آمار کل " صادرات به" کشور (جمهوري کره) گمرک (سمنان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 سمنان جمهوري کره 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 4,865,620 271,509,190,618 Rls. 10,222,207 $
مجموع کل
271,509,190,618 ريال
مجموع کل
10,222,207 دلار
[1]