آمار کل " صادرات به" کشور (انگلستان) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 24,613 41,908,728,052 Rls. 1,565,585 $
2 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 101 7,321,401,110 Rls. 270,994 $
3 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 09102011 زعفران اماده براي خرده فروشي دربسته بندي كمتراز 10گرم . 77 6,920,425,602 Rls. 256,858 $
4 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 84818040 شيرمخصوص بخاري گازي 4,101 5,568,180,450 Rls. 210,750 $
5 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 63,682 4,844,326,562 Rls. 180,782 $
6 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 74199990 مصنوعات ديگرازمس كه درجاي ديگر گفته نشده است 1,820 2,636,733,600 Rls. 100,175 $
7 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 3,410 2,550,166,642 Rls. 96,142 $
8 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 27,033 2,479,497,105 Rls. 93,163 $
9 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 6,170 2,169,200,599 Rls. 81,315 $
10 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 16043100 خاويار 81 1,906,913,642 Rls. 71,137 $
11 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 09102013 انواع زعفران دربسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي . 25 1,704,841,950 Rls. 63,850 $
12 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 51053100 موي نرم (کرک) بزکشميري حلاجي شده يا شانه زده 8,570 1,365,252,420 Rls. 51,420 $
13 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 74181090 سايراشياء سرميز، اشياء آشپزخانه ، اشياء خانه داري واجزاء وقطعات آن ازمس 500 1,194,795,000 Rls. 45,000 $
14 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 06039000 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 06031100 لغايت 06031990 2,360 913,804,074 Rls. 34,347 $
15 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 40121300 لاستيک رويي روکش شده ا زا نوا ع موردا ستفاده در وسايل نقليه هوا يي 11,116 705,903,480 Rls. 26,217 $
16 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 07129090 ساير سبزيجات خشك شده حتي بريده شده كه در جاي ديگر مذكور نياشد 6,820 520,126,288 Rls. 19,621 $
17 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 21061019 ساير تغليظ شده هاي پروتئين و مواد پروتئيني تكستوره 3,580 357,689,105 Rls. 12,970 $
18 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 3,200 301,056,000 Rls. 11,200 $
19 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 84172000 تنورهاي نانوايي(همچنين تنورهاي شيريني پزي يا بيسکويت پزي )،غيربرقي 4,230 272,822,000 Rls. 10,000 $
20 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 85166000 فرها ،خوراكپزها,منقل ها,حلقه هاي جوش آورنده آب, كباب پزها وتفت دهنده هاي الکتروترميک 2,324 214,522,180 Rls. 7,978 $
21 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 84619000 ماشين هاي ا بزا ربرا ي کاربرروي فلزا ت ا زطريق بردا شتن فلزياسرمتها,غيرمذکوردرجاي ديگر 1,500 157,512,000 Rls. 5,963 $
22 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 1,406 157,264,325 Rls. 6,103 $
23 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 1,900 151,916,400 Rls. 5,700 $
24 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 87084010 جعبه دنده برا ي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت و ترا کتور کشاورزي 900 150,141,600 Rls. 5,400 $
25 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 1,300 143,751,000 Rls. 5,400 $
26 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 94017900 نشيمنهاي دا را ي ا سکلت فلزي ،رويه نشده 1,600 134,208,000 Rls. 4,800 $
27 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2500 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 1,200 109,052,000 Rls. 4,000 $
28 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 09109110 ساير ا دويه جات مخلوط ياددا شت ا- ب فصل در بسته بندي آماده برا ي خرده فروشي 1,114 92,744,343 Rls. 3,639 $
29 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 07070000 خياروخيارترشي, تازه يا سردکرده 4,000 88,680,800 Rls. 3,200 $
30 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 08025200 ک ک پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 350 85,577,600 Rls. 3,200 $
31 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 49011000 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده همانندبصورت ا ورا ق مجزا, حتيتاشده 821 84,086,820 Rls. 3,284 $
32 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 70134111 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي نقاشي شده ،تراش خورده صنايع دستي 850 84,058,300 Rls. 3,100 $
33 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 61041900 لباس بصورت دست, زنانه يادخترانه, کشباف يا قلاب باف ،ازسايرموا دنسجي 200 80,448,000 Rls. 3,000 $
34 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 1,600 80,398,160 Rls. 2,990 $
35 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 29331900 سايرترکيباتي كه ساختارآنهاداراي يك حلقه پيرازول (حتي هيدروژنه شده )مترا کم نشده باشد , غيرمذکوردرجاي ديگر 10 66,593,800 Rls. 2,600 $
36 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 63080000 مجموعهکها متشكل هستند از پارچهکهاي تار و پودباف و نخ،ک حتي داراي متفرعات، براي آمادهکكردن کآنها به صورت قاليچه، ديواركوب، روميزي و دستمال سفره گلدوزي و قلابکدوزي شده، يا اشياء نسجي همانند، بستهکبندي شده براي خرده فروشي. 70 53,552,100 Rls. 2,100 $
37 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 590 49,136,130 Rls. 1,770 $
38 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 625 48,279,945 Rls. 1,874 $
39 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 250 47,350,750 Rls. 1,850 $
40 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 352 43,891,056 Rls. 1,584 $
41 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 628 41,586,244 Rls. 1,558 $
42 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 85043390 ساير ترا نسفورماتورهاي برقي به قدرت بين 16 تا500 kva بجزترا نسفورماتورجريان وولتاژ وترانسفور ماتور دي الکتريک مايع 540 39,826,500 Rls. 1,500 $
43 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 48239090 ساير اقلام از خمير كاغذ ، كاغذ ، مقوا، اوات سلولز يا ورقه هاي الياف سلولزي (نطع) بريده شده به اندازه يا شكل معين غير مذكور 952 38,976,686 Rls. 1,526 $
44 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 52101900 ساير پارچه هاي تاروپودباف ازپنبه, سفيدنشده, غيرمذکوردرجاي ديگرکمترا ز85%پنبه, كه عمدتاً يا منحصراً با الياف سنتيك يا مصنوعي مخلوط شده اند بوزن هر مترمربع 200 گرم يا كمتر 250 34,078,750 Rls. 1,250 $
45 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 08071900 خربزه وهماننده ان -تازه 2,217 31,335,314 Rls. 1,210 $
46 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 08092900 ساير آلبالوها غير از آلبالوهاي ترش تازه 689 29,337,822 Rls. 1,143 $
47 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 19049000 ساير غير از رديف هاي 19041000 لغايت 19043000 وقابل طبقه بندي در شماره 1904 451 28,611,685 Rls. 1,116 $
48 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 69139020 مجسمه وساير اشياء تزئيني (به استثناي چيني )ازسفال صنايع دستي 213 23,823,218 Rls. 883 $
49 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 20081900 ساير ، همچنين مخلوطها شامل ميوه هاي سخت پوست وساير دانه ها 200 19,799,280 Rls. 720 $
50 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 08055000 ليمو (lemons) وليمو ترش كوچك تازه ياخشك كرده 1,056 18,909,444 Rls. 708 $
51 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 42022900 کيف دستي ,که درجاي ديگر مذکور نباشد 200 17,685,390 Rls. 690 $
52 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 88 14,257,080 Rls. 540 $
53 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 510 13,022,850 Rls. 510 $
54 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 57050090 ک ک ک ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي اماده مصرف بجز جاجيم 220 12,163,344 Rls. 456 $
55 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 48192000 - كارتن، قوطي وجعبه ، تاشواز كاغذ يا مقواي غير موجدار 200 12,099,560 Rls. 440 $
56 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 70131000 سفالينه ها شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز، آشپزخانه ،توالت ،محل كار،تزئينات داخلي يامقاصد مشابه غيرازرديفهاي 7010يا7018 مي باشد 70 10,757,460 Rls. 420 $
57 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 08084000 به تازه 310 10,200,240 Rls. 372 $
58 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 08109010 انار تازه 450 9,885,510 Rls. 369 $
59 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 19023000 سايرخميرهاي غذا ئي,که در جاي ديگري مذکور نباشند 350 9,349,660 Rls. 340 $
60 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 145 4,031,580 Rls. 145 $
61 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 69120013 اشياء سرميز ، اشياء آشپزخانه از سفال، لعابکزده صنايع دستي 47 3,600,435 Rls. 141 $
62 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 74199100 مصنوعات ريختهکگريکشده، قالبکريزي شده، پرسکشده يا آهنگريکشده، ليكن كار بيشتر روي آن انجام نشده باشد از مس 55 2,920,610 Rls. 110 $
63 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 17019100 قند و شکر که به آن مواد خوشبو کننده يا رنگ کننده اضافه شده 100 2,454,816 Rls. 96 $
64 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 76161090 ساير مصنوعات از آلومينيوم غير از ميخ پرچ 40 2,181,040 Rls. 80 $
65 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 08061000 ا نگور تازه 68 1,439,760 Rls. 56 $
66 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 14 1,076,502 Rls. 42 $
مجموع کل
88,198,439,770 ريال
مجموع کل
3,297,483 دلار
[1]