آمار کل " صادرات به" کشور (تونس) گمرک (ساوه)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 ساوه تونس 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,که درجاي ديگر گفته نشده. 2,464,724 78,152,809,039 Rls. 2,957,864 $
مجموع کل
78,152,809,039 ريال
مجموع کل
2,957,864 دلار
[1]