آمار کل " صادرات به" کشور (فدراسيون روسيه) گمرک (تبريز)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 تبريز فدراسيون روسيه 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 740,400 29,229,975,300 Rls. 1,109,148 $
2 12 1393 تبريز فدراسيون روسيه 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 78,145 16,890,625,367 Rls. 641,572 $
3 12 1393 تبريز فدراسيون روسيه 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 100,000 9,325,120,000 Rls. 350,000 $
4 12 1393 تبريز فدراسيون روسيه 20029010 رب گوجه فرنگي 403,324 9,145,018,960 Rls. 333,437 $
5 12 1393 تبريز فدراسيون روسيه 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به ا شکال ا بتدا ئي 157,500 7,606,016,956 Rls. 287,954 $
6 12 1393 تبريز فدراسيون روسيه 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 119,335 6,338,666,560 Rls. 238,670 $
7 12 1393 تبريز فدراسيون روسيه 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 20,157 4,987,950,435 Rls. 181,413 $
8 12 1393 تبريز فدراسيون روسيه 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 38,586 3,207,538,422 Rls. 115,758 $
9 12 1393 تبريز فدراسيون روسيه 73211900 وسائل خورا ک پزي, خورا ک گرم کن, باسوخت جامد,ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 7,537 2,340,477,700 Rls. 86,900 $
10 12 1393 تبريز فدراسيون روسيه 73218900 بخاري ،منقل وساير وسايل غيربرقي همانند (باستثناءخورا ک پزي ياخورا ک گرم کن ),باسوخت جامد,ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 7,090 2,249,092,340 Rls. 87,479 $
11 12 1393 تبريز فدراسيون روسيه 73218100 بخاري ،منقل وساير وسايل غير برقي همانند (باستثناءاجاق طبخ...)باسوخت گازي ياهم باگازوهم با ساير سوختها,ازچدن ،آهن ياا زفولاد. 17,644 1,881,789,624 Rls. 70,576 $
12 12 1393 تبريز فدراسيون روسيه 84743900 سايرماشين هاي مخلوط کردن ياورزدا دن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 15,750 1,681,029,000 Rls. 63,000 $
13 12 1393 تبريز فدراسيون روسيه 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 6,387 1,259,647,340 Rls. 49,180 $
14 12 1393 تبريز فدراسيون روسيه 03031400 ماهي قزل کآلا (Salmo tratta, Oncorhynchus, mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster) يخ زده ، باستثناي جگر و تخم ماهي 8,950 1,251,498,745 Rls. 46,987 $
15 12 1393 تبريز فدراسيون روسيه 39031190 سايرپلي ا ستيرن به ا شکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم دربرا بر آتش 20,000 1,044,590,040 Rls. 37,992 $
16 12 1393 تبريز فدراسيون روسيه 84388000 ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 8,430 899,750,760 Rls. 33,720 $
17 12 1393 تبريز فدراسيون روسيه 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 23,500 564,683,850 Rls. 21,150 $
18 12 1393 تبريز فدراسيون روسيه 69089090 ساير کاشي وچهارگوش ولوح برا ي فرش ياروکش کردن اجاق ياديوار ورني زده يالعاب زده ا زسرا ميک غير مذکور در جاي ديگر 19,130 118,044,140 Rls. 4,612 $
19 12 1393 تبريز فدراسيون روسيه 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 19,350 103,143,240 Rls. 3,870 $
20 12 1393 تبريز فدراسيون روسيه 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 1,257 71,348,328 Rls. 2,796 $
21 12 1393 تبريز فدراسيون روسيه 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 324 51,980,166 Rls. 2,037 $
22 12 1393 تبريز فدراسيون روسيه 34059000 ساير جلاها,واكس ها و فرآورده هاي مشابه که در جاي ديگري مذکور نباشد 80 8,618,560 Rls. 320 $
مجموع کل
100,256,605,833 ريال
مجموع کل
3,768,571 دلار
[1]