آمار کل " صادرات به" کشور (آفريقاي جنوبي) گمرک (زنجان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 زنجان آفريقاي جنوبي 85042300 ترا نسفورماتورهاي دي ا لکتريک مايع به قدرت بيشتراز 10000 کيلوولت آمپر 246,000 83,377,560,000 Rls. 3,080,000 $
2 12 1393 زنجان آفريقاي جنوبي 85042200 ترا نسفورماتورهاي دي ا لکتريک مايع به قدرت بيشتر از650 کيلوولت آمپروحداكثر 10000كيلو ولت آمپر 39,300 5,648,720,000 Rls. 210,000 $
3 12 1393 زنجان آفريقاي جنوبي 85469090 ساير مقره هاي عايق برق ا ز هر ماده بجز شيشه, سرا ميک و پلاستيک 2,981 610,818,824 Rls. 23,848 $
مجموع کل
89,637,098,824 ريال
مجموع کل
3,313,848 دلار
[1]