آمار کل " صادرات به" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (خارك)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 خارك امارات متحده عربي 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 13,012,086 291,343,987,200 Rls. 10,864,558 $
2 12 1393 خارك امارات متحده عربي 27111390 بوتان مايع شده درظروف يکهزا رسانتي متر مکعب وبيشتر 10,187,878 198,535,264,406 Rls. 7,842,047 $
3 12 1393 خارك امارات متحده عربي 27111290 پروپان مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 7,583,301 140,540,092,707 Rls. 5,598,761 $
مجموع کل
630,419,344,313 ريال
مجموع کل
24,305,366 دلار
[1]