آمار کل " صادرات به" کشور (پاکستان) گمرک (ساوه)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 ساوه پاکستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 2,068,488 40,575,664,331 Rls. 1,545,951 $
2 12 1393 ساوه پاکستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 145,797 6,468,222,273 Rls. 238,486 $
3 12 1393 ساوه پاکستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 132,448 4,225,432,340 Rls. 158,936 $
4 12 1393 ساوه پاکستان 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 26,712 2,857,436,064 Rls. 106,848 $
5 12 1393 ساوه پاکستان 70161000 مکعب بزرگ, کوچک وسايرشيشه آلات, برا ي موزائيك ياتزئين از شيشه 42,952 1,380,810,180 Rls. 51,542 $
6 12 1393 ساوه پاکستان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 3,497 509,174,652 Rls. 18,313 $
مجموع کل
56,016,739,840 ريال
مجموع کل
2,120,076 دلار
[1]