آمار کل " صادرات به" کشور (مالزي) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 17,913 41,449,078,312 Rls. 1,561,778 $
2 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 90181919 ----اجزاء وقطعات دستگاه مانيتور علائم حياتي 1,415 19,872,592,000 Rls. 720,000 $
3 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 90181911 ---دستگاه مانيتور علائم حياتي 575 6,857,084,000 Rls. 263,068 $
4 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 588 4,182,553,600 Rls. 161,665 $
5 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 555 2,799,085,700 Rls. 104,825 $
6 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 16010000 سوسيس، سوسيسون و محصولات مشابه، از گوشت، احشاء يا از خون؛ فرآوردهکهاي غذايي بر اساس اين محصولات. 5,224 500,569,827 Rls. 18,983 $
7 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 73071900 لوازم وا تصالات لوله کشي حاصل ا زريخته گري, ا زآهن يافولاد که درجاي ديگرذکرنشده. 960 457,914,000 Rls. 16,700 $
8 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 7,450 379,964,900 Rls. 14,900 $
9 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 94051090 ---لوستر وساير وسايل روشنايي برقي غير از ديودهاي نورافشار (LED) براي اويختن ونصب كردن به سقف يا ديوار ، باستثناي انواعي كه در فضاي باز ومعابرعمومي استفاده ميگردد. 1,223 374,608,860 Rls. 14,676 $
10 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 233 234,997,786 Rls. 8,822 $
11 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 2,448 194,569,507 Rls. 7,419 $
12 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 3 187,194,240 Rls. 7,200 $
13 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 58090000 پارچهکهاي تار و پودباف از نخ فلزي و پارچهکهاي تار و پود باف از نخکهاي نسجي جورشده با فلز مشمول شماره 0556، از انواعي كه براي پوشاك، مبلمان يا مصارف همانند به كار ميکروند، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند. 213 163,437,750 Rls. 6,390 $
14 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 04031090 ک ک ک ماست 3,576 159,669,304 Rls. 6,130 $
15 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 1,730 142,671,480 Rls. 5,190 $
16 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 430 95,229,134 Rls. 3,718 $
17 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 04014000 شير وخامه شير كه ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6 درصد بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد تغليظ نشده ياشيريننشده 1,100 85,288,110 Rls. 3,255 $
18 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 64051000 سايرکفشها که درجاي ديگرگفته نشده, بارويه ا زچرم طبيعي ياچرم دوباره ساخته شده. 300 76,605,000 Rls. 3,000 $
19 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 24022000 سيگار حاوي توتون 187 60,277,500 Rls. 2,250 $
20 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 08109010 انار تازه 1,850 40,597,421 Rls. 1,517 $
21 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياکنترل فشار 82 38,754,621 Rls. 1,452 $
22 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 500 35,129,620 Rls. 1,330 $
23 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 310 31,167,696 Rls. 1,144 $
24 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 07099300 كدوهاي حلوايي، كدو و كدوهاي مسمايي 1,750 25,816,129 Rls. 936 $
25 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 04090000 عسل طبيعي 170 23,633,400 Rls. 850 $
26 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 120 21,514,920 Rls. 840 $
27 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 19049000 ساير غير از رديف هاي 19041000 لغايت 19043000 وقابل طبقه بندي در شماره 1904 467 21,340,812 Rls. 826 $
28 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 636 21,103,976 Rls. 786 $
29 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 08055000 ليمو (lemons) وليمو ترش كوچك تازه ياخشك كرده 135 5,566,716 Rls. 202 $
30 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 08092900 ساير آلبالوها غير از آلبالوهاي ترش تازه 80 4,098,080 Rls. 160 $
31 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 25169000 - ساير سنگ هاي تراش يا ساختمان 650 3,614,520 Rls. 130 $
32 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 08052000 نارنگي (از جمله tangerines و satsumas)، كلمانتين (clementines ، ويلكينگ wilkings ) و مركبات دو گونه اي (hybrid) مشابه . 250 3,384,125 Rls. 125 $
33 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 07061000 هويج , شلغم , تازه يا سرد کرده 335 3,144,825 Rls. 114 $
مجموع کل
78,552,257,871 ريال
مجموع کل
2,940,382 دلار
[1]