آمار کل " صادرات به" کشور (هند) گمرک (سيرجان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 سيرجان هند 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 460,738 201,546,447,531 Rls. 7,602,177 $
2 12 1393 سيرجان هند 08025200 ک ک پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 536,314 116,316,375,965 Rls. 4,520,570 $
3 12 1393 سيرجان هند 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 129,050 30,417,004,275 Rls. 1,102,675 $
4 12 1393 سيرجان هند 08021200 بادا م بدون پوست , تازه يا خشک کرده 34,000 6,861,491,250 Rls. 255,000 $
مجموع کل
355,141,319,021 ريال
مجموع کل
13,480,422 دلار
[1]