آمار کل " صادرات به" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (سهلان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 سهلان امارات متحده عربي 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 458,750 22,511,828,615 Rls. 871,442 $
2 12 1393 سهلان امارات متحده عربي 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 203,750 8,771,970,244 Rls. 343,707 $
3 12 1393 سهلان امارات متحده عربي 19053200 ويفل ها و ويفرها 89,745 4,752,402,300 Rls. 176,656 $
4 12 1393 سهلان امارات متحده عربي 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 61,200 2,940,067,384 Rls. 110,274 $
5 12 1393 سهلان امارات متحده عربي 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 39,595 2,502,229,297 Rls. 92,992 $
6 12 1393 سهلان امارات متحده عربي 74111090 ساير لوله هاي مسي از مس تصفيه شده غيرمذکور درجاي ديگر 9,958 2,426,369,065 Rls. 87,566 $
7 12 1393 سهلان امارات متحده عربي 32091060 لاکهاو ورني هاولعابها براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 8,700 1,318,650,300 Rls. 47,850 $
8 12 1393 سهلان امارات متحده عربي 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي کف, برا ي سقف و همانند 11,105 1,214,743,464 Rls. 44,418 $
9 12 1393 سهلان امارات متحده عربي 32141000 بتانهکهاي شيشهکبرها، بتانهکهاي پيوندزني، سيمانکهاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانهکها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار ميکرود 8,684 943,217,594 Rls. 34,743 $
10 12 1393 سهلان امارات متحده عربي 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 13,190 648,270,502 Rls. 25,060 $
11 12 1393 سهلان امارات متحده عربي 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 7,935 636,341,778 Rls. 23,091 $
12 12 1393 سهلان امارات متحده عربي 32081090 سايررنگهاوورني ها(ازجمله لعابهاولاكها)ديسپرسه ياحل شده درمحيط غير آبي 2,941 442,299,204 Rls. 16,173 $
13 12 1393 سهلان امارات متحده عربي 58041000 تورباف هاوسايرپارچه هاي توري به صورت توپ ،نواريافرم مشخص 915 201,724,560 Rls. 7,320 $
14 12 1393 سهلان امارات متحده عربي 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 1,260 120,993,264 Rls. 4,536 $
15 12 1393 سهلان امارات متحده عربي 32091030 رنگ آستري آنافروز EDا لکترودي پوزيشن (Deposition -Electro)براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 1,113 102,695,529 Rls. 3,813 $
16 12 1393 سهلان امارات متحده عربي 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 397 70,743,600 Rls. 2,580 $
17 12 1393 سهلان امارات متحده عربي 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 9 56,497,650 Rls. 2,118 $
18 12 1393 سهلان امارات متحده عربي 32110000 سيكاتيفکهاي (خشكکكنندهکهاي) آماده. 975 21,387,360 Rls. 780 $
19 12 1393 سهلان امارات متحده عربي 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 20 2,668,300 Rls. 100 $
مجموع کل
49,685,100,010 ريال
مجموع کل
1,895,219 دلار
[1]