آمار کل " صادرات به" کشور (کوبا) گمرک (تبريز)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 تبريز کوبا 39171000 رودهکهاي مصنوعي ( پوشش سوسيس) از پروتئين سفتکشده يا از مواد پلاستيكي سلولزي 185,418 39,827,407,584 Rls. 1,494,464 $
مجموع کل
39,827,407,584 ريال
مجموع کل
1,494,464 دلار
[1]