آمار کل " صادرات به" کشور (پاکستان) گمرک (تبريز)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 تبريز پاکستان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 1,228,471 215,305,798,166 Rls. 7,984,460 $
2 12 1393 تبريز پاکستان 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي ) به شكل پودر ، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1 درصد وزني باشد 222,025 23,574,955,400 Rls. 888,100 $
3 12 1393 تبريز پاکستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 164,721 13,446,168,715 Rls. 505,295 $
4 12 1393 تبريز پاکستان 04049000 محصولات متشکل ا ز ا جزا ء طبيعي تشکيل دهنده شير ,غير مذکور يا مشمول درجاي ديگر 353,980 9,764,163,516 Rls. 375,218 $
5 12 1393 تبريز پاکستان 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 439,070 8,776,619,148 Rls. 316,499 $
6 12 1393 تبريز پاکستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 91,377 8,013,757,579 Rls. 296,092 $
7 12 1393 تبريز پاکستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 131,907 6,718,907,665 Rls. 251,730 $
8 12 1393 تبريز پاکستان 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 41,207 3,167,279,004 Rls. 123,621 $
9 12 1393 تبريز پاکستان 69089090 ساير کاشي وچهارگوش ولوح برا ي فرش ياروکش کردن اجاق ياديوار ورني زده يالعاب زده ا زسرا ميک غير مذکور در جاي ديگر 490,595 3,055,912,431 Rls. 114,943 $
10 12 1393 تبريز پاکستان 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 93,708 1,760,211,095 Rls. 67,469 $
11 12 1393 تبريز پاکستان 41051000 پوست دباغي شده يا تازه دباغي شده ولي رنگ نشده مرطوب( wet-blue)ازگوسفنديابره 14,500 944,090,000 Rls. 35,000 $
12 12 1393 تبريز پاکستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 46,080 846,784,512 Rls. 32,256 $
13 12 1393 تبريز پاکستان 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 5,662 598,922,522 Rls. 22,090 $
14 12 1393 تبريز پاکستان 19053200 ويفل ها و ويفرها 9,459 567,429,329 Rls. 20,938 $
15 12 1393 تبريز پاکستان 20052000 ک سيبکزميني اماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه ، يخ نزده 1,277 130,458,315 Rls. 5,109 $
16 12 1393 تبريز پاکستان 20091900 ساير اب پرتقال بغير از نوع يخ زده ويخ نزده با يك مقياس بريكس از 20 تجاوز نكند 1,500 52,563,860 Rls. 1,990 $
17 12 1393 تبريز پاکستان 20029010 رب گوجه فرنگي 192 7,212,510 Rls. 270 $
مجموع کل
296,731,233,767 ريال
مجموع کل
11,041,081 دلار
[1]