آمار کل " صادرات به" کشور (سودان) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سودان 85255090 ساير دستگاههاي فرستنده راديويي بجز ميكروفون بي سيم توام شده با فرستنده 8,808 209,622,369,458 Rls. 7,581,702 $
2 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سودان 90058090 سايردوربين هاي يک چشمي (غيرازنوع منشوري )،ساير تلسكوپهاي اپيتكي و ساير دستگاههاي نجومي غير را ديويي 2,980 9,518,600,000 Rls. 350,000 $
3 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سودان 85177010 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه LCD يا LED تلفن همراه فقط داراي برد ادرس دهي 8 9,092,209,077 Rls. 339,985 $
4 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سودان 85299090 ساير ا جزا وقطعات غيرمذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 210 5,580,834,000 Rls. 210,000 $
5 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سودان 90029000 عدسي,منشور,آئينه وسايرعناصرا پتيکي,ا زهرماده, سوا رشده, که درجاي ديگري مذکورنباشند. 1,320 1,541,891,402 Rls. 57,940 $
6 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سودان 85256000 -دستگاه هاي فرستنده يكپارچه شده با دستگاه گيرنده 340 1,152,108,579 Rls. 43,392 $
7 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سودان 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 1,500 613,417,500 Rls. 22,500 $
8 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سودان 90131000 دوربينهاي نشانه گيري برا ي نصب روي ا سلحه; پريسکوپ; دوربينهاي طراحي شده بعنوا ن قطعات ماشينهاي اين فضل ياقسمت شانزدهم 50 229,509,000 Rls. 9,000 $
9 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سودان 76169900 -- ساير مصنوعات از الومينيوم غيرمذكور 2,825 150,677,000 Rls. 5,650 $
10 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سودان 84137010 پمپ کولر آبي 1,100 112,200,000 Rls. 4,400 $
11 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سودان 73079900 لوا زم وا تصالات لوله کشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),که درجاي ديگرذکرنشده. 2,050 94,224,150 Rls. 3,690 $
12 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سودان 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 1,065 75,538,200 Rls. 2,720 $
13 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سودان 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 700 53,623,500 Rls. 2,100 $
14 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سودان 84833000 پوسته ياتاقان، توام نشده با بلبرينگ يا رولربيرينگ، ياتاقان ساده محور (Plain shaft bearing) 500 39,903,000 Rls. 1,500 $
15 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سودان 84799090 --- اجزاء وقطعات ماشين ها ودستگاههاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء وقطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 120 12,340,800 Rls. 480 $
16 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سودان 39239090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 100 7,713,000 Rls. 300 $
مجموع کل
237,897,158,666 ريال
مجموع کل
8,635,358 دلار
[1]