آمار کل " صادرات به" کشور (ترکمنستان) گمرک (سيرجان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 سيرجان ترکمنستان 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 2,492,000 57,378,865,460 Rls. 2,143,120 $
2 12 1393 سيرجان ترکمنستان 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 24,000 612,024,000 Rls. 24,000 $
3 12 1393 سيرجان ترکمنستان 32041190 ک ک ک ساير مواد رنگي ديسپرسه وفرآورده ها بجز گرانول مستربچ 4,000 307,260,000 Rls. 12,000 $
مجموع کل
58,298,149,460 ريال
مجموع کل
2,179,120 دلار
[1]