آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (شلمچه)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 شلمچه عراق 03028900 ساير ماهي ها به غير از جگر وتخم ماهي غير مذكور در تعرفه هاي 030281، 030282، 030283، 030284، 030285 22,822,882 2,102,129,727,600 Rls. 80,129,830 $
2 12 1393 شلمچه عراق 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 808,924,837 877,841,430,208 Rls. 32,803,300 $
3 12 1393 شلمچه عراق 73030000 لوله هاوپروفيل هاي توخالي,ا زچدن. 20,591,510 708,817,424,029 Rls. 26,817,646 $
4 12 1393 شلمچه عراق 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 507,768,898 651,842,506,111 Rls. 25,014,019 $
5 12 1393 شلمچه عراق 08081000 سيب , تازه 55,408,162 645,807,759,686 Rls. 23,849,163 $
6 12 1393 شلمچه عراق 02071200 گوشت مرغ وخروس از نوع خانگي بريده نشده بصورت قطعات, يخ زده 11,395,807 614,177,903,576 Rls. 22,904,617 $
7 12 1393 شلمچه عراق 03027300 انواع ماهي كپور (Cyprinus carpio, carassius carassius, ctenopharyngodon idellus, Hypopthalmichthys spp, Cirrhinus spp,Mylopharyngodon piceus)، باستثناي جگر ماهي ، تخم ماهي 4,354,281 533,454,001,986 Rls. 20,452,369 $
8 12 1393 شلمچه عراق 07020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 50,825,381 484,449,695,390 Rls. 18,205,169 $
9 12 1393 شلمچه عراق 08071100 هندوا نه , تازه 80,973,140 454,219,793,733 Rls. 17,842,158 $
10 12 1393 شلمچه عراق 07070000 خياروخيارترشي, تازه يا سردکرده 35,059,891 419,909,868,065 Rls. 15,987,270 $
11 12 1393 شلمچه عراق 07031000 پيازوموسير 41,312,597 398,771,721,449 Rls. 14,931,890 $
12 12 1393 شلمچه عراق 07093000 بادمجان , تازه يا سرد کرده 29,142,299 392,140,680,029 Rls. 14,694,275 $
13 12 1393 شلمچه عراق 68101190 سايربلوک و آجربرا ي ساختمان بجزا زبتون سبک, به شکل چهارگوش يالوح وهمانند 126,421,389 348,513,906,817 Rls. 13,214,236 $
14 12 1393 شلمچه عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 3,588,986 304,444,652,147 Rls. 11,261,349 $
15 12 1393 شلمچه عراق 08071900 خربزه وهماننده ان -تازه 25,879,227 282,874,453,149 Rls. 11,030,250 $
16 12 1393 شلمچه عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 2,973,789 235,077,193,567 Rls. 8,945,485 $
17 12 1393 شلمچه عراق 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 3,564,355 195,609,208,162 Rls. 7,349,214 $
18 12 1393 شلمچه عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 5,492,910 193,372,973,071 Rls. 7,285,439 $
19 12 1393 شلمچه عراق 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 19,366,228 189,763,686,893 Rls. 7,061,899 $
20 12 1393 شلمچه عراق 04031090 ک ک ک ماست 7,171,953 181,056,453,127 Rls. 6,844,980 $
21 12 1393 شلمچه عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 2,188,444 176,867,398,128 Rls. 6,564,699 $
22 12 1393 شلمچه عراق 68109110 قطعات پيش ساخته براي ساختمان يا مهندسي راه وساختمان از بتون يا از سنگ مصنوعي ، حتي مسلح شده براي كف 56,589,104 171,774,989,611 Rls. 6,442,765 $
23 12 1393 شلمچه عراق 25111010 سولفات باريم طبيعي( باريت ) آسياب شده 48,862,712 155,224,898,856 Rls. 5,860,452 $
24 12 1393 شلمچه عراق 08094000 آلو و گوجه , تازه 7,902,901 134,415,915,348 Rls. 5,149,708 $
25 12 1393 شلمچه عراق 08093000 هلو ,همچنين شليل و شفتالو ,تازه 7,145,326 119,374,521,145 Rls. 4,563,385 $
26 12 1393 شلمچه عراق 15029090 پيه صنعتي غير از آب کرده و غير مورد مصرف در صنعت صابون سازي 1,164,177 105,931,719,524 Rls. 4,074,340 $
27 12 1393 شلمچه عراق 68101110 بلوك وآجر براي ساختمان از بتون سبك (بر پايه پوكه خرد شده، سرباره يا گدازه، دانهکبندي شده) 35,601,202 98,247,440,460 Rls. 3,601,959 $
28 12 1393 شلمچه عراق 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 2,317,420 96,669,982,742 Rls. 3,638,158 $
29 12 1393 شلمچه عراق 08109010 انار تازه 4,525,459 95,817,075,037 Rls. 3,594,525 $
30 12 1393 شلمچه عراق 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 8,494,130 91,676,038,337 Rls. 3,503,774 $
31 12 1393 شلمچه عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي تغذيه كودكان شيرخوار 6,385,573 82,324,700,528 Rls. 3,134,850 $
32 12 1393 شلمچه عراق 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 899,519 77,805,340,502 Rls. 2,934,193 $
33 12 1393 شلمچه عراق 08061000 ا نگور تازه 3,749,698 77,149,355,424 Rls. 2,893,540 $
34 12 1393 شلمچه عراق 84791090 ساير ماشين آلات ودستگاههابراي كارهاي عمومي ،ساختماني وهمانند غيرازفنيشرها 635,180 74,257,934,660 Rls. 2,809,179 $
35 12 1393 شلمچه عراق 01022900 ساير حيواناتاز نوع گاو بجز مولد نژاد خالص 1,016,310 74,229,023,025 Rls. 2,743,799 $
36 12 1393 شلمچه عراق 07099900 ساير سبزيجات تازه يا سرد كرده 3,508,811 70,225,989,316 Rls. 2,710,727 $
37 12 1393 شلمچه عراق 28183090 ساير هيدروا کسيد آلومينيوم ها بجز ژل هيدرواکسيد آلومينيوم گريد دارويي وپودرهيدروکسيدآلومينيوم گريد دا رويي 6,414,943 68,313,619,522 Rls. 2,565,226 $
38 12 1393 شلمچه عراق 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 616,406 53,490,119,657 Rls. 1,941,120 $
39 12 1393 شلمچه عراق 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 941,845 53,409,004,291 Rls. 2,002,496 $
40 12 1393 شلمچه عراق 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي ا تيلن 656,500 50,709,748,230 Rls. 1,969,303 $
41 12 1393 شلمچه عراق 04072010 ک ک ک تخم خوراكي مربوط به انواع گونه هاي ماكيان تازه 1,719,044 46,793,756,242 Rls. 1,741,247 $
42 12 1393 شلمچه عراق 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 1,171,631 44,418,721,940 Rls. 1,682,860 $
43 12 1393 شلمچه عراق 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 347,199 41,769,588,074 Rls. 1,558,251 $
44 12 1393 شلمچه عراق 25010010 نمک معمولي(ا زجمله نمک آماده برا ي سرسفره ونمک تقليب شده ) 13,942,780 41,431,979,314 Rls. 1,561,207 $
45 12 1393 شلمچه عراق 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 2,261,160 40,507,381,818 Rls. 1,484,403 $
46 12 1393 شلمچه عراق 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 542,565 40,282,039,456 Rls. 1,582,451 $
47 12 1393 شلمچه عراق 04071114 کتخمکمرغ نطفهکدار مادر گوشتي 506,810 39,425,284,834 Rls. 1,482,455 $
48 12 1393 شلمچه عراق 04014000 شير وخامه شير كه ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6 درصد بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد تغليظ نشده ياشيريننشده 548,992 37,051,718,692 Rls. 1,372,365 $
49 12 1393 شلمچه عراق 20071090 فرآورده هاي هموژنيزه بجز پوره و پوره کنسانتره ميوه هاي گرمسيري 608,032 35,452,143,696 Rls. 1,337,672 $
50 12 1393 شلمچه عراق 04071118 تخمکمرغ نطفهکدار جوجه يكروزه گوشتي 459,941 35,276,727,750 Rls. 1,338,990 $
51 12 1393 شلمچه عراق 08055000 ليمو (lemons) وليمو ترش كوچك تازه ياخشك كرده 2,315,678 35,003,627,916 Rls. 1,380,612 $
52 12 1393 شلمچه عراق 39189090 ---پوشش كف از ساير مواد پلاستيكي 398,533 34,557,403,391 Rls. 1,275,601 $
53 12 1393 شلمچه عراق 07104000 ذرت شيرين نپخته يا پخته شده در آب يا بخار، يخ زده 631,895 33,258,317,182 Rls. 1,281,727 $
54 12 1393 شلمچه عراق 25221000 آهک زنده 8,385,911 26,528,158,973 Rls. 1,006,082 $
55 12 1393 شلمچه عراق 08105000 کيوي, تازه 2,138,516 25,763,472,923 Rls. 1,006,712 $
56 12 1393 شلمچه عراق 22029090 ک کک ک ساير نوشابه هاي غير الكلي بجز مكمل هاي غذايي مايع 1,542,117 22,777,460,374 Rls. 856,596 $
57 12 1393 شلمچه عراق 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 1,347,821 22,375,435,022 Rls. 836,259 $
58 12 1393 شلمچه عراق 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 272,290 21,916,771,650 Rls. 816,825 $
59 12 1393 شلمچه عراق 07051900 کاهو ,تازه يا سردکرده (باستثناي کاهو کروي )سالادي 1,862,469 21,277,188,364 Rls. 780,581 $
60 12 1393 شلمچه عراق 20091200 آب پرتقال يخ نزده با يک مقياس بريکس که ا ز 20 تجاوز نکند بدون افزودن الكل 1,394,553 20,615,768,189 Rls. 753,058 $
61 12 1393 شلمچه عراق 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 447,386 20,076,510,396 Rls. 757,165 $
62 12 1393 شلمچه عراق 25010030 نمك تغييريافته برا ي مصارف صنعتي(شامل خالص شده ) 15,517,867 19,566,755,939 Rls. 742,940 $
63 12 1393 شلمچه عراق 68101920 سايراشياء ساخته شده ازسيمان... به شکل چهارگوش يا لوح هماننذ مورد مصرف براي سنگفرش 5,958,139 18,498,680,310 Rls. 718,815 $
64 12 1393 شلمچه عراق 07049000 کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم قمري ... و غيره ,تازه يا سرد کرده 1,234,262 18,377,931,506 Rls. 701,026 $
65 12 1393 شلمچه عراق 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 386,596 18,334,640,667 Rls. 695,793 $
66 12 1393 شلمچه عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 345,336 17,943,956,445 Rls. 662,167 $
67 12 1393 شلمچه عراق 28182000 ا کسيد آلومينيم غيرا زکورندوم مصنوعي 1,685,168 16,833,190,186 Rls. 651,628 $
68 12 1393 شلمچه عراق 03021100 قزلکآلا( Trout) تازه يا سردكرده باستثناي جگر ماهي ،ک تخم ومني ماهي(Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster) 248,319 16,156,517,679 Rls. 595,962 $
69 12 1393 شلمچه عراق 84172000 تنورهاي نانوايي(همچنين تنورهاي شيريني پزي يا بيسکويت پزي )،غيربرقي 176,050 16,111,175,152 Rls. 598,109 $
70 12 1393 شلمچه عراق 87081090 سايرسپرها واجزا وقطعات آنها بغيراز ا نوا ع مورد استفاده در سوا ري و وا نت 109,160 16,108,177,202 Rls. 600,610 $
71 12 1393 شلمچه عراق 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 482,799 15,607,413,865 Rls. 579,309 $
72 12 1393 شلمچه عراق 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 1,012,151 15,383,440,739 Rls. 561,585 $
73 12 1393 شلمچه عراق 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 192,352 15,182,274,794 Rls. 557,828 $
74 12 1393 شلمچه عراق 39263000 يرا ق آلات برا ي مبل , بدنه وسائط نقليه ياهمانند ا ز موا د پلاستيکي 167,528 14,983,596,420 Rls. 555,333 $
75 12 1393 شلمچه عراق 04079000 ساير تخم هاي پرندگان ذخيره شده ويا پخته شده 444,782 14,801,607,939 Rls. 578,215 $
76 12 1393 شلمچه عراق 18063100 شکلات, غيره حاوي کاکائو,به صورت بلوک (block), تخته, ميله ياقلم, پرشده به وزن كمتر از2كيلوگرم 85,808 14,620,200,324 Rls. 541,026 $
77 12 1393 شلمچه عراق 04071116 تخمکمرغ نطفهکدار مادر تخمکگذار 211,435 14,497,253,916 Rls. 547,651 $
78 12 1393 شلمچه عراق 22011000 آبکمعدني و آب گازدار شده 1,554,381 14,054,583,836 Rls. 544,831 $
79 12 1393 شلمچه عراق 07061000 هويج , شلغم , تازه يا سرد کرده 1,371,806 13,922,192,035 Rls. 518,961 $
80 12 1393 شلمچه عراق 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 335,720 13,578,007,395 Rls. 523,377 $
81 12 1393 شلمچه عراق 39172300 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي کلروروينيل 165,180 13,510,471,890 Rls. 495,540 $
82 12 1393 شلمچه عراق 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 1,239,660 13,218,042,139 Rls. 489,009 $
83 12 1393 شلمچه عراق 73090000 مخزن ، منبع ، بشكه وظروف همانند براي هر گونه مواد ( به استثناي گازهاي فشرده يا مايع شده ) ، از چدن ، آهن يا فولاد ، با گنجايش حداكثر 300 ليتر ، بدون دستگاه هاي مكانيكي يا حرارتي ، حتي با پوشش داخلي يا پوشش عايق حرارت 305,286 12,786,138,592 Rls. 476,243 $
84 12 1393 شلمچه عراق 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 659,020 12,488,416,074 Rls. 453,207 $
85 12 1393 شلمچه عراق 85393120 لامپ کم مصرفComract 19,789 12,477,150,000 Rls. 446,250 $
86 12 1393 شلمچه عراق 28365000 کربنات کلسيم 5,816,993 12,177,296,428 Rls. 465,294 $
87 12 1393 شلمچه عراق 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 167,530 11,385,801,130 Rls. 427,490 $
88 12 1393 شلمچه عراق 16042000 ساير فرآورده ها يا کنسروهاي ماهيها 85,554 11,351,385,454 Rls. 427,778 $
89 12 1393 شلمچه عراق 73101000 منبع, چليک, بشکه, پيت... (غيرا زبرا ي گاز)ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,باگنجايش 50لغايت 300ليتر. 201,029 11,343,271,038 Rls. 412,935 $
90 12 1393 شلمچه عراق 69079090 ساير کاشي وچهارگوش ولوح برا ي فرش ياروکش کردن ا جاق ياديوا ربدون ورني ولعاب ا زسرا ميک غيرمذکوردرجاي ديگر 2,111,428 10,748,715,279 Rls. 405,543 $
91 12 1393 شلمچه عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 245,380 10,628,037,488 Rls. 402,200 $
92 12 1393 شلمچه عراق 84743200 ماشين هاي مخلوط کردن موا دمعدني باقير. 85,457 10,233,804,272 Rls. 384,556 $
93 12 1393 شلمچه عراق 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غيرمذکور در جاي ديگر 1,089,794 10,219,971,299 Rls. 390,906 $
94 12 1393 شلمچه عراق 76141090 مفتول بهم تابيده کابل ،نوا رگيس باف وهمانندا ز آلومينويم بامغزي ا زفولاد،عايق نشده برا ي مصرف برق 50,708 9,029,121,836 Rls. 354,460 $
95 12 1393 شلمچه عراق 87141990 ساير ا جزا و قطعات موتورسيکلت (ا زجمله موتورسيکلت گازي ) غير مذكور درجاي ديگري 108,632 8,735,140,772 Rls. 325,900 $
96 12 1393 شلمچه عراق 07032000 سير 373,012 8,731,571,501 Rls. 340,776 $
97 12 1393 شلمچه عراق 39173990 ساير لوله ها وشيلنگهاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 107,246 8,470,680,876 Rls. 321,738 $
98 12 1393 شلمچه عراق 20011000 خيار و خيارريز (خيارترشي) ,محفوظ شده در سرکه يا در جوهرسرکه 185,037 8,195,011,799 Rls. 301,513 $
99 12 1393 شلمچه عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 33,730 7,911,052,848 Rls. 295,776 $
100 12 1393 شلمچه عراق 33059000 ساير فرآورده هابراي پاكيزگي وآرايشي موغير از شامپو ، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن موفيكساتورمو 37,471 7,863,196,720 Rls. 299,772 $
مجموع کل
13,344,815,183,118 ريال
مجموع کل
504,607,928 دلار