آمار کل " صادرات به" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (ذوب آهن اصفهان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 ذوب آهن اصفهان امارات متحده عربي 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 9,411,000 125,698,021,500 Rls. 4,705,500 $
2 12 1393 ذوب آهن اصفهان امارات متحده عربي 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 1,053,780 20,939,520,155 Rls. 816,169 $
3 12 1393 ذوب آهن اصفهان امارات متحده عربي 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 89,860 1,629,914,770 Rls. 61,105 $
مجموع کل
148,267,456,425 ريال
مجموع کل
5,582,774 دلار
[1]