آمار کل " صادرات به" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 214,744 1,291,833,813,255 Rls. 48,590,969 $
2 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 71141990 سايراز فلزات گرانبها حتي آبکاري شده يا روکش شده يا پوشش شده با فلزات گرانبها غير مذکور در جاي ديگر 63 79,258,440,675 Rls. 3,039,818 $
3 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 851 44,760,887,861 Rls. 1,652,416 $
4 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 09102013 انواع زعفران دربسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي . 214 17,557,566,292 Rls. 641,352 $
5 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 07082000 لوبيا ,تازه يا سردکرده گونهphaselous،گونه vigna 1,338,729 16,543,490,135 Rls. 630,784 $
6 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 07095100 قارچ , تازه ياسردكرده ا ز نوع ا گاريکوس (Agaricus ) 384,024 14,514,781,302 Rls. 535,577 $
7 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 07095900 ساير قارچها ،دنبلان زميني غيراز نوع آگاريکوس بصورت تازه ياسردكرده . 284,064 10,452,163,287 Rls. 404,790 $
8 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 08081000 سيب , تازه 361,102 10,176,643,864 Rls. 387,397 $
9 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 08092900 ساير آلبالوها غير از آلبالوهاي ترش تازه 283,786 8,883,851,537 Rls. 346,200 $
10 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 90181919 ----اجزاء وقطعات دستگاه مانيتور علائم حياتي 320 8,774,400,000 Rls. 320,000 $
11 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 5,452 8,771,953,695 Rls. 327,174 $
12 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 08091000 زردآلو ,تازه 325,723 8,155,620,350 Rls. 318,102 $
13 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 94029090 سايرمبلهاي پزشکي,جرا حي,دندا نپزشکي وتختخوا ب بيمارستاني واجزاء قطعات آنها كه درجاي ديگري ذكر نشده باشند . 4,327 6,929,946,630 Rls. 261,030 $
14 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 62113900 لباس هاي مردا نه ياپسرا نه, ا زسايرموا دنسجي,که درجاي ديگرگفته نشده 20,732 6,622,008,912 Rls. 249,588 $
15 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 62,254 5,757,646,318 Rls. 212,684 $
16 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 16,795 5,705,243,731 Rls. 212,148 $
17 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 08132000 آلو ,خشک کرده 49,600 5,361,081,600 Rls. 208,320 $
18 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 71141190 ساير طلاآلات يانقره آلات ازنقره بصورت غير مذكور درجاي ديگر 6 5,170,237,320 Rls. 190,517 $
19 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 9,590 4,886,931,314 Rls. 185,548 $
20 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 76169900 -- ساير مصنوعات از الومينيوم غيرمذكور 22,362 4,449,381,292 Rls. 167,637 $
21 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 34,788 3,692,831,968 Rls. 139,152 $
22 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 94051090 ---لوستر وساير وسايل روشنايي برقي غير از ديودهاي نورافشار (LED) براي اويختن ونصب كردن به سقف يا ديوار ، باستثناي انواعي كه در فضاي باز ومعابرعمومي استفاده ميگردد. 10,840 3,424,842,240 Rls. 130,080 $
23 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 06021090 ---ساير قلمه هاي ريشه نكرده وپيوند بجز لاكي بامبو 2,456 3,220,365,600 Rls. 122,400 $
24 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 07051900 کاهو ,تازه يا سردکرده (باستثناي کاهو کروي )سالادي 389,090 3,154,686,172 Rls. 122,314 $
25 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 08105000 کيوي, تازه 184,718 2,997,931,971 Rls. 114,519 $
26 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 13019030 سقز 4,608 2,230,891,200 Rls. 81,360 $
27 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84818010 شيرآلات بهدا شتي شيرمخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 6,200 2,165,725,000 Rls. 80,700 $
28 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 54071000 پارچه هاي تاروپودباف ا زنخ بسيارمقاوم نايلوني يا از ساير پلي اميدهايااز پلي استرها. 6,171 2,146,110,299 Rls. 80,247 $
29 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 2,428 2,001,325,000 Rls. 75,000 $
30 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 09102014 انواع پودرزعفران دربسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي . 20 1,845,360,000 Rls. 66,000 $
31 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 73071900 لوازم وا تصالات لوله کشي حاصل ا زريخته گري, ا زآهن يافولاد که درجاي ديگرذکرنشده. 38,550 1,834,714,384 Rls. 68,742 $
32 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 85429000 اجزاء وقطعات مدارهاي مجتمع شده (اي سي ها )الكترونيك . 90 1,593,267,500 Rls. 57,500 $
33 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 54076100 سايرپارچه هاي تاروپودباف ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي ا سترغير تکستوره . 6,939 1,563,088,836 Rls. 61,140 $
34 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84439990 - - - قطعات وملحقات ماشين الات چاپ باستثناي كارتريج چاپگر ليزري واجزاوقطعات غيرالكتريكي وغيرالكترونيكي درچاپگر غيرمذكور 318 1,485,833,500 Rls. 54,500 $
35 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 08084000 به تازه 50,606 1,394,990,731 Rls. 50,577 $
36 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 08093000 هلو ,همچنين شليل و شفتالو ,تازه 72,376 1,354,951,318 Rls. 51,989 $
37 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 97019000 کولاژوپلاکهاي تزئيني همانند. 8,250 1,297,929,000 Rls. 47,400 $
38 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 82071300 ا بزا رهاي سورا خ کردن سنگ ياحفرزمين, دا را ي قسمت عامل ا زسرمت ها. 400 1,249,981,287 Rls. 45,849 $
39 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 08021100 بادا م با پوست , تازه يا خشک کرده 30,141 1,168,408,719 Rls. 45,815 $
40 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 07041000 گل کلم و گل کلم بروکولي ,(broccoli) 84,215 1,122,805,620 Rls. 43,008 $
41 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 08094000 آلو و گوجه , تازه 44,794 1,095,076,093 Rls. 42,183 $
42 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 16043100 خاويار 45 1,088,646,705 Rls. 39,549 $
43 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84718010 ا نوا ع بردها شامل بردا صلي( mainboard)کارت گرا فيک, صدا, شبکه, ويدئو و رم ( RAM) 800 1,054,885,083 Rls. 39,491 $
44 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 04090000 عسل طبيعي 7,665 965,859,414 Rls. 37,142 $
45 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 08109010 انار تازه 42,446 938,954,280 Rls. 34,800 $
46 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 11,210 927,275,170 Rls. 35,488 $
47 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 06039000 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 06031100 لغايت 06031990 1,345 827,441,125 Rls. 31,175 $
48 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 90189069 ----اجزاء وقطعات تلمبه هاي ساكشن پزشكي 1,800 823,555,935 Rls. 30,818 $
49 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 74122000 لوا زم وا تصالات لوله کشي از آلياژهاي مس. 770 812,455,755 Rls. 29,545 $
50 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 08071900 خربزه وهماننده ان -تازه 71,510 795,451,435 Rls. 30,581 $
51 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 06024000 درختچه گل رز (Rose)، حتي پيوندزده 2,886 776,731,764 Rls. 29,211 $
52 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 87089419 ----غربيلك هاي فرمان غيراز مورد مصرف براي سواري ، ووانت وتراكتور كشاورزي 2,360 759,429,120 Rls. 28,320 $
53 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 87079030 بدنه برا ي کاميون ،کاميونت و کشنده جاده ا ي 4,727 724,774,200 Rls. 26,200 $
54 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 48119090 ساير كاغذ ومقواهاي چند لايه عايق رطوبت غير مذكور 12,990 705,299,060 Rls. 25,980 $
55 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 55142900 سايرپارچه هاي تاروپودي, رنگرزي شده, باکمترا ز85%ا لياف غيريکسره سنتتيک, مخلوط باپنبه به وزن هرمتر بيش از170گرم 3,160 696,666,240 Rls. 25,280 $
56 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84439100 قطعات و ملحقات ماشينکآلات چاپ مورد استفاده براي چاپ بوسيله صفحات، سيلندرها و ساير اجزاي چاپ مشمول رديف 4284 : 1,733 671,732,860 Rls. 24,780 $
57 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 85171290 سايرتلفن هايي كه درشبكه هاي سيستم كارمي كنند غيرازتلفن همراه 1,100 657,744,085 Rls. 24,595 $
58 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84189990 سايرا جزا وقطعات يخچالها,فريزرهاووساير تجهيزات سردكننده يامنجمدكننده به رديفهاي 84189100و84189910 5,000 656,300,000 Rls. 25,000 $
59 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 49011000 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده همانندبصورت ا ورا ق مجزا, حتيتاشده 6,032 631,022,080 Rls. 24,128 $
60 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 44111292 كفپوش روكش شده 5,350 626,832,790 Rls. 23,020 $
61 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 1,152 615,144,960 Rls. 23,040 $
62 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 57050090 ک ک ک ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي اماده مصرف بجز جاجيم 685 611,985,165 Rls. 22,605 $
63 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 54076900 سايرپارچه هاي تاروپودباف ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتکستوره غيرمذكور درجاي ديگر 3,161 609,361,424 Rls. 23,212 $
64 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 07051100 کاهو کروي (سالادي ) ,تازه يا سردکرده 34,150 600,775,568 Rls. 22,832 $
65 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي ا تيلن 2,002 574,449,710 Rls. 20,890 $
66 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 03021100 قزلکآلا( Trout) تازه يا سردكرده باستثناي جگر ماهي ،ک تخم ومني ماهي(Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster) 5,348 566,529,318 Rls. 22,086 $
67 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 08061000 ا نگور تازه 27,145 551,425,827 Rls. 20,744 $
68 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 54072090 سايرپارچه هاي تاروپودباف ا زنوا رياا شکال همانندا زنخ رشته هاي سنتتيک غيرا زپلي پروپيلن 3,703 550,221,866 Rls. 20,182 $
69 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84717090 ---سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 500 536,694,630 Rls. 21,018 $
70 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 09102011 زعفران اماده براي خرده فروشي دربسته بندي كمتراز 10گرم . 12 532,179,310 Rls. 19,630 $
71 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 08107000 خرمالوها 30,698 530,587,089 Rls. 19,680 $
72 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 2,090 522,048,600 Rls. 19,200 $
73 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84819010 مغزي برنجي شيرآلات بهدا شتي 1,540 516,700,800 Rls. 18,480 $
74 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 57050010 --- جاجيم 1,950 512,038,800 Rls. 18,600 $
75 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 91012900 ساعت مچي غيربرقي بدون کوک خودکار(باقاب ا زفلزا ت گرا نبهاياا زفلزات معمولي باروكش ياپوشش فلز گرانبها ) 2,000 496,813,400 Rls. 18,809 $
76 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 6,147 476,611,545 Rls. 17,737 $
77 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 87087021 ا جزا وقطعات ومتفرعات چرخ ها ،برا ي سوا ري ،سوا ري کار، وا نت وترا کتورکشاورزي 2,828 455,013,888 Rls. 16,968 $
78 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 90041000 عينک آفتابي 140 454,980,060 Rls. 16,593 $
79 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84713090 ماشين خودکاردا ده پردا زي عددي پرتابل وزن تا10kgباوا حدپردا زش, صفحه کليدومونتيورغيرمذکوردرجاي ديگر 600 430,273,530 Rls. 16,230 $
80 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 16010000 سوسيس، سوسيسون و محصولات مشابه، از گوشت، احشاء يا از خون؛ فرآوردهکهاي غذايي بر اساس اين محصولات. 4,496 430,103,713 Rls. 16,425 $
81 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 07099900 ساير سبزيجات تازه يا سرد كرده 25,021 428,816,559 Rls. 16,469 $
82 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84431900 ---ساير ماشين الات چاپ غيرمذكور 649 425,066,296 Rls. 16,684 $
83 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 85389090 ا جزا وقطعات دستگاههاي شماره 8537 بجز موا رد مذکور 135 424,006,219 Rls. 15,743 $
84 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 44111499 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از 9ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده كفپوش روكش شده 5,000 399,030,000 Rls. 15,000 $
85 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 85414090 ساير وسايل نيمه هادي حساس در برابر نور و ديودهاي ساطع نور غير از پانلهاي خورشيدي (تبديل کننده انرژي خورشيدي به الکتريسيته) 61 382,587,845 Rls. 14,996 $
86 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 55131900 سايرپارچه تاروپودباف, باکمترا ز85%ا لياف غيريکسره سنتتيک, مخلوط باپنبه, غيرمذکوردرجاي ديگرسفيد شده يا نشده 1,710 382,492,800 Rls. 13,680 $
87 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 94042100 تشک ا زکائوچوي ا سفنجي يا از مواد پلاستيکي اسفنجي، با يا بدون روپوش 2,200 352,215,600 Rls. 13,200 $
88 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 71031010 فيروزه طبيعي کارنشده يابه طورساده ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده 3 333,648,000 Rls. 12,000 $
89 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 87079090 بدنه برا ي وسايل نقليه شماره 8701، 8702تا8708 غير مذکور درجاي ديگر 2,900 308,966,000 Rls. 11,600 $
90 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 69119000 ا شياءخانه وپاکيزگي,غيرمذکوردرجاي ديگرا زچيني 2,221 299,546,270 Rls. 11,105 $
91 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 200 283,593,900 Rls. 11,100 $
92 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 90182000 دستگاههاي ا شعه ماورا ء بنفش يامادون قرمز 458 271,517,624 Rls. 10,256 $
93 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84289000 ساير ماشين آلات بلندکننده , جابجاکننده , بارکننده . 896 256,329,600 Rls. 9,600 $
94 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 2,000 252,512,750 Rls. 9,170 $
95 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 44140090 قاب چوبي براي تابلو ،عكس ،آينه واشياءهمانند غيرازصنايع دستي 1,800 240,291,000 Rls. 9,000 $
96 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 69139020 مجسمه وساير اشياء تزئيني (به استثناي چيني )ازسفال صنايع دستي 1,200 224,271,600 Rls. 8,400 $
97 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 61081100 زيردامني يا زير پيراهني,ژوپون, زنانه يادخترا نه, کشباف ياقلاب باف , ا زا لياف سنتتيک يامصنوعي. 700 223,540,800 Rls. 8,400 $
98 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 90153000 ترا زها 380 219,974,760 Rls. 8,556 $
99 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 48171000 پاکت کاغذي يامقوا ئي 2,750 218,791,950 Rls. 7,895 $
100 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 73251000 مصنوعات ا زچدن غيرچکش خوا ر,که درجاي ديگرگفته نشده. 2,000 213,704,000 Rls. 8,000 $
مجموع کل
1,638,463,105,684 ريال
مجموع کل
61,653,441 دلار