آمار کل " صادرات به" کشور (اردن) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 شهيدرجايي اردن 19011000 فرآورده هابرا ي تغذيه کودکان, که برا ي خرده فروشي بسته بندي شده باشد,ا ز آرد و غيره 336,268 53,763,174,404 Rls. 2,017,612 $
2 12 1393 شهيدرجايي اردن 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 48,000 21,121,056,000 Rls. 792,000 $
3 12 1393 شهيدرجايي اردن 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 24,950 5,530,716,400 Rls. 199,600 $
4 12 1393 شهيدرجايي اردن 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 56,500 5,292,262,500 Rls. 197,750 $
5 12 1393 شهيدرجايي اردن 24039900 ساير توتون ها و تنباکوهاي ساخته شده وبدل آنها , که در جاي ديگري مذکور نباشد عصاره واسانس توتون وتنباكو 59,379 3,482,721,000 Rls. 134,780 $
6 12 1393 شهيدرجايي اردن 84039010 پره (ديوا ره ) چدني جهت ديگ حرا رتي مرکزي 80,392 3,353,993,472 Rls. 128,627 $
7 12 1393 شهيدرجايي اردن 84799090 --- اجزاء وقطعات ماشين ها ودستگاههاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء وقطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 47,150 2,408,783,100 Rls. 94,300 $
8 12 1393 شهيدرجايي اردن 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 40,100 2,221,479,400 Rls. 80,200 $
9 12 1393 شهيدرجايي اردن 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 63,025 1,443,141,499 Rls. 54,105 $
10 12 1393 شهيدرجايي اردن 12076000 دانه گلرنگ carthamus tinctorius حتي خرد شده 4,000 1,017,760,000 Rls. 40,000 $
11 12 1393 شهيدرجايي اردن 87089921 ا جزا وقطعات كمك فنر ، برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت وترا کتور کشاورزي 9,760 747,020,640 Rls. 29,280 $
12 12 1393 شهيدرجايي اردن 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 19,479 578,262,631 Rls. 21,989 $
13 12 1393 شهيدرجايي اردن 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيکي 7,540 479,619,400 Rls. 18,850 $
14 12 1393 شهيدرجايي اردن 87079030 بدنه برا ي کاميون ،کاميونت و کشنده جاده ا ي 5,300 437,234,100 Rls. 15,900 $
15 12 1393 شهيدرجايي اردن 85013110 الكتروموتورهاي با جريان مستقيم (DC) 12 و 24 ولت تا قدرت حداكثر 200 وات 3,000 383,695,200 Rls. 13,800 $
16 12 1393 شهيدرجايي اردن 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 10,000 331,500,000 Rls. 13,000 $
17 12 1393 شهيدرجايي اردن 06031990 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 06031100 لغايت 06031910 3,000 245,367,000 Rls. 9,000 $
18 12 1393 شهيدرجايي اردن 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 20,486 171,096,082 Rls. 6,343 $
19 12 1393 شهيدرجايي اردن 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 4,911 124,068,516 Rls. 4,862 $
20 12 1393 شهيدرجايي اردن 84137010 پمپ کولر آبي 350 38,925,600 Rls. 1,400 $
مجموع کل
103,171,876,944 ريال
مجموع کل
3,873,398 دلار
[1]