آمار کل " صادرات به" کشور (ژاپن) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 شهيدرجايي ژاپن 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 296,200 17,036,741,032 Rls. 627,944 $
2 12 1393 شهيدرجايي ژاپن 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 114,075 11,082,408,994 Rls. 409,445 $
3 12 1393 شهيدرجايي ژاپن 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 25,350 5,969,716,568 Rls. 221,583 $
4 12 1393 شهيدرجايي ژاپن 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 173,600 5,549,381,920 Rls. 205,840 $
5 12 1393 شهيدرجايي ژاپن 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 734,659 4,975,544,894 Rls. 183,663 $
6 12 1393 شهيدرجايي ژاپن 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 10,000 4,242,150,000 Rls. 165,000 $
7 12 1393 شهيدرجايي ژاپن 09093190 تخم زيره سبزخرد نشده وسابيده نشده در بسته بندي آماده براي غيرخرده فروشي 47,760 4,006,108,800 Rls. 143,280 $
8 12 1393 شهيدرجايي ژاپن 09093290 تخم زيره سبزخرد شده وسابيده شده در بسته بندي آماده براي غيرخرده فروشي 47,860 3,865,746,540 Rls. 143,580 $
9 12 1393 شهيدرجايي ژاپن 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 61,960 3,116,892,030 Rls. 116,480 $
10 12 1393 شهيدرجايي ژاپن 08041030 خرماپياروم تازه ياخشك كرده 14,988 1,848,431,934 Rls. 67,446 $
11 12 1393 شهيدرجايي ژاپن 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 32,400 1,146,516,280 Rls. 42,120 $
12 12 1393 شهيدرجايي ژاپن 20091900 ساير اب پرتقال بغير از نوع يخ زده ويخ نزده با يك مقياس بريكس از 20 تجاوز نكند 17,388 923,714,520 Rls. 33,037 $
13 12 1393 شهيدرجايي ژاپن 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 17,388 853,676,080 Rls. 33,037 $
14 12 1393 شهيدرجايي ژاپن 22029090 ک کک ک ساير نوشابه هاي غير الكلي بجز مكمل هاي غذايي مايع 9,770 715,414,236 Rls. 26,868 $
15 12 1393 شهيدرجايي ژاپن 20029010 رب گوجه فرنگي 12,754 630,279,143 Rls. 23,621 $
16 12 1393 شهيدرجايي ژاپن 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 8,100 407,656,800 Rls. 14,580 $
17 12 1393 شهيدرجايي ژاپن 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 40,000 325,695,600 Rls. 12,720 $
18 12 1393 شهيدرجايي ژاپن 27132000 قيرنفت 19,800 298,948,320 Rls. 10,692 $
19 12 1393 شهيدرجايي ژاپن 06039000 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 06031100 لغايت 06031990 549 263,859,282 Rls. 9,882 $
20 12 1393 شهيدرجايي ژاپن 08102000 تمشک ,توت کوهي ,توت درختي و توت تمشکي ,تازه 3,110 209,404,075 Rls. 7,775 $
21 12 1393 شهيدرجايي ژاپن 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغير از رخام پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 13,400 190,405,756 Rls. 7,253 $
22 12 1393 شهيدرجايي ژاپن 08062070 کاشمري سبز بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 2,000 188,531,000 Rls. 7,000 $
23 12 1393 شهيدرجايي ژاپن 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 1,232 187,844,296 Rls. 6,824 $
24 12 1393 شهيدرجايي ژاپن 94032090 مبلهاي فلزي غير از مبلهاي آهنگري سنتي 2,000 106,608,000 Rls. 4,000 $
25 12 1393 شهيدرجايي ژاپن 07123900 ساير قارچهاي خشک شده ودنبلان زميني حتي بريده شده به قطعات... غيرمذکور درجاي ديگر 1,122 56,479,200 Rls. 2,020 $
26 12 1393 شهيدرجايي ژاپن 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 17,660 54,479,490 Rls. 2,119 $
27 12 1393 شهيدرجايي ژاپن 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 6,500 31,554,904 Rls. 1,202 $
28 12 1393 شهيدرجايي ژاپن 08055000 ليمو (lemons) وليمو ترش كوچك تازه ياخشك كرده 213 23,539,908 Rls. 852 $
29 12 1393 شهيدرجايي ژاپن 12059000 ساير دا نه هاي كلراياكانولا حتي خرد شده غيرمذکور درجاي ديگر 302 15,556,189 Rls. 583 $
30 12 1393 شهيدرجايي ژاپن 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 90 11,993,400 Rls. 450 $
31 12 1393 شهيدرجايي ژاپن 07129090 ساير سبزيجات خشك شده حتي بريده شده كه در جاي ديگر مذكور نياشد 93 4,669,320 Rls. 167 $
مجموع کل
68,339,948,511 ريال
مجموع کل
2,531,063 دلار
[1]