آمار کل " صادرات به" کشور (هند) گمرک (خارك)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 خارك هند 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 217,115,450 1,802,106,219,671 Rls. 68,657,336 $
مجموع کل
1,802,106,219,671 ريال
مجموع کل
68,657,336 دلار
[1]