آمار کل " صادرات به" کشور (آلمان) گمرک (خوي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 خوي آلمان 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش ا ز 20 1,089,030 44,407,651,568 Rls. 1,623,463 $
مجموع کل
44,407,651,568 ريال
مجموع کل
1,623,463 دلار
[1]