آمار کل " صادرات به" کشور (اردن) گمرک (شهيد باهنر)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 شهيد باهنر اردن 72091500 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي 600 mmبه ضخامت حدا قل 3ميليمتريابيشتر 10,660,000 198,443,680,405 Rls. 7,781,800 $
مجموع کل
198,443,680,405 ريال
مجموع کل
7,781,800 دلار
[1]