آمار کل " صادرات به" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (سيرجان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 سيرجان امارات متحده عربي 08025200 ک ک پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 402,200 87,920,102,330 Rls. 3,348,230 $
2 12 1393 سيرجان امارات متحده عربي 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 171,000 40,144,256,200 Rls. 1,469,500 $
3 12 1393 سيرجان امارات متحده عربي 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 49,170 21,206,263,155 Rls. 811,305 $
4 12 1393 سيرجان امارات متحده عربي 30042090 سايردا روهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد دا خلي ندا رند بصورت خرده فروشي 6,140 899,650,395 Rls. 33,777 $
مجموع کل
150,170,272,080 ريال
مجموع کل
5,662,812 دلار
[1]