آمار کل " صادرات به" کشور (ارمنستان) گمرک (زنجان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 زنجان ارمنستان 48030090 آوا ت سلولزوورقه هاي ا لياف سلولزي حتي کرپ شده... سايرکاغذهاي بهدا شتي غيرمذکوربصورت رول ياورق 772,111 24,686,056,709 Rls. 926,531 $
2 12 1393 زنجان ارمنستان 39202020 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ نشده Bi oriented poly prolylene 77,446 6,156,084,871 Rls. 232,339 $
3 12 1393 زنجان ارمنستان 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 105,530 5,697,403,334 Rls. 222,699 $
4 12 1393 زنجان ارمنستان 85042200 ترا نسفورماتورهاي دي ا لکتريک مايع به قدرت بيشتر از650 کيلوولت آمپروحداكثر 10000كيلو ولت آمپر 32,338 4,705,470,000 Rls. 176,400 $
5 12 1393 زنجان ارمنستان 56031190 سايرپارچه هاي نبافته ا زرشته هاي مصنوعي ياسنتتيک تاوزن 25گرم برمترمربع غيرمذکوردرجاي ديگر 4,886 587,057,612 Rls. 21,988 $
6 12 1393 زنجان ارمنستان 76071190 ساير ورق ونوار نازك از آلومينيوم بدون تكيه گاه صرفا نورد شده به ضخامت بيش از 7 ميكرون 4,392 552,601,440 Rls. 19,764 $
7 12 1393 زنجان ارمنستان 87112090 ---موتورسيکلت باحجم بين 50 تا 250CC،بجزنوع دوزمانه 861 277,741,410 Rls. 10,410 $
8 12 1393 زنجان ارمنستان 32041110 ---گرانول مستربچ (Master Batch) 1,000 139,800,000 Rls. 5,000 $
9 12 1393 زنجان ارمنستان 25081000 بنتونيت 42,550 98,584,406 Rls. 3,830 $
مجموع کل
42,900,799,782 ريال
مجموع کل
1,618,961 دلار
[1]