آمار کل " صادرات به" کشور (هند) گمرک (سمنان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 سمنان هند 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 5,230,130 285,069,957,649 Rls. 10,968,295 $
مجموع کل
285,069,957,649 ريال
مجموع کل
10,968,295 دلار
[1]