آمار کل " صادرات به" کشور (کويت) گمرک (ذوب آهن اصفهان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 ذوب آهن اصفهان کويت 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 11,058,608 212,257,635,635 Rls. 8,010,737 $
مجموع کل
212,257,635,635 ريال
مجموع کل
8,010,737 دلار
[1]