آمار کل " صادرات به" کشور (هنگ کنگ) گمرک (سيرجان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 سيرجان هنگ کنگ 08025200 ک ک پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 10,155,300 2,115,526,602,328 Rls. 79,327,012 $
2 12 1393 سيرجان هنگ کنگ 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 2,637,000 577,785,473,600 Rls. 21,148,500 $
مجموع کل
2,693,312,075,928 ريال
مجموع کل
100,475,512 دلار
[1]