آمار کل " صادرات به" کشور (جمهوري چک) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 شهيدرجايي جمهوري چک 26011190 --- ساير سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن بيشتر از40 درصد فشرده نشده 25,921,200 62,118,341,316 Rls. 2,332,908 $
مجموع کل
62,118,341,316 ريال
مجموع کل
2,332,908 دلار
[1]