آمار کل " صادرات به" کشور (سوئد) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 46,161 50,492,884,849 Rls. 1,892,932 $
2 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 66 3,033,747,862 Rls. 113,371 $
3 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 1,928 1,564,765,659 Rls. 59,087 $
4 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 3,630 576,935,838 Rls. 22,230 $
5 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 90153000 ترا زها 150 473,752,772 Rls. 17,228 $
6 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 90318030 لودسل (سلول سنجش وزن ) 80 402,720,000 Rls. 15,076 $
7 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 4,013 370,699,031 Rls. 14,029 $
8 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 2,989 370,537,608 Rls. 13,450 $
9 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 09102011 زعفران اماده براي خرده فروشي دربسته بندي كمتراز 10گرم . 11 331,402,650 Rls. 12,175 $
10 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 87082990 سايرا جزا وقطعات ومتفرعات بدنه بجزا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري ،سوا ري کار،وا نت وترا کتور كشاورزي 1,100 330,772,000 Rls. 13,000 $
11 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 85255090 ساير دستگاههاي فرستنده راديويي بجز ميكروفون بي سيم توام شده با فرستنده 370 298,471,506 Rls. 11,082 $
12 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 1,260 133,817,040 Rls. 5,040 $
13 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 20051000 سبزيجات هموژنيزه, محفوظ شده بجز در سرکه, يادرقند غيره, يخ نزده 1,200 124,032,000 Rls. 4,800 $
14 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 69149010 ساير اشياء كه درجاي ديگرذكر نشده ازسراميك صنايع دستي 1,920 122,740,800 Rls. 4,800 $
15 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 220 122,337,600 Rls. 4,400 $
16 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 09102013 انواع زعفران دربسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي . 3 111,879,315 Rls. 4,365 $
17 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 84342000 ماشين آلات ودستگاههاي تهيه لبنيات 190 67,864,580 Rls. 2,660 $
18 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 700 56,097,300 Rls. 2,100 $
19 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 500 49,876,200 Rls. 1,800 $
20 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 08055000 ليمو (lemons) وليمو ترش كوچك تازه ياخشك كرده 2,385 47,673,579 Rls. 1,788 $
21 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 1,190 45,517,500 Rls. 1,785 $
22 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 09109190 سايرا دويه جات مخلوط يادداشت 1-(ب )غير مذکور دررديف هاي 9109110و9109190 621 33,241,549 Rls. 1,243 $
23 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 84183000 فريزرهاا زنوع صندوقي,به گنجايش حدا کثر800ليتر 95 25,513,000 Rls. 1,000 $
24 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزنييابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 1,300 24,161,410 Rls. 910 $
25 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 17019100 قند و شکر که به آن مواد خوشبو کننده يا رنگ کننده اضافه شده 220 16,830,660 Rls. 660 $
26 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 32091040 رنگهاوپوشش ساختماني براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 600 16,454,400 Rls. 640 $
27 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 32099090 سايررنگهاوورني هابرا ساس پليمرهاي سنتتيک يا پليمرهاي طبيعي تغييريافته ديسپرسه يامحلول درمحيط آبي....غيرمذکور 473 12,628,627 Rls. 473 $
28 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 08071900 خربزه وهماننده ان -تازه 700 12,255,924 Rls. 459 $
مجموع کل
59,269,611,259 ريال
مجموع کل
2,222,582 دلار
[1]