آمار کل " صادرات به" کشور (پاکستان) گمرک (زنجان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 زنجان پاکستان 85042300 ترا نسفورماتورهاي دي ا لکتريک مايع به قدرت بيشتراز 10000 کيلوولت آمپر 2,855,081 1,035,888,000,000 Rls. 38,500,000 $
2 12 1393 زنجان پاکستان 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 1,646,690 97,117,521,932 Rls. 3,636,667 $
3 12 1393 زنجان پاکستان 39202020 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ نشده Bi oriented poly prolylene 92,669 7,677,912,674 Rls. 278,007 $
4 12 1393 زنجان پاکستان 96190090 ساير حوله هاي بهداشتي وتامپون ها، پوشك وپوشك كامل بچه واشياء مشابه از هر جنس غير از پوشك كامل بزرگسالان 10,140 1,094,065,440 Rls. 40,560 $
مجموع کل
1,141,777,500,046 ريال
مجموع کل
42,455,234 دلار
[1]