آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (سهلان)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 سهلان عراق 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 8,444,362 612,952,062,509 Rls. 23,067,682 $
2 12 1393 سهلان عراق 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 1,334,463 230,215,701,022 Rls. 8,606,886 $
3 12 1393 سهلان عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 4,114,120 202,362,467,646 Rls. 7,630,484 $
4 12 1393 سهلان عراق 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 3,397,500 172,882,923,979 Rls. 6,444,331 $
5 12 1393 سهلان عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 3,450,527 147,480,663,088 Rls. 5,549,589 $
6 12 1393 سهلان عراق 39011099 سايرپلي ا تلين با چگالي کمترا ز94 %بغيرا ز پودري غيرمذکور در جاي ديگر 3,037,500 107,547,183,677 Rls. 3,963,913 $
7 12 1393 سهلان عراق 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 2,410,000 107,426,118,382 Rls. 4,014,068 $
8 12 1393 سهلان عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 1,756,810 96,666,151,440 Rls. 3,638,754 $
9 12 1393 سهلان عراق 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 1,313,923 75,855,238,369 Rls. 2,872,474 $
10 12 1393 سهلان عراق 85161090 سايرآبگرمکنهاي فوري يامخزني برقي وگرم کن هاي غوطه وربرقي بجز دستگاههاي آبگرم وسردکن توام 932,995 62,711,581,862 Rls. 2,353,530 $
11 12 1393 سهلان عراق 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 615,822 51,048,559,923 Rls. 1,880,256 $
12 12 1393 سهلان عراق 85015190 سايرموتورهاباجريان متناوب چند فاز به قدرت حداكثر 750 وات بجز الکتروموتور قفس سنجابي 260,439 30,686,966,360 Rls. 1,198,020 $
13 12 1393 سهلان عراق 19053200 ويفل ها و ويفرها 519,980 28,363,727,822 Rls. 1,071,798 $
14 12 1393 سهلان عراق 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 300,484 27,066,798,192 Rls. 1,012,809 $
15 12 1393 سهلان عراق 30021000 آنتي سرمکها ديگر مشتقات خوني و محصولات مصونيت بخش حتي اگر تغيير يافته يا از طريق فرآيندکهاي بيو تكنولوژيك بدست آمده باشند . 623,309 22,034,607,902 Rls. 835,194 $
16 12 1393 سهلان عراق 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 256,770 20,999,445,174 Rls. 795,264 $
17 12 1393 سهلان عراق 84335119 كمباين (ماشين برداشت ) مخصوص گندم با قدرت كمتر از 140 اسب بخار 108,750 19,081,392,000 Rls. 720,000 $
18 12 1393 سهلان عراق 39012099 سايرپلي ا تيلن باچگالي 94%يا بيشتربجزنوع پودري غيرمذکوردرجاي ديگر 495,809 16,040,554,669 Rls. 614,939 $
19 12 1393 سهلان عراق 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 12,494,480 15,849,263,994 Rls. 587,681 $
20 12 1393 سهلان عراق 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به ا شکال ا بتدا ئي 265,000 12,492,452,704 Rls. 484,494 $
21 12 1393 سهلان عراق 30039090 ساير دا روهاي غيرمذكور غيرا زخرده فروشي که توليددا خلي ندا رندغيرمذکور 5,000 8,052,128,910 Rls. 301,770 $
22 12 1393 سهلان عراق 29419090 سايرآنتي بيوتيکها غيرمذکوردرجاي ديگر 3,100 7,299,557,625 Rls. 269,625 $
23 12 1393 سهلان عراق 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيکي 75,990 5,982,075,750 Rls. 227,970 $
24 12 1393 سهلان عراق 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 44,891 5,979,656,340 Rls. 224,455 $
25 12 1393 سهلان عراق 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 108,077 4,933,292,476 Rls. 187,306 $
26 12 1393 سهلان عراق 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 321,850 4,723,344,611 Rls. 177,017 $
27 12 1393 سهلان عراق 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي ا تيلن 50,358 4,232,011,392 Rls. 162,846 $
28 12 1393 سهلان عراق 73090000 مخزن ، منبع ، بشكه وظروف همانند براي هر گونه مواد ( به استثناي گازهاي فشرده يا مايع شده ) ، از چدن ، آهن يا فولاد ، با گنجايش حداكثر 300 ليتر ، بدون دستگاه هاي مكانيكي يا حرارتي ، حتي با پوشش داخلي يا پوشش عايق حرارت 11,230 4,001,250,000 Rls. 150,000 $
29 12 1393 سهلان عراق 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 469,378 3,764,857,821 Rls. 142,048 $
30 12 1393 سهلان عراق 39191090 صفحه. ورق. نوا رخودچسب بصورت رول باپهناي حداكثر 20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 45,800 3,750,449,580 Rls. 137,400 $
31 12 1393 سهلان عراق 21022000 مخمرهاي غيرفعال (مرده ) ,ساير موجودا ت تک سلولي ,مرده 63,000 3,362,604,000 Rls. 126,000 $
32 12 1393 سهلان عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 39,880 3,345,134,400 Rls. 119,640 $
33 12 1393 سهلان عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودا ر (متل Meslin ) 645,160 3,140,583,048 Rls. 116,129 $
34 12 1393 سهلان عراق 32099090 سايررنگهاوورني هابرا ساس پليمرهاي سنتتيک يا پليمرهاي طبيعي تغييريافته ديسپرسه يامحلول درمحيط آبي....غيرمذکور 17,754 2,757,724,228 Rls. 105,695 $
35 12 1393 سهلان عراق 39229000 مخزن آب, سيفون و لوا زم بهدا شتي همانند,که درجاي ديگرمذکورنباشد,ا زموا د پلاستيکي 35,335 2,714,677,989 Rls. 106,245 $
36 12 1393 سهلان عراق 29121900 ساير آلدئيدهاي غيرحلقوي، بدون عوامل اکسيژنه ، غير از متانال ، اتانال 77,217 2,537,822,060 Rls. 92,660 $
37 12 1393 سهلان عراق 84335190 سايرکمباين بردا شت ،غير مذكور درجاي ديگر 18,000 2,448,864,000 Rls. 96,000 $
38 12 1393 سهلان عراق 32091050 رنگها و پوششهاي صنعتي براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 14,156 2,028,239,160 Rls. 73,315 $
39 12 1393 سهلان عراق 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 79,200 1,816,846,800 Rls. 71,220 $
40 12 1393 سهلان عراق 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 23,329 1,418,802,748 Rls. 54,741 $
41 12 1393 سهلان عراق 84531000 ماشين آلات ودستگاههاي آماده کردن, دباغي کردن ياعمل آوردن پوست ياچرم 16,710 1,278,365,130 Rls. 50,130 $
42 12 1393 سهلان عراق 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 69,820 1,269,692,758 Rls. 49,572 $
43 12 1393 سهلان عراق 22090000 سرکه خورا کي و بدل سرکه خورا کي که ا ز جوهر سرکه بدست ميآيد 94,860 1,211,023,432 Rls. 45,531 $
44 12 1393 سهلان عراق 84191900 آبگرم کن هاي زودجوش يامخزني,غيربرقي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 18,200 1,210,846,000 Rls. 45,500 $
45 12 1393 سهلان عراق 63062200 چادراز الياف سنتتيک. 11,200 1,135,350,108 Rls. 42,516 $
46 12 1393 سهلان عراق 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 20,400 1,054,272,000 Rls. 40,800 $
47 12 1393 سهلان عراق 27075000 ساير مخلوطکهاي هيدروكربورهايبودار (Aromatic) كه در 250 درجه سانتيگراد طبق روش ASTM D86، 65 درصد حجمي آن يا بيشتر تقطير شود 50,870 1,051,716,225 Rls. 38,355 $
48 12 1393 سهلان عراق 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 19,467 994,724,766 Rls. 38,934 $
49 12 1393 سهلان عراق 20052000 ک سيبکزميني اماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه ، يخ نزده 8,779 964,405,734 Rls. 35,116 $
50 12 1393 سهلان عراق 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 22,500 930,717,060 Rls. 33,943 $
51 12 1393 سهلان عراق 28273200 کلرورهاازالومينيم 51,000 905,240,700 Rls. 33,150 $
52 12 1393 سهلان عراق 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي کف, برا ي سقف و همانند 8,460 862,953,840 Rls. 33,840 $
53 12 1393 سهلان عراق 32091010 رنگ رويه وآستري ا تومبيل براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 9,000 816,499,800 Rls. 30,600 $
54 12 1393 سهلان عراق 32141000 بتانهکهاي شيشهکبرها، بتانهکهاي پيوندزني، سيمانکهاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانهکها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار ميکرود 7,384 812,999,538 Rls. 30,186 $
55 12 1393 سهلان عراق 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 6,347 780,207,891 Rls. 28,744 $
56 12 1393 سهلان عراق 84538000 ماشين آلات ودستگاههاي ساختن ياتعميرکردن ا شياءا زپوست ياا زچرم, غيراز چرخهاي دوزندگي 14,010 742,308,000 Rls. 28,000 $
57 12 1393 سهلان عراق 28301000 سولفور سديم 90,000 729,759,400 Rls. 27,340 $
58 12 1393 سهلان عراق 28272000 کلرورکلسيم 83,822 666,922,194 Rls. 25,146 $
59 12 1393 سهلان عراق 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 6,416 651,874,668 Rls. 24,474 $
60 12 1393 سهلان عراق 44109090 ساير مواد بارزين ياساير موادچسباننده كارشده 69,716 633,088,483 Rls. 23,390 $
61 12 1393 سهلان عراق 39069070 پودرجاذب وپليمرهاي اكريليك جامد 9,709 539,898,072 Rls. 19,418 $
62 12 1393 سهلان عراق 54076900 سايرپارچه هاي تاروپودباف ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتکستوره غيرمذكور درجاي ديگر 3,337 481,687,680 Rls. 18,286 $
63 12 1393 سهلان عراق 19049000 ساير غير از رديف هاي 19041000 لغايت 19043000 وقابل طبقه بندي در شماره 1904 5,316 416,797,246 Rls. 16,020 $
64 12 1393 سهلان عراق 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 2,363 387,739,944 Rls. 14,178 $
65 12 1393 سهلان عراق 34021330 پليکاتيلن گليكول اتوكسيله 9,401 379,034,880 Rls. 14,101 $
66 12 1393 سهلان عراق 84339000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي بردا شت جوركردن ،درجه بندي كردن ،ياكوبيدن محصولات كشاورزي 2,000 369,072,000 Rls. 13,200 $
67 12 1393 سهلان عراق 28080010 ا سيد نيتريک 39,522 363,590,676 Rls. 14,228 $
68 12 1393 سهلان عراق 68079000 سايرا شياساخته شده ا زا سفالت ياا زموا د همانندغيرمذکوردرجاي ديگر 4,340 320,463,864 Rls. 11,718 $
69 12 1393 سهلان عراق 34053000 واكس و فرآوردهکهاي همانند براي بدنه وسايل نقليه باستثناي واكسکها براي فلزات 3,910 245,955,150 Rls. 8,925 $
70 12 1393 سهلان عراق 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 7,080 238,499,282 Rls. 9,345 $
71 12 1393 سهلان عراق 76042100 پروفيل توخالي از آلياژهاي آلومينيوم. 3,860 193,144,574 Rls. 7,574 $
72 12 1393 سهلان عراق 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 23,246 186,786,369 Rls. 6,741 $
73 12 1393 سهلان عراق 25239090 سيمانهاي هيدروليک بجزسيمان کوره بلند وسيمان پوزولاني 157,460 180,270,740 Rls. 7,085 $
74 12 1393 سهلان عراق 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر 2,050 156,831,150 Rls. 6,150 $
75 12 1393 سهلان عراق 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 1,375 151,959,500 Rls. 5,500 $
76 12 1393 سهلان عراق 44101110 تخته ازخرده رير چوب خواه بارزين ياساير مواد چسباننده آلي متراك شده يانشده ،كارنشده يافقط سمباده خور 21,787 149,180,850 Rls. 5,850 $
77 12 1393 سهلان عراق 38259000 سايرپس مانده هاي صنايع شيميايي ياوا بسته غيرمذکوردرجاي ديگرسايرزباله مذکوردرياددا شت 6 فصل 38 3,600 144,088,200 Rls. 5,400 $
78 12 1393 سهلان عراق 29152100 اسيد استيك 8,398 124,268,876 Rls. 4,652 $
79 12 1393 سهلان عراق 25309090 ساير موا د معدني غير مذکور 170,551 108,508,384 Rls. 4,264 $
80 12 1393 سهلان عراق 25120000 خاک سيليسي سنگوا ره (کيزلگور,تريپوليت ,و غيره ) ,خاک هاي سيليسي باوزن مخصوص ظاهري كمتر ازيك 18,323 75,729,384 Rls. 2,748 $
81 12 1393 سهلان عراق 84341000 ماشين هاي شيردوش 690 64,204,365 Rls. 2,355 $
82 12 1393 سهلان عراق 28500000 هيدرورها، نيتروورها، آزوتورها، سيليسيورها، برورها با ساخت شيميايي مشخص ياغيرمشخص غير از تركيباتي كه همچنين تشكيل كربورهاي مشمول شماره 2849 را مي دهند 5,975 51,394,560 Rls. 1,912 $
83 12 1393 سهلان عراق 25301010 پرليت 9,767 44,830,758 Rls. 1,758 $
84 12 1393 سهلان عراق 11029090 ساير ارد غلات غير از ارد گندم يا ارد مخلوط گندم وچاودار (meslin) ، ارد چاودار ، ارد ذرت 840 40,332,600 Rls. 1,512 $
85 12 1393 سهلان عراق 94038900 ساير مبلمان (furniture) اقلام آسايشي ياتزئيني قابل جابجايي جهت تجهيز محل هاي زندگي ياكارواماكن عمومي ياخصوصي .مانند ميز ,مبل وغيره ازساير موادشامل حصير ,بيد سبدي وبامبو يامواد مشابه . 700 38,680,600 Rls. 1,400 $
86 12 1393 سهلان عراق 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 366 33,885,780 Rls. 1,318 $
87 12 1393 سهلان عراق 21069060 سايرفراوردهاي غذايي تلغيظ شده مواد پروتئيني بهبود دهنده 740 25,913,776 Rls. 976 $
88 12 1393 سهلان عراق 25081000 بنتونيت 9,760 10,406,370 Rls. 390 $
89 12 1393 سهلان عراق 04090000 عسل طبيعي 120 9,558,360 Rls. 360 $
90 12 1393 سهلان عراق 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 34 2,270,605 Rls. 85 $
91 12 1393 سهلان عراق 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 145 1,228,798 Rls. 46 $
92 12 1393 سهلان عراق 03011100 ماهي هاي زنده زينتي آب شيرين 20 819,616 Rls. 32 $
مجموع کل
2,162,293,784,387 ريال
مجموع کل
81,197,041 دلار
[1]