آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (زنجان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 زنجان عراق 85446090 سايرهادي هاي برق برا ي ولتاژ بيش ا ز 1000 ولت غير مذکور درجاي ديگر 3,798,727 814,894,144,578 Rls. 30,738,570 $
2 12 1393 زنجان عراق 85042100 ترا نسفور ماتورهاي دي ا لکتريک مايع به قدرت حداکثر650 کيلوولت آمپر 4,413,379 434,614,397,730 Rls. 16,616,910 $
3 12 1393 زنجان عراق 85042300 ترا نسفورماتورهاي دي ا لکتريک مايع به قدرت بيشتراز 10000 کيلوولت آمپر 1,459,558 331,191,581,000 Rls. 12,439,000 $
4 12 1393 زنجان عراق 85042200 ترا نسفورماتورهاي دي ا لکتريک مايع به قدرت بيشتر از650 کيلوولت آمپروحداكثر 10000كيلو ولت آمپر 699,688 89,429,090,000 Rls. 3,351,250 $
5 12 1393 زنجان عراق 04014000 شير وخامه شير كه ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6 درصد بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد تغليظ نشده ياشيريننشده 783,350 61,076,189,317 Rls. 2,312,654 $
6 12 1393 زنجان عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي تغذيه كودكان شيرخوار 3,291,204 60,403,959,116 Rls. 2,303,843 $
7 12 1393 زنجان عراق 48030090 آوا ت سلولزوورقه هاي ا لياف سلولزي حتي کرپ شده... سايرکاغذهاي بهدا شتي غيرمذکوربصورت رول ياورق 1,242,318 39,891,766,600 Rls. 1,490,780 $
8 12 1393 زنجان عراق 25081000 بنتونيت 14,802,301 35,225,882,867 Rls. 1,332,344 $
9 12 1393 زنجان عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 556,341 29,547,051,928 Rls. 1,112,720 $
10 12 1393 زنجان عراق 04031090 ک ک ک ماست 979,177 27,699,138,146 Rls. 1,058,800 $
11 12 1393 زنجان عراق 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 392,300 21,452,265,571 Rls. 821,351 $
12 12 1393 زنجان عراق 57050090 ک ک ک ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي اماده مصرف بجز جاجيم 120,813 18,487,301,636 Rls. 691,929 $
13 12 1393 زنجان عراق 39202020 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ نشده Bi oriented poly prolylene 166,872 13,435,516,469 Rls. 500,617 $
14 12 1393 زنجان عراق 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 10,162,249 12,729,843,485 Rls. 475,512 $
15 12 1393 زنجان عراق 69010090 سايرآجرها,بلوک, چهارگوشtiles وسايرمحصولات سرا ميکي از آرد فسيل سيليي ياخاكهاي سيليسي همانند غيرمذکوردرجاي ديگر 6,580,725 11,675,703,358 Rls. 446,916 $
16 12 1393 زنجان عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 68,760 10,338,703,572 Rls. 393,807 $
17 12 1393 زنجان عراق 85043390 ساير ترا نسفورماتورهاي برقي به قدرت بين 16 تا500 kva بجزترا نسفورماتورجريان وولتاژ وترانسفور ماتور دي الکتريک مايع 61,963 6,599,664,000 Rls. 240,000 $
18 12 1393 زنجان عراق 31039000 ساير کودهاي معدني يا شيميائي فسفاته , که در جاي ديگري مذکور نباشد 3,404,364 6,344,960,636 Rls. 238,306 $
19 12 1393 زنجان عراق 87112090 ---موتورسيکلت باحجم بين 50 تا 250CC،بجزنوع دوزمانه 57,528 5,998,996,800 Rls. 225,600 $
20 12 1393 زنجان عراق 48183000 روميزي و دستمال سفره ا ز کاغذ 160,655 4,875,072,624 Rls. 178,320 $
21 12 1393 زنجان عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 39,813 1,979,390,587 Rls. 73,951 $
22 12 1393 زنجان عراق 48182000 دستمال کاغذي ; دستمال پاک کردن آرا يش و دست پاک کن ا ز کاغذ 64,573 1,931,298,864 Rls. 72,336 $
23 12 1393 زنجان عراق 59114000 پارچه صافي و منسوجات ضخيم از انواعي كه براي منگنهکهاي روغنکكشي يا براي مصارف فني مشابه به كار ميکروند، همچنين آنهايي كه از موي انسان تهيه شده باشند. 15,590 1,240,448,712 Rls. 46,878 $
24 12 1393 زنجان عراق 85381000 تابلو ،پانل ،كنسول ميزها,کابينت وسايرتکيه گاههاي شماره 8537,مجهزنشده به دستگاههاي مربوط به آنها 11,396 1,140,347,800 Rls. 42,000 $
25 12 1393 زنجان عراق 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 29,280 1,102,145,280 Rls. 40,656 $
26 12 1393 زنجان عراق 20094910 آب آناناس تغليظ شده (کنسانتره ) 19,500 805,990,428 Rls. 29,004 $
27 12 1393 زنجان عراق 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 693 690,351,680 Rls. 25,857 $
28 12 1393 زنجان عراق 70071110 شيشه ا يمني ا ب دا ده درا ندا زه وشکل مناسب برا ي نصب دروسائل نقليه زميني 14,150 603,451,128 Rls. 22,728 $
29 12 1393 زنجان عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 9,406 483,310,102 Rls. 17,872 $
30 12 1393 زنجان عراق 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 5,400 432,670,140 Rls. 15,660 $
31 12 1393 زنجان عراق 19053200 ويفل ها و ويفرها 8,619 417,780,040 Rls. 15,514 $
32 12 1393 زنجان عراق 90251190 ترمومترهاي غير پزشكي ، پرشده بامايع برا ي خوا ندن مستقيم 80 413,586,500 Rls. 15,500 $
33 12 1393 زنجان عراق 28369900 ساير کربنات ها، پرا کسو کربنات ها وكربنات امونيوم تجارتي كه داراي كاربامات آمونيوم باشد غيراز موارد مذكور در شماره هاي 28369200 تا 28362000 10,000 325,306,800 Rls. 11,700 $
34 12 1393 زنجان عراق 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 13,246 290,118,208 Rls. 11,262 $
35 12 1393 زنجان عراق 96031000 جاروب وبروس, متشکل ا زشاخه هاي نازک يا از ساير مواد نباتي به هم بسته, بايابدون دسته. 7,845 260,697,289 Rls. 10,199 $
36 12 1393 زنجان عراق 85043120 ترا نسفورماتور ولتاژ به قدرت حداكثر 1كيلو ولت آمپر غير از ترانسفور ماتور دي الکتريک مايع 242 252,305,550 Rls. 9,450 $
37 12 1393 زنجان عراق 84178000 کوره هاي صنعتي ياآزمايشگاهي(همچنين زباله سوزها)غيربرقي 4,800 228,216,960 Rls. 8,640 $
38 12 1393 زنجان عراق 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 925 134,665,000 Rls. 5,000 $
39 12 1393 زنجان عراق 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 1,880 93,362,500 Rls. 3,500 $
40 12 1393 زنجان عراق 19049000 ساير غير از رديف هاي 19041000 لغايت 19043000 وقابل طبقه بندي در شماره 1904 520 86,202,480 Rls. 3,120 $
41 12 1393 زنجان عراق 19012000 مخلوط و خميرها براي تهيه محصولات خبازي، نان شيرينيکسازي يا بيسكويتکسازي شماره 0519 3,600 85,330,260 Rls. 3,240 $
42 12 1393 زنجان عراق 25222000 آهک آبديده (آهک مرده ) 25,325 79,321,857 Rls. 3,039 $
43 12 1393 زنجان عراق 25111010 سولفات باريم طبيعي( باريت ) آسياب شده 23,950 73,287,000 Rls. 2,874 $
44 12 1393 زنجان عراق 83099090 سايردر،درپوش و سرپوش ،درپوش پاره شونده برا ي بطري درپوش پيچي بشكه ،مهروموم وساير متفرغات بسته بندي ،ا ز فلزا ت معمولي غيرمذکوردرجاي ديگر 1,415 69,325,047 Rls. 2,547 $
45 12 1393 زنجان عراق 25051090 ساير شن وماسه هاي سيليسي وکوا رتزي غير مذكور درتعرفه 25051010 22,400 45,728,256 Rls. 1,792 $
46 12 1393 زنجان عراق 38245000 ملاطها و بتون هاي غيرنسوز 5,190 41,601,051 Rls. 1,557 $
47 12 1393 زنجان عراق 90303300 --مولتي مترها فاقد وسيله ثبت 60 24,029,100 Rls. 900 $
48 12 1393 زنجان عراق 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 56 5,820,818 Rls. 218 $
مجموع کل
2,049,247,318,871 ريال
مجموع کل
77,466,223 دلار
[1]