آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (ذوب آهن اصفهان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 ذوب آهن اصفهان عراق 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 58,003,760 1,082,637,433,159 Rls. 40,835,528 $
2 12 1393 ذوب آهن اصفهان عراق 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 51,584,760 977,108,067,952 Rls. 36,475,117 $
3 12 1393 ذوب آهن اصفهان عراق 25221000 آهک زنده 1,270,100 1,830,997,079 Rls. 67,228 $
مجموع کل
2,061,576,498,190 ريال
مجموع کل
77,377,872 دلار
[1]