آمار کل " صادرات به" کشور (سودان) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 شهيدرجايي سودان 27132000 قيرنفت 13,131,462 189,523,301,888 Rls. 7,060,868 $
2 12 1393 شهيدرجايي سودان 85013110 الكتروموتورهاي با جريان مستقيم (DC) 12 و 24 ولت تا قدرت حداكثر 200 وات 225,677 24,432,688,008 Rls. 938,494 $
3 12 1393 شهيدرجايي سودان 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 263,078 11,884,003,027 Rls. 457,314 $
4 12 1393 شهيدرجايي سودان 84581900 ماشين تراش افقي براي بردا شتن فلز(غيرا زنوع کنترل شماره ا ي ) 8,283 9,569,468,370 Rls. 357,203 $
5 12 1393 شهيدرجايي سودان 85023110 مجموعه مولدها كه با نيروي باد كار كند 660 كيلو ولت كمتر 90,800 9,276,441,600 Rls. 339,200 $
6 12 1393 شهيدرجايي سودان 84189990 سايرا جزا وقطعات يخچالها,فريزرهاووساير تجهيزات سردكننده يامنجمدكننده به رديفهاي 84189100و84189910 49,000 6,699,553,728 Rls. 251,072 $
7 12 1393 شهيدرجايي سودان 84799090 --- اجزاء وقطعات ماشين ها ودستگاههاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء وقطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 106,580 6,431,946,480 Rls. 239,680 $
8 12 1393 شهيدرجايي سودان 85308000 تجهيزات برقي علامت دادن ايمني ياكنترل ترافيك, براي جاده, راههاي آبي داخلي , تسهيلات پاركينگ، تاسيسات بندري ياباند فرودگاه 13,536 4,498,523,443 Rls. 167,755 $
9 12 1393 شهيدرجايي سودان 25111010 سولفات باريم طبيعي( باريت ) آسياب شده 1,482,966 3,954,774,137 Rls. 148,296 $
10 12 1393 شهيدرجايي سودان 08062070 کاشمري سبز بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 40,000 3,731,280,000 Rls. 140,000 $
11 12 1393 شهيدرجايي سودان 84137010 پمپ کولر آبي 28,390 3,007,637,680 Rls. 113,560 $
12 12 1393 شهيدرجايي سودان 87019090 ترا کتورهاي كشاورزي غيرچرخ زنجيري ،باقدرت 110اسب بخار وكمتر 20,580 2,774,096,000 Rls. 104,000 $
13 12 1393 شهيدرجايي سودان 27121090 ساير وا زلين ها بجز گريد دا رويي وژله کابل 85,881 2,728,002,832 Rls. 103,916 $
14 12 1393 شهيدرجايي سودان 83119000 مفتول, ميله،لوله ،صفحه ا زفلزمعمولي ياازكربورهاي فلزي ,ا ندودشده ياپرشده ازمواد پاك كننده ياسيال كننده غيرمذکوردرجاي ديگر،مفتول وميله ازپودر به هم فشرده فلزات معمولي 20,000 1,785,910,000 Rls. 70,000 $
15 12 1393 شهيدرجايي سودان 73063090 سايرلوله هاي جوش دا ده شده ا زآهن يافولادغيرممزوج باسطح مقطع مدور وقطر خارجي بيش از 8اينچ 57,290 1,458,247,076 Rls. 56,995 $
16 12 1393 شهيدرجايي سودان 85013190 سايرالكتروموتورهاوژنرا تورهاي جريان مستقيم به قدرت حداكثر 750 وات بجزرديف 85013110 18,400 1,419,192,000 Rls. 55,200 $
17 12 1393 شهيدرجايي سودان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 55,000 1,367,635,500 Rls. 49,500 $
18 12 1393 شهيدرجايي سودان 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 24,883 1,329,846,132 Rls. 49,766 $
19 12 1393 شهيدرجايي سودان 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 16,795 1,290,511,005 Rls. 50,385 $
20 12 1393 شهيدرجايي سودان 08081000 سيب , تازه 84,942 978,208,500 Rls. 35,675 $
21 12 1393 شهيدرجايي سودان 84139200 ا جزا ءوقطعات بالابرهاي آبگونها 8,484 855,105,120 Rls. 31,680 $
22 12 1393 شهيدرجايي سودان 84796090 سايردستگاههاي خنک کردن هواازطريق تبخيري به جز رديف 84796010 16,500 841,533,000 Rls. 33,000 $
23 12 1393 شهيدرجايي سودان 73062900 ساير لوله ها ازفولاد زنگ نزن براي جداره سازي ولوله گذاري براي حفاري نفت ياگاز ازآهن ياازفولاد غير مذكور درجاي ديگر . 9,290 830,270,525 Rls. 32,515 $
24 12 1393 شهيدرجايي سودان 39173990 ساير لوله ها وشيلنگهاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 8,785 560,342,019 Rls. 21,963 $
25 12 1393 شهيدرجايي سودان 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 12,000 424,393,400 Rls. 16,550 $
26 12 1393 شهيدرجايي سودان 28365000 کربنات کلسيم 210,493 392,453,674 Rls. 14,735 $
27 12 1393 شهيدرجايي سودان 44050000 پشم چوب (کاوه ياپوشال ) ,آرد چوب 23,440 306,469,360 Rls. 11,720 $
28 12 1393 شهيدرجايي سودان 28332200 سولفات هااز آلومينيم 22,050 281,523,375 Rls. 11,025 $
29 12 1393 شهيدرجايي سودان 25081000 بنتونيت 92,280 224,492,769 Rls. 8,249 $
30 12 1393 شهيدرجايي سودان 85153190 سايرماشينهاودستگاههاي جوشکاري فلزا ت باقوس ا لکتريکي تمام ياقسمتي خودکارغيرمذکوردرجاي ديگر 2,297 122,439,288 Rls. 4,594 $
31 12 1393 شهيدرجايي سودان 82059000 مجموعه هائي از اشياء مشمول دو يا چند شماره فرعي 82051000لغايت 82058000 2,496 117,921,120 Rls. 4,390 $
32 12 1393 شهيدرجايي سودان 84186190 ساير تجهيزات سردكننده يامنجمد كننده تراكمي باكندانسور مبدل حرارتي بجزرديف 84186110. 6,380 97,033,000 Rls. 3,800 $
33 12 1393 شهيدرجايي سودان 84229090 سايراجزاوقطعات ماشين هاي ظرفشويي,ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن ،پركردن ،بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 2,240 90,847,494 Rls. 3,494 $
34 12 1393 شهيدرجايي سودان 65069100 ک ساير كلاه ها ، حتي آستر شده يا تزئين شده از كائوچو يا از ماده پلاستيك 740 49,491,000 Rls. 1,800 $
35 12 1393 شهيدرجايي سودان 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي ا تيلن 630 48,261,150 Rls. 1,890 $
مجموع کل
293,383,843,700 ريال
مجموع کل
10,990,284 دلار
[1]