آمار کل " صادرات به" کشور (سري لانکا) گمرک (خارك)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 خارك سري لانکا 27111390 بوتان مايع شده درظروف يکهزا رسانتي متر مکعب وبيشتر 10,458,782 209,939,247,433 Rls. 8,054,758 $
2 12 1393 خارك سري لانکا 27111290 پروپان مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 2,943,764 57,472,174,221 Rls. 2,197,296 $
مجموع کل
267,411,421,654 ريال
مجموع کل
10,252,054 دلار
[1]