آمار کل " صادرات به" کشور (ميانمار) گمرک (شهيد باهنر)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 شهيد باهنر ميانمار 72069000 آهن وفولادغيرممزوج, به ا شکال ا بتدا ئي(غيرا زشمش ),که درجاي ديگرذکرنشده. 30,176,033 316,536,927,000 Rls. 12,311,821 $
مجموع کل
316,536,927,000 ريال
مجموع کل
12,311,821 دلار
[1]