آمار کل " صادرات به" کشور (فرانسه) گمرک (ساوه)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 ساوه فرانسه 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,که درجاي ديگر گفته نشده. 1,974,261 62,858,332,602 Rls. 2,376,221 $
مجموع کل
62,858,332,602 ريال
مجموع کل
2,376,221 دلار
[1]