آمار کل " صادرات به" کشور (انگلستان) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 شهيدرجايي انگلستان 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 401,550 13,925,929,225 Rls. 522,015 $
2 12 1393 شهيدرجايي انگلستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 105,784 5,211,667,349 Rls. 195,011 $
3 12 1393 شهيدرجايي انگلستان 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 26,096 3,462,237,660 Rls. 130,480 $
4 12 1393 شهيدرجايي انگلستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 109,750 3,403,543,043 Rls. 130,924 $
5 12 1393 شهيدرجايي انگلستان 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 41,750 2,568,126,000 Rls. 91,850 $
6 12 1393 شهيدرجايي انگلستان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 143,560 2,420,629,740 Rls. 91,374 $
7 12 1393 شهيدرجايي انگلستان 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 160,000 1,715,616,000 Rls. 64,000 $
8 12 1393 شهيدرجايي انگلستان 72189900 محصولات نيمه تمام ا زفولادزنگ نزن, غير ازرديف 72189100 46,390 1,709,580,558 Rls. 64,946 $
9 12 1393 شهيدرجايي انگلستان 22029090 ک کک ک ساير نوشابه هاي غير الكلي بجز مكمل هاي غذايي مايع 20,000 1,504,140,000 Rls. 55,000 $
10 12 1393 شهيدرجايي انگلستان 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 102,000 1,074,578,400 Rls. 40,800 $
11 12 1393 شهيدرجايي انگلستان 70131000 سفالينه ها شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز، آشپزخانه ،توالت ،محل كار،تزئينات داخلي يامقاصد مشابه غيرازرديفهاي 7010يا7018 مي باشد 16,848 673,549,344 Rls. 25,272 $
12 12 1393 شهيدرجايي انگلستان 08062050 آفتابي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 10,000 609,598,000 Rls. 22,000 $
13 12 1393 شهيدرجايي انگلستان 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 25,750 360,245,000 Rls. 13,775 $
14 12 1393 شهيدرجايي انگلستان 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 8,462 197,975,376 Rls. 7,192 $
15 12 1393 شهيدرجايي انگلستان 94042900 تشک ا زساير موا د,که درجاي ديگري مذکورنباشند 800 124,438,505 Rls. 4,855 $
16 12 1393 شهيدرجايي انگلستان 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 1,800 115,339,500 Rls. 4,500 $
17 12 1393 شهيدرجايي انگلستان 84282000 بالابرهاونقاله هاي پنوماتيک. 500 76,893,000 Rls. 3,000 $
18 12 1393 شهيدرجايي انگلستان 20071090 فرآورده هاي هموژنيزه بجز پوره و پوره کنسانتره ميوه هاي گرمسيري 2,000 49,876,200 Rls. 1,800 $
مجموع کل
39,203,962,900 ريال
مجموع کل
1,468,794 دلار
[1]