آمار کل " صادرات به" کشور (ارمنستان) گمرک (جلفا)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 منطقه ازاد جلفا ارمنستان 27132000 قيرنفت 19,549,510 230,941,823,086 Rls. 8,807,121 $
2 12 1393 جلفا ارمنستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزنييابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 7,934,539 188,990,751,307 Rls. 7,132,077 $
3 12 1393 جلفا ارمنستان 28342910 نيترا ت آمونيوم ا نفجاري 13,353,000 138,341,917,200 Rls. 5,136,700 $
4 12 1393 جلفا ارمنستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 508,868 40,255,187,261 Rls. 1,522,014 $
5 12 1393 جلفا ارمنستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 998,926 28,198,363,370 Rls. 1,053,471 $
6 12 1393 جلفا ارمنستان 94051090 ---لوستر وساير وسايل روشنايي برقي غير از ديودهاي نورافشار (LED) براي اويختن ونصب كردن به سقف يا ديوار ، باستثناي انواعي كه در فضاي باز ومعابرعمومي استفاده ميگردد. 34,587 10,784,019,062 Rls. 403,627 $
7 12 1393 جلفا ارمنستان 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکورا ز پليمرهاي ا تيلن غيرا سفنجي مستحکم نشده 121,080 9,567,866,745 Rls. 363,252 $
8 12 1393 جلفا ارمنستان 38200000 فرآوردهکهاي ضديخ و مايعات آمادهکشده براي ذوب يخ (Anti freezing fluids) preparation preparedicing and 221,177 8,122,041,856 Rls. 304,764 $
9 12 1393 جلفا ارمنستان 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 56,694 7,578,001,045 Rls. 283,470 $
10 12 1393 جلفا ارمنستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 137,615 7,352,802,080 Rls. 275,239 $
11 12 1393 جلفا ارمنستان 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 85,308 7,032,572,025 Rls. 265,756 $
12 12 1393 جلفا ارمنستان 70132800 ساير ليوانهاي نوشيدن پايه دار (گيلاس )به غير ازسفالينه شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 166,403 6,585,671,268 Rls. 248,855 $
13 12 1393 جلفا ارمنستان 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 67,000 6,188,752,500 Rls. 234,500 $
14 12 1393 جلفا ارمنستان 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 200,830 5,290,171,063 Rls. 202,404 $
15 12 1393 منطقه ازاد جلفا ارمنستان 38200000 فرآوردهکهاي ضديخ و مايعات آمادهکشده براي ذوب يخ (Anti freezing fluids) preparation preparedicing and 142,760 5,024,833,984 Rls. 188,288 $
16 12 1393 جلفا ارمنستان 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 166,820 4,872,850,815 Rls. 181,229 $
17 12 1393 جلفا ارمنستان 73261900 مصنوعات آهنگري شده ياپرس شده ولي كاربيشتري روي آن انجام نشده ا زآهن ياا زفولاد,که درجاي ديگرگفته نشده. 108,702 4,650,027,907 Rls. 174,876 $
18 12 1393 جلفا ارمنستان 39075090 سايررزين هاي آلکيدبجزرزين هاي ا لکيدا صلاح شده ويژه رنگ ا تومبيل 93,080 4,572,879,433 Rls. 173,131 $
19 12 1393 جلفا ارمنستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 109,521 4,421,298,069 Rls. 164,282 $
20 12 1393 جلفا ارمنستان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 105,717 4,362,441,981 Rls. 168,474 $
21 12 1393 جلفا ارمنستان 39173990 ساير لوله ها وشيلنگهاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 53,140 4,219,045,740 Rls. 159,420 $
22 12 1393 جلفا ارمنستان 48052490 مقوا ي تست لاينر به وزن حدا کثر 150 gدرهر مترمربع توليدشده ازحداكثر 20%خميربكر 156,811 4,066,607,481 Rls. 156,811 $
23 12 1393 جلفا ارمنستان 58019000 پارچه هاي مخمل وپلوش تاروپودباف وشنيل ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 10,660 3,989,419,420 Rls. 149,240 $
24 12 1393 جلفا ارمنستان 32091090 سايررنگهابرا ساس پليمرهاي ا کريليک يا وينيل غيرمذکور 25,220 3,776,816,029 Rls. 138,210 $
25 12 1393 جلفا ارمنستان 70131000 سفالينه ها شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز، آشپزخانه ،توالت ،محل كار،تزئينات داخلي يامقاصد مشابه غيرازرديفهاي 7010يا7018 مي باشد 94,913 3,763,923,931 Rls. 142,369 $
26 12 1393 جلفا ارمنستان 38122090 سايرپلاستي سايزهاي مرکب برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي بجزمخلوطهاي دا را ي دي بوتيل فتالات 33,200 3,255,053,940 Rls. 121,180 $
27 12 1393 جلفا ارمنستان 62099000 لباس ومتفرعات لباس نوزا دا ن, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 9,943 3,124,506,888 Rls. 119,436 $
28 12 1393 جلفا ارمنستان 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 14,515 3,066,895,710 Rls. 120,270 $
29 12 1393 جلفا ارمنستان 72159000 ميله هاا زآهن يافولادغير ممزوج ,که درجاي ديگرذکرنشده 142,060 3,059,832,000 Rls. 113,648 $
30 12 1393 جلفا ارمنستان 64019900 کفش هاي ضدآب که قوزک پارا نمي پوشاند بارويه كائوچو ياپلاستيك 26,070 2,884,076,130 Rls. 109,670 $
31 12 1393 جلفا ارمنستان 84021900 سايرديگهاي مولدبخارهمچنين ديگهاي مختلط بخار(Hybrid)که درجاي ديگرمذکورنباشد 16,430 2,874,503,118 Rls. 109,301 $
32 12 1393 جلفا ارمنستان 52042000 نخ ا زپنبه برا ي دوخت, آماده شده برا ي خرده فروشي. 35,222 2,820,698,891 Rls. 105,665 $
33 12 1393 جلفا ارمنستان 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 49,000 2,804,302,600 Rls. 107,800 $
34 12 1393 جلفا ارمنستان 87112090 ---موتورسيکلت باحجم بين 50 تا 250CC،بجزنوع دوزمانه 11,125 2,755,250,965 Rls. 105,620 $
35 12 1393 جلفا ارمنستان 39173100 لوله هاوشيلنگهاي قابل ا نعطاف که دا را ي يک حدا قل تحمل فشارتاحد ترکيدگي27/6/mpa باشند 33,080 2,508,014,580 Rls. 99,240 $
36 12 1393 جلفا ارمنستان 73219000 اجزاءوقطعات وسائل مشمول شماره هاي 7321ازچدن ,آهن ياازفولاد . 24,880 2,500,271,200 Rls. 95,300 $
37 12 1393 جلفا ارمنستان 28365000 کربنات کلسيم 1,133,341 2,464,023,285 Rls. 92,839 $
38 12 1393 جلفا ارمنستان 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 59,040 2,440,219,510 Rls. 92,267 $
39 12 1393 جلفا ارمنستان 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 38,030 2,436,178,250 Rls. 95,075 $
40 12 1393 جلفا ارمنستان 73102120 قوطي كمپوت و كنسرو ،كه با لحيم كردن يا پرس كردن بسته مي شوند با گنجايش كمتراز 50 ليتر 42,638 2,348,245,920 Rls. 86,951 $
41 12 1393 جلفا ارمنستان 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آنها) 30,440 2,330,654,790 Rls. 91,320 $
42 12 1393 جلفا ارمنستان 25084090 سايرخاك رس ها، غير از خاك رس رنگ زدا وگل سر شور 131,000 2,062,019,440 Rls. 78,639 $
43 12 1393 جلفا ارمنستان 27101910 روغن موتور 80,979 1,877,802,094 Rls. 72,712 $
44 12 1393 جلفا ارمنستان 25221000 آهک زنده 597,198 1,821,668,472 Rls. 71,662 $
45 12 1393 جلفا ارمنستان 39031110 پلي استايرن قابل انبساط ومقاوم دربرا بر آتش 42,635 1,749,417,535 Rls. 65,870 $
46 12 1393 جلفا ارمنستان 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 20,600 1,564,331,270 Rls. 59,210 $
47 12 1393 جلفا ارمنستان 28080010 ا سيد نيتريک 236,808 1,563,165,474 Rls. 58,726 $
48 12 1393 جلفا ارمنستان 70193910 پشم شيشه 26,117 1,539,217,077 Rls. 58,235 $
49 12 1393 جلفا ارمنستان 27101920 روغن صنعتي 102,000 1,507,304,150 Rls. 56,650 $
50 12 1393 جلفا ارمنستان 53072000 نخ ا زکنف ياا زسايرا لياف نسجي پوسته ساقه نباتات شماره 5303 چندلا(تابيده )ياکابله. 26,575 1,467,420,204 Rls. 54,638 $
51 12 1393 جلفا ارمنستان 39259000 سايرلوا زم براي ساختمان که درجاي ديگرمذکور نباشد ,ا ز موا د پلاستيکي 13,831 1,444,823,261 Rls. 54,665 $
52 12 1393 جلفا ارمنستان 72131090 سايرميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده دا را ي دندا نه ، برآمدگي گودي ياغيره كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 69,869 1,437,382,724 Rls. 53,798 $
53 12 1393 جلفا ارمنستان 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي ا تيلن 16,531 1,334,052,714 Rls. 49,593 $
54 12 1393 جلفا ارمنستان 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 15,882 1,272,195,750 Rls. 47,646 $
55 12 1393 جلفا ارمنستان 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 21,522 1,213,414,161 Rls. 45,540 $
56 12 1393 جلفا ارمنستان 84331100 ماشين هاي چمن زني براي چمن زار ،پارك يازمين ورزشي ،دا را ي موتور,که آلت برش دريک سطح ا فقي ميچرخد 6,270 1,074,911,904 Rls. 40,392 $
57 12 1393 جلفا ارمنستان 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 9,317 980,676,900 Rls. 36,768 $
58 12 1393 جلفا ارمنستان 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيکي 12,330 944,959,890 Rls. 36,990 $
59 12 1393 جلفا ارمنستان 39201010 صفحه ،ورق ياتيغه يک لايه چاپ شده ا ز پليمرهاي ا تيلن 12,300 941,614,200 Rls. 36,900 $
60 12 1393 جلفا ارمنستان 25084010 خاك رس رنگ زدا وگل سرشور 54,037 913,624,218 Rls. 33,002 $
61 12 1393 جلفا ارمنستان 39019000 ساير پليمرهاي ا تيلن که درجاي ديگر مذکور نباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 22,000 902,621,126 Rls. 32,824 $
62 12 1393 جلفا ارمنستان 39012029 پلي ا تيلن گريدفيلم به صورت غيرپودرباوزن مخصوص 94% يا بيشتر 2,200 894,196,103 Rls. 32,161 $
63 12 1393 جلفا ارمنستان 28011000 کلر 104,400 879,152,841 Rls. 32,886 $
64 12 1393 جلفا ارمنستان 39012041 پلي اتيلن گريد بادي به صورت پودر باچگالي 94%يابيشتر 20,000 852,864,000 Rls. 32,000 $
65 12 1393 جلفا ارمنستان 73170000 ميخ، ميخ سرپهن (Tack)، پونز،ک ميخ مسمار(Corrugated nail)، ميخ دوپا (Staple) (غير از آنهايي كه مشمول شماره 0583 ميکشوند) و اشياء همانند از چدن، آهن يا از فولاد، حتي داراي سر از مواد ديگر، باستثناي آنهايي كه سر مسي دارند. 17,699 844,587,438 Rls. 31,858 $
66 12 1393 جلفا ارمنستان 38123090 سايرفرا ورده هاي ا نتي ا کسيدا ن وپايدا رکننده هاي مرکب برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي غيرمذکور 8,150 841,944,498 Rls. 31,377 $
67 12 1393 جلفا ارمنستان 85441100 سيم برا ي سيم پيچي ا زمس 3,550 834,152,225 Rls. 30,727 $
68 12 1393 جلفا ارمنستان 34021120 سديم لوريل اتر سولفات 20,743 827,799,122 Rls. 30,913 $
69 12 1393 جلفا ارمنستان 39011099 سايرپلي ا تلين با چگالي کمترا ز94 %بغيرا ز پودري غيرمذکور در جاي ديگر 19,850 817,528,666 Rls. 30,487 $
70 12 1393 جلفا ارمنستان 73071900 لوازم وا تصالات لوله کشي حاصل ا زريخته گري, ا زآهن يافولاد که درجاي ديگرذکرنشده. 4,055 796,636,000 Rls. 30,220 $
71 12 1393 جلفا ارمنستان 39269020 کيسه ا درا رازمواد پلاستيكي 10,100 792,860,100 Rls. 30,300 $
72 12 1393 جلفا ارمنستان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 9,927 779,504,511 Rls. 29,781 $
73 12 1393 جلفا ارمنستان 34021320 نونيل فنل اتوكسيله 25,525 779,371,509 Rls. 29,361 $
74 12 1393 جلفا ارمنستان 59119090 سايرمحصولات وا شيانسجي براي مصارف فني مذکور در يادداشت 7 اين فصل غيرمذکوردرجاي ديگر 3,540 758,457,920 Rls. 28,736 $
75 12 1393 جلفا ارمنستان 08131000 زردآلو ,خشک کرده 9,500 705,398,400 Rls. 26,400 $
76 12 1393 جلفا ارمنستان 27040090 سايرکک ها ونيمه کک ها ي,زغال سنگ ,لينيت ياتورب زغال قرع غيرمذکوردرجاي ديگر 46,000 645,134,875 Rls. 24,185 $
77 12 1393 جلفا ارمنستان 76161090 ساير مصنوعات از آلومينيوم غير از ميخ پرچ 7,425 639,627,438 Rls. 23,908 $
78 12 1393 جلفا ارمنستان 28199090 سايرا کسيدهاي وهيدروکسيدهاي کروم بجز ا کسيد کروم وتري اکسيد کروم 36,607 605,679,905 Rls. 22,110 $
79 12 1393 جلفا ارمنستان 39079910 رنگ پودرهاي ا ماده ونيمه ا ماده به شکل فلس ياگرا نول ازنوع پلي استر 8,932 599,956,131 Rls. 22,329 $
80 12 1393 جلفا ارمنستان 40021900 ساير استيون بوتادين کربوکسيله, واستيون بوتادين که درجاي ديگرمذکورنباشد بجز لاتكس 7,419 599,690,568 Rls. 22,257 $
81 12 1393 جلفا ارمنستان 28261900 فلوئورورهابغيراز الومينيوم 45,000 580,608,000 Rls. 21,600 $
82 12 1393 جلفا ارمنستان 61109000 پيراهن يقه اسکي,پولوور,كارديگان ، جليقه ها وهمانند,کشباف, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 1,300 555,630,400 Rls. 20,800 $
83 12 1393 جلفا ارمنستان 34021240 كوكو آميد و بتائين 18,163 545,729,250 Rls. 20,775 $
84 12 1393 جلفا ارمنستان 39211390 سايرصفحه هاوورقه هاوا زپلي ا ورتان هاي اسفنجي بجزساندويج سقف کاذب خودروبدون لايه فلزي 7,188 545,359,019 Rls. 20,376 $
85 12 1393 جلفا ارمنستان 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 6,499 529,600,497 Rls. 19,499 $
86 12 1393 جلفا ارمنستان 07049000 کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم قمري ... و غيره ,تازه يا سرد کرده 31,600 527,139,240 Rls. 18,960 $
87 12 1393 جلفا ارمنستان 32159010 جوهر خودكار 6,800 522,342,000 Rls. 20,400 $
88 12 1393 جلفا ارمنستان 07133900 ساير سبزيجات غلافدار خشك باستثناي انوع لوبيا ، نخودفرنگي ها ، خشك ، غلاف كنده ، پوست كنده، لپه شده 21,136 507,917,102 Rls. 19,022 $
89 12 1393 جلفا ارمنستان 73218200 بخاري ،منقل وساير وسايل غيربرقي همانند (باستثناءوسائل خورا ک پزي ياخورا ک گرم کن ),باسوخت مايع, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 8,900 500,705,100 Rls. 18,690 $
90 12 1393 جلفا ارمنستان 73090000 مخزن ، منبع ، بشكه وظروف همانند براي هر گونه مواد ( به استثناي گازهاي فشرده يا مايع شده ) ، از چدن ، آهن يا فولاد ، با گنجايش حداكثر 300 ليتر ، بدون دستگاه هاي مكانيكي يا حرارتي ، حتي با پوشش داخلي يا پوشش عايق حرارت 11,680 499,995,460 Rls. 18,220 $
91 12 1393 جلفا ارمنستان 72139190 ميله هاي گرم ا زا هن يافولاد غير ممزوج بامقطع عرض دا يره به قطرکمترا ز14ميليمتربصورت طومارغيرمذکوردرجاي ديگر 23,969 489,312,109 Rls. 18,288 $
92 12 1393 جلفا ارمنستان 39211990 ک ک ک ساير صفحه ها و ورق هاي نازك از ساير مواد پلاستيكي بجز مورد مصرف در صنايع سيم وكابل 6,659 485,216,684 Rls. 18,769 $
93 12 1393 جلفا ارمنستان 30039010 ساير داروها ي غيرمذكور غيرازخرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 390 442,061,790 Rls. 16,530 $
94 12 1393 جلفا ارمنستان 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 16,560 439,759,740 Rls. 16,560 $
95 12 1393 جلفا ارمنستان 76169900 -- ساير مصنوعات از الومينيوم غيرمذكور 11,118 439,100,828 Rls. 16,828 $
96 12 1393 جلفا ارمنستان 63062900 چادرا زموا دنسجي(باستثناء الياف سنتتيک ) 2,060 438,944,800 Rls. 16,480 $
97 12 1393 جلفا ارمنستان 07061000 هويج , شلغم , تازه يا سرد کرده 26,620 426,608,470 Rls. 15,322 $
98 12 1393 جلفا ارمنستان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 42,240 420,154,800 Rls. 15,600 $
99 12 1393 جلفا ارمنستان 32091040 رنگهاوپوشش ساختماني براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 4,811 418,586,180 Rls. 15,821 $
100 12 1393 جلفا ارمنستان 94029090 سايرمبلهاي پزشکي,جرا حي,دندا نپزشکي وتختخوا ب بيمارستاني واجزاء قطعات آنها كه درجاي ديگري ذكر نشده باشند . 3,000 417,233,200 Rls. 16,200 $
مجموع کل
838,461,981,917 ريال
مجموع کل
31,646,356 دلار