آمار کل " صادرات به" کشور (آذربايجان) گمرک (خوي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 خوي آذربايجان 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 167,196 26,539,883,502 Rls. 1,003,176 $
2 12 1393 خوي آذربايجان 20094910 آب آناناس تغليظ شده (کنسانتره ) 87,030 13,917,141,360 Rls. 522,180 $
3 12 1393 خوي آذربايجان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 266,920 4,870,137,552 Rls. 186,855 $
4 12 1393 خوي آذربايجان 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش ا ز 20 64,980 2,593,871,640 Rls. 97,470 $
5 12 1393 خوي آذربايجان 20029010 رب گوجه فرنگي 79,267 2,106,130,848 Rls. 79,267 $
6 12 1393 خوي آذربايجان 68071090 سايرا شياساخته شده ا زآسفالت ياموا دهمانند بصورت رول غيرمذکور در جاي ديگر 21,600 402,373,440 Rls. 15,120 $
مجموع کل
50,429,538,342 ريال
مجموع کل
1,904,068 دلار
[1]