتخت كائوچوياپلاستيك ورويه ا زچرم طبيعي,که قوزک پارا نميپوشاند. 84,098 39,144,922,693 Rls. 1,476,908 $
23 12 1393 تبريز عراق 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي ا تيلن 469,856 38,070,442,803 Rls. 1,408,824 $
24 12 1393 تبريز عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي تغذيه كودكان شيرخوار 2,510,531 35,482,864,769 Rls. 1,354,887 $
25 12 1393 تبريز عراق 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 637,574 33,083,177,426 Rls. 1,275,151 $
26 12 1393 تبريز عراق 04072010 ک ک ک تخم خوراكي مربوط به انواع گونه هاي ماكيان تازه 908,000 31,574,466,330 Rls. 1,180,430 $
27 12 1393 تبريز عراق 28289010 هيپوکلريت سديم 1,857,262 26,975,980,211 Rls. 1,022,642 $
28 12 1393 تبريز عراق 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 1,136,566 26,122,161,319 Rls. 960,978 $
29 12 1393 تبريز عراق 39172300 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي کلروروينيل 296,337 23,197,022,148 Rls. 889,103 $
30 12 1393 تبريز عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 294,564 23,191,169,520 Rls. 881,969 $
31 12 1393 تبريز عراق 69089090 ساير کاشي وچهارگوش ولوح برا ي فرش ياروکش کردن اجاق ياديوار ورني زده يالعاب زده ا زسرا ميک غير مذکور در جاي ديگر 4,202,444 22,205,090,958 Rls. 848,710 $
32 12 1393 تبريز عراق 04079000 ساير تخم هاي پرندگان ذخيره شده ويا پخته شده 627,149 20,856,226,680 Rls. 815,293 $
33 12 1393 تبريز عراق 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 74,116 16,521,022,155 Rls. 611,603 $
34 12 1393 تبريز عراق 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 263,427 14,946,250,161 Rls. 573,924 $
35 12 1393 تبريز عراق 85446090 سايرهادي هاي برق برا ي ولتاژ بيش ا ز 1000 ولت غير مذکور درجاي ديگر 61,172 14,846,121,486 Rls. 550,548 $
36 12 1393 تبريز عراق 22029090 ک کک ک ساير نوشابه هاي غير الكلي بجز مكمل هاي غذايي مايع 801,378 12,563,429,892 Rls. 475,624 $
37 12 1393 تبريز عراق 84138200 بالابرهاي آبگونها 148,913 11,861,376,465 Rls. 446,739 $
38 12 1393 تبريز عراق 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 57,633 7,565,738,884 Rls. 288,132 $
39 12 1393 تبريز عراق 85167900 دستگاه هاي ا لکتروترميک برا ي مصارف خانگي ,که در جاي ديگر مذکور نباشد 29,441 6,965,020,125 Rls. 264,988 $
40 12 1393 تبريز عراق 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 362,413 6,690,914,260 Rls. 253,687 $
41 12 1393 تبريز عراق 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 335,146 6,439,839,518 Rls. 251,360 $
42 12 1393 تبريز عراق 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 313,346 5,805,445,209 Rls. 225,603 $
43 12 1393 تبريز عراق 39204930 ورق از آلياژ PVC/ABC 53,722 5,513,318,248 Rls. 204,144 $
44 12 1393 تبريز عراق 83099090 سايردر،درپوش و سرپوش ،درپوش پاره شونده برا ي بطري درپوش پيچي بشكه ،مهروموم وساير متفرغات بسته بندي ،ا ز فلزا ت معمولي غيرمذکوردرجاي ديگر 94,117 5,265,765,896 Rls. 197,646 $
45 12 1393 تبريز عراق 84743100 مخلوط کن هاي بتون وملاط. 49,288 5,126,408,200 Rls. 195,790 $
46 12 1393 تبريز عراق 94037000 مبلها زموا د پلاستيکي 63,536 5,078,235,042 Rls. 190,608 $
47 12 1393 تبريز عراق 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 198,380 5,024,193,956 Rls. 192,650 $
48 12 1393 تبريز عراق 84182900 يخچالهاي خانگي غير از تراكمي 30,200 4,781,772,864 Rls. 173,052 $
49 12 1393 تبريز عراق 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 29,650 4,699,457,796 Rls. 173,052 $
50 12 1393 تبريز عراق 84743900 سايرماشين هاي مخلوط کردن ياورزدا دن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 42,260 4,637,305,520 Rls. 169,040 $
51 12 1393 تبريز عراق 63059000 جوا ل وکيسه برا ي بسته بندي, ا زسايرمواد نسجي غير مذکور در جاي ديگر 52,920 4,544,588,472 Rls. 166,359 $
52 12 1393 تبريز عراق 84743200 ماشين هاي مخلوط کردن موا دمعدني باقير. 34,621 3,972,915,545 Rls. 155,795 $
53 12 1393 تبريز عراق 73211200 وسائل خورا ک پزي, خورا ک گرم کن, باسوخت مايع, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 16,203 3,885,388,641 Rls. 145,827 $
54 12 1393 تبريز عراق 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 169,550 3,736,429,321 Rls. 142,423 $
55 12 1393 تبريز عراق 39229000 مخزن آب, سيفون و لوا زم بهدا شتي همانند,که درجاي ديگرمذکورنباشد,ا زموا د پلاستيکي 45,196 3,651,435,069 Rls. 135,213 $
56 12 1393 تبريز عراق 84335119 كمباين (ماشين برداشت ) مخصوص گندم با قدرت كمتر از 140 اسب بخار 24,000 3,509,760,000 Rls. 128,000 $
57 12 1393 تبريز عراق 04029900 شيروخامه شيرتغليظ شده, شيرين شده (باستثناي شکل جامدآن ) 93,213 3,011,740,959 Rls. 111,855 $
58 12 1393 تبريز عراق 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 38,812 2,982,832,120 Rls. 116,453 $
59 12 1393 تبريز عراق 08025200 ک ک پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 13,015 2,907,287,721 Rls. 113,913 $
60 12 1393 تبريز عراق 20094910 آب آناناس تغليظ شده (کنسانتره ) 132,046 2,751,626,265 Rls. 103,309 $
61 12 1393 تبريز عراق 39206190 سايرصفحه هاوورقهاا زپلي کربنات غيرا سفنجي بجزورق دوجدا ره وفيلم متالايز 28,465 2,734,468,765 Rls. 99,628 $
62 12 1393 تبريز عراق 76149000 مفتول بهم تابيده, کابل،نوارگيس باف وهمانند از آلومينيوم, عايق نشده برا ي مصرف برق. 31,502 2,622,382,788 Rls. 102,766 $
63 12 1393 تبريز عراق 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمترا ز80ميليمتر. 121,850 2,453,211,653 Rls. 88,576 $
64 12 1393 تبريز عراق 04090000 عسل طبيعي 18,798 2,431,279,050 Rls. 94,067 $
65 12 1393 تبريز عراق 28281000 هيپوکلريت کلسيم تجارتي و ساير هيپوکلريت هاي کلسيم 90,590 2,375,196,460 Rls. 90,483 $
66 12 1393 تبريز عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 61,843 2,322,387,753 Rls. 86,925 $
67 12 1393 تبريز عراق 84799090 --- اجزاء وقطعات ماشين ها ودستگاههاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء وقطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 44,766 2,257,108,048 Rls. 87,315 $
68 12 1393 تبريز عراق 84581900 ماشين تراش افقي براي بردا شتن فلز(غيرا زنوع کنترل شماره ا ي ) 6,350 2,158,890,500 Rls. 84,500 $
69 12 1393 تبريز عراق 73090000 مخزن ، منبع ، بشكه وظروف همانند براي هر گونه مواد ( به استثناي گازهاي فشرده يا مايع شده ) ، از چدن ، آهن يا فولاد ، با گنجايش حداكثر 300 ليتر ، بدون دستگاه هاي مكانيكي يا حرارتي ، حتي با پوشش داخلي يا پوشش عايق حرارت 39,410 2,106,864,972 Rls. 78,452 $
70 12 1393 تبريز عراق 04071114 کتخمکمرغ نطفهکدار مادر گوشتي 16,270 2,094,696,720 Rls. 82,080 $
71 12 1393 تبريز عراق 38200000 فرآوردهکهاي ضديخ و مايعات آمادهکشده براي ذوب يخ (Anti freezing fluids) preparation preparedicing and 53,570 2,079,965,161 Rls. 77,677 $
72 12 1393 تبريز عراق 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غيرمذکور در جاي ديگر 165,920 2,048,529,134 Rls. 75,663 $
73 12 1393 تبريز عراق 20052000 ک سيبکزميني اماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه ، يخ نزده 18,489 1,974,119,273 Rls. 73,958 $
74 12 1393 تبريز عراق 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 79,257 1,802,870,565 Rls. 67,369 $
75 12 1393 تبريز عراق 73211110 ا جاق گازفردا رمبله 13,136 1,705,423,360 Rls. 65,680 $
76 12 1393 تبريز عراق 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 17,950 1,698,870,400 Rls. 63,400 $
77 12 1393 تبريز عراق 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 69,820 1,520,054,711 Rls. 59,347 $
78 12 1393 تبريز عراق 28332200 سولفات هااز آلومينيم 113,169 1,495,908,381 Rls. 56,584 $
79 12 1393 تبريز عراق 94018090 ---ساير نشيمن ها غير از جاجيم 19,432 1,487,905,926 Rls. 58,296 $
80 12 1393 تبريز عراق 73110000 ظروف چدني ،آ هني يافولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده . 30,969 1,435,609,804 Rls. 55,207 $
81 12 1393 تبريز عراق 84659900 ماشين ا بزا ر,غيرمذکوردرجاي ديگر,برا ي کارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, کائوچوي سفت شده, مواد پلا ستيكي سخت وغيره 13,980 1,426,015,920 Rls. 55,920 $
82 12 1393 تبريز عراق 72149900 ميله هاي ازآهن يافولادغير ممزوج , گرم نورد,گرم کشيده ياگرم ا کسترودشده که درجاي ديگرذکرنشده. 70,460 1,391,001,676 Rls. 50,732 $
83 12 1393 تبريز عراق 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 90,003 1,385,560,708 Rls. 54,164 $
84 12 1393 تبريز عراق 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 22,818 1,351,396,485 Rls. 52,890 $
85 12 1393 تبريز عراق 34011110 صابون حمام و دستشويي 45,706 1,333,116,404 Rls. 50,275 $
86 12 1393 تبريز عراق 73262000 مصنوعات ا زمفتول آهني يافولادي 26,991 1,296,825,564 Rls. 48,584 $
87 12 1393 تبريز عراق 73218200 بخاري ،منقل وساير وسايل غيربرقي همانند (باستثناءوسائل خورا ک پزي ياخورا ک گرم کن ),باسوخت مايع, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 5,631 1,296,219,123 Rls. 50,698 $
88 12 1393 تبريز عراق 63019000 سايرپتوهاوزيرا ندا زهاي سفري, غيرمذکوردرجاي ديگر 13,676 1,283,027,473 Rls. 47,866 $
89 12 1393 تبريز عراق 57050090 ک ک ک ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي اماده مصرف بجز جاجيم 12,000 1,225,176,000 Rls. 48,000 $
90 12 1393 تبريز عراق 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 110,489 1,190,860,108 Rls. 44,196 $
91 12 1393 تبريز عراق 01022190 ساير حيوانات مولد نژاد خاص از نوع گاو بجز گاو شيري 16,000 1,105,704,000 Rls. 43,200 $
92 12 1393 تبريز عراق 63013000 پتو(غيرا زپتوي برقي)وزيرا ندا زسفري, ا زپنبه. 11,927 1,093,964,988 Rls. 41,744 $
93 12 1393 تبريز عراق 21022000 مخمرهاي غيرفعال (مرده ) ,ساير موجودا ت تک سلولي ,مرده 21,000 1,068,648,000 Rls. 42,000 $
94 12 1393 تبريز عراق 48192000 - كارتن، قوطي وجعبه ، تاشواز كاغذ يا مقواي غير موجدار 49,180 1,056,008,232 Rls. 40,740 $
95 12 1393 تبريز عراق 84241000 دستگاههاي آتش نشان، حتي پرشده 19,649 1,009,252,882 Rls. 39,298 $
96 12 1393 تبريز عراق 04071115 تخمکمرغ نطفهکدار اجداد تخمکگذار 7,395 911,919,060 Rls. 34,020 $
97 12 1393 تبريز عراق 87085029 محورهاي غير محرك به جز انواع مورداستفاده درسواري ،سواري كار ،وانت وترلكتور كشاورزي 10,970 902,392,200 Rls. 32,910 $
98 12 1393 تبريز عراق 84099940 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي ا توبوس ميني بوس کاميون وکاميونت 3,630 897,862,500 Rls. 32,700 $
99 12 1393 تبريز عراق 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 18,700 897,846,840 Rls. 33,660 $
100 12 1393 تبريز عراق 87081090 سايرسپرها واجزا وقطعات آنها بغيراز ا نوا ع مورد استفاده در سوا ري و وا نت 11,030 844,092,540 Rls. 33,090 $
مجموع کل
4,699,837,061,529 ريال
مجموع کل
177,599,998 دلار