آمار کل " صادرات به" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (شيراز)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 1,293,000 213,913,704,000 Rls. 7,901,910 $
2 12 1393 شيراز امارات متحده عربي 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 658,000 103,167,876,000 Rls. 3,948,000 $
3 12 1393 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 4,433 44,387,761,751 Rls. 1,641,108 $
4 12 1393 شيراز امارات متحده عربي 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي ) به شكل پودر ، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1 درصد وزني باشد 125,000 12,780,700,000 Rls. 500,000 $
5 12 1393 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 74199990 مصنوعات ديگرازمس كه درجاي ديگر گفته نشده است 38,823 8,804,934,278 Rls. 345,278 $
6 12 1393 شيراز امارات متحده عربي 20011000 خيار و خيارريز (خيارترشي) ,محفوظ شده در سرکه يا در جوهرسرکه 144,867 6,678,170,036 Rls. 260,729 $
7 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 20011000 خيار و خيارريز (خيارترشي) ,محفوظ شده در سرکه يا در جوهرسرکه 131,941 6,557,213,519 Rls. 237,399 $
8 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 121,586 5,891,477,026 Rls. 218,688 $
9 12 1393 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 07095900 ساير قارچها ،دنبلان زميني غيراز نوع آگاريکوس بصورت تازه ياسردكرده . 97,751 5,326,691,935 Rls. 198,996 $
10 12 1393 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 13019090 سايرگم لاك ، صمغ ها ، رزين ها ، صمغ هاي رزيني اولئورزين ها بصورت طبيعي غير مذكور 16,039 5,249,417,436 Rls. 192,468 $
11 12 1393 شيراز امارات متحده عربي 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 376,034 3,948,021,269 Rls. 151,956 $
12 12 1393 شيراز امارات متحده عربي 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 1,771 3,657,019,686 Rls. 143,284 $
13 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 288,559 3,463,375,304 Rls. 130,104 $
14 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 08062070 کاشمري سبز بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 33,600 3,187,930,200 Rls. 117,600 $
15 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 59,705 2,922,920,787 Rls. 107,470 $
16 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 1,156 2,684,934,674 Rls. 99,441 $
17 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 84818010 شيرآلات بهدا شتي شيرمخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 9,066 2,680,634,880 Rls. 99,726 $
18 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 08021200 بادا م بدون پوست , تازه يا خشک کرده 17,450 2,333,326,750 Rls. 87,250 $
19 12 1393 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 07099900 ساير سبزيجات تازه يا سرد كرده 47,822 2,186,710,622 Rls. 83,072 $
20 12 1393 شيراز امارات متحده عربي 23099020 فرآورده هاي غذائي ساير ا بزيان پرورشي 83,664 2,140,668,936 Rls. 83,664 $
21 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 20093100 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با يک مقياس بريکس که ا ز 20 تجاوز نکند 27,515 1,900,499,924 Rls. 69,953 $
22 12 1393 شيراز امارات متحده عربي 20093100 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با يک مقياس بريکس که ا ز 20 تجاوز نکند 27,041 1,688,571,330 Rls. 65,685 $
23 12 1393 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 33,226 1,585,966,413 Rls. 59,726 $
24 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 20029010 رب گوجه فرنگي 37,048 1,563,900,891 Rls. 57,448 $
25 12 1393 شيراز امارات متحده عربي 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 32,450 1,498,432,924 Rls. 58,452 $
26 12 1393 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 20011000 خيار و خيارريز (خيارترشي) ,محفوظ شده در سرکه يا در جوهرسرکه 32,256 1,484,677,831 Rls. 58,061 $
27 12 1393 شيراز امارات متحده عربي 21039000 سايرسسها و فرآورده ها برا ي سس , چاشنيها و ا دويه هاي مخلوط شده غير مذكور درجاي ديگر 12,284 1,333,286,481 Rls. 51,885 $
28 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 08013200 بادام هندي , بدون پوست سخت, تازه يا خشک 12,560 1,209,211,488 Rls. 45,216 $
29 12 1393 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 4,753 1,044,980,333 Rls. 39,466 $
30 12 1393 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي تغذيه كودكان شيرخوار 62,818 968,754,688 Rls. 36,238 $
31 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 08021100 بادا م با پوست , تازه يا خشک کرده 12,460 898,207,758 Rls. 33,642 $
32 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 84186190 ساير تجهيزات سردكننده يامنجمد كننده تراكمي باكندانسور مبدل حرارتي بجزرديف 84186110. 3,125 776,910,000 Rls. 29,000 $
33 12 1393 شيراز امارات متحده عربي 09109921 آويشن وبرگ غار به صورت كوبيده دربسته بندي هاي غير خرده فروشي . 1,970 754,219,350 Rls. 29,550 $
34 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 31,773 718,791,884 Rls. 27,007 $
35 12 1393 شيراز امارات متحده عربي 04049000 محصولات متشکل ا ز ا جزا ء طبيعي تشکيل دهنده شير ,غير مذکور يا مشمول درجاي ديگر 25,000 678,267,500 Rls. 26,500 $
36 12 1393 شيراز امارات متحده عربي 20029010 رب گوجه فرنگي 11,719 514,209,813 Rls. 20,001 $
37 12 1393 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 14 471,561,174 Rls. 17,838 $
38 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 19,460 466,345,278 Rls. 17,514 $
39 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 12119099 ساير نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازي وداروسازي غيرمذكور در جاي ديگر 1,960 436,314,600 Rls. 16,200 $
40 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 19023000 سايرخميرهاي غذا ئي,که در جاي ديگري مذکور نباشند 18,785 430,884,559 Rls. 15,967 $
41 12 1393 شيراز امارات متحده عربي 07129090 ساير سبزيجات خشك شده حتي بريده شده كه در جاي ديگر مذكور نياشد 10,800 413,310,600 Rls. 16,200 $
42 12 1393 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 07095100 قارچ , تازه ياسردكرده ا ز نوع ا گاريکوس (Agaricus ) 6,438 355,455,424 Rls. 13,005 $
43 12 1393 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 3,000 331,346,400 Rls. 13,200 $
44 12 1393 شيراز امارات متحده عربي 84283900 بالابرهاونقاله هاي باعمل مدا وم, که درجاي ديگرمذکورنباشد 4,350 328,890,800 Rls. 12,880 $
45 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 44140010 قاب چوبي ،تابلو ،عكس ،آينه يااشياء همانند به صورت چوب هاي متراكم شده به شكل بلوك ،صفحه ،باريكه ياپروفيل 625 326,160,345 Rls. 11,805 $
46 12 1393 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 03019190 سايرماهيها قزل آلا بجز برا ي ا صلاح نژا د وتکثيروپرورش وتخم چشم زده 2,844 323,695,620 Rls. 12,294 $
47 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 04090000 عسل طبيعي 3,062 284,119,728 Rls. 10,595 $
48 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 74181010 اشياء سرميز، اشياء آشپزخانه ، اشياء خانه داري واجزاء وقطعات آن ازمس ، قلمزني، صنايع دستي 223 277,616,192 Rls. 10,048 $
49 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 07129090 ساير سبزيجات خشك شده حتي بريده شده كه در جاي ديگر مذكور نياشد 1,485 277,536,105 Rls. 10,395 $
50 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 22029090 ک کک ک ساير نوشابه هاي غير الكلي بجز مكمل هاي غذايي مايع 2,832 268,347,576 Rls. 9,912 $
51 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 08055000 ليمو (lemons) وليمو ترش كوچك تازه ياخشك كرده 6,272 267,594,500 Rls. 10,006 $
52 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 3,776 242,962,565 Rls. 8,968 $
53 12 1393 شيراز امارات متحده عربي 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 2,950 239,508,000 Rls. 9,000 $
54 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 20071090 فرآورده هاي هموژنيزه بجز پوره و پوره کنسانتره ميوه هاي گرمسيري 1,985 237,482,184 Rls. 8,672 $
55 12 1393 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 1,000 229,509,000 Rls. 9,000 $
56 12 1393 شيراز امارات متحده عربي 95089090 چرخ وفلك ،تاب ،سيرك سيار ،تئاتر سيار ،باغ وحش سيار 2,970 227,641,590 Rls. 8,910 $
57 12 1393 شيراز امارات متحده عربي 33019019 ساير آبهاي مقطر خوشبو ومحلول هاي آبي روغن هاي اسانسي باستثناي گلاب استحصالي از گل محمدي وساير عرقيات سنتي 1,959 208,632,024 Rls. 8,024 $
58 12 1393 شيراز امارات متحده عربي 84818010 شيرآلات بهدا شتي شيرمخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 930 205,680,000 Rls. 8,000 $
59 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 70193910 پشم شيشه 6,300 203,613,480 Rls. 7,560 $
60 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 63080000 مجموعهکها متشكل هستند از پارچهکهاي تار و پودباف و نخ،ک حتي داراي متفرعات، براي آمادهکكردن کآنها به صورت قاليچه، ديواركوب، روميزي و دستمال سفره گلدوزي و قلابکدوزي شده، يا اشياء نسجي همانند، بستهکبندي شده براي خرده فروشي. 242 200,586,540 Rls. 7,260 $
61 12 1393 شيراز امارات متحده عربي 70193910 پشم شيشه 6,300 195,350,400 Rls. 7,560 $
62 12 1393 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 1,796 191,715,632 Rls. 7,184 $
63 12 1393 شيراز امارات متحده عربي 72179000 مفتول ا زآهن يافولادغيرممزوج, که درجاي ديگرگفته نشده. 8,240 191,375,172 Rls. 7,416 $
64 12 1393 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 08091000 زردآلو ,تازه 4,628 190,589,715 Rls. 7,405 $
65 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 21042000 فرآوردهکهاي غذايي کمركب (Composite)،ک هموژنيزه 2,801 189,732,169 Rls. 7,043 $
66 12 1393 شيراز امارات متحده عربي 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 1,971 176,451,035 Rls. 6,899 $
67 12 1393 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 15029090 پيه صنعتي غير از آب کرده و غير مورد مصرف در صنعت صابون سازي 1,924 171,804,542 Rls. 6,734 $
68 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 33019090 سايرا لئورزينهاي استخرا جي,بامحلول غليظ روغنها....بجزا ب مقطرخوشبوومحلول ا بي روغن ا سانسي 2,534 169,352,460 Rls. 6,335 $
69 12 1393 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 83081000 قزنقفلي, قلاب, چنگک ،حلقه ومنگنه پرچ ا زفلزمعمولي. 1,650 168,385,800 Rls. 6,600 $
70 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 33012500 روغن هاي اسانسي از ساير نعناع ها(ا زجمله روغن هاي ا سانسي كنسانتره و روغن هاي ا سانسي مطلق ) 1,738 162,768,566 Rls. 6,082 $
71 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 20055100 لوبيا,پوست گرفته (به صورت دا نه )محفوظ شده به جزدرسركه ياجوهر سركه يادرقند يخ نزده 2,880 154,310,400 Rls. 5,760 $
72 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 22090000 سرکه خورا کي و بدل سرکه خورا کي که ا ز جوهر سرکه بدست ميآيد 11,650 152,234,585 Rls. 5,592 $
73 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 21039000 سايرسسها و فرآورده ها برا ي سس , چاشنيها و ا دويه هاي مخلوط شده غير مذكور درجاي ديگر 1,135 139,259,404 Rls. 5,108 $
74 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي تغذيه كودكان شيرخوار 6,900 132,438,600 Rls. 4,830 $
75 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 04100090 سايرمحصولات خورا کي که منشا حيوا ني دا رد و در جاي ديگر نعرفه گفته نشده باشد 850 113,857,500 Rls. 4,250 $
76 12 1393 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 21039000 سايرسسها و فرآورده ها برا ي سس , چاشنيها و ا دويه هاي مخلوط شده غير مذكور درجاي ديگر 2,432 94,483,200 Rls. 3,515 $
77 12 1393 شيراز امارات متحده عربي 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 5,559 92,868,773 Rls. 3,577 $
78 12 1393 شيراز امارات متحده عربي 22090000 سرکه خورا کي و بدل سرکه خورا کي که ا ز جوهر سرکه بدست ميآيد 7,216 88,804,600 Rls. 3,464 $
79 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 74181030 اشياء سرميز، اشياء آشپزخانه ، اشياء خانه داري واجزاء وقطعات آن ازمس ، ميناكاري شده، صنايع دستي 19 83,992,160 Rls. 3,040 $
80 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 20079100 مركبات 1,278 76,663,556 Rls. 2,812 $
81 12 1393 شيراز امارات متحده عربي 24012000 توتون و تنباکو که قسمتي يا تمام برگ هاي آن دور بريده يا ساقه بريده باشد 1,120 74,131,600 Rls. 2,800 $
82 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 72179000 مفتول ا زآهن يافولادغيرممزوج, که درجاي ديگرگفته نشده. 2,950 71,002,665 Rls. 2,655 $
83 12 1393 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 49011000 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده همانندبصورت ا ورا ق مجزا, حتيتاشده 645 69,763,324 Rls. 2,580 $
84 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 92060000 آلات موسيقي ضربي(مثلا طبل ودهل, کسيلوفون, سنج, قاشقک, مارا کاس ) 123 59,954,930 Rls. 2,170 $
85 12 1393 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 03021100 قزلکآلا( Trout) تازه يا سردكرده باستثناي جگر ماهي ،ک تخم ومني ماهي(Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster) 500 58,502,250 Rls. 2,250 $
86 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 44219090 ساير ا شيا ا ز چوب غيرازصنايع دستي و غيرمذکور درجاي ديگر 203 56,003,983 Rls. 2,027 $
87 12 1393 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 49090000 كارت پستال چاپ شده يا مصور، كارتکهاي چاپ شده با مضمون تهنيت، پيغام يا اطلاعيهکهاي شخصي، حتي مصور، با يا بدون پاكت و تزئينات يا ملحقات. 499 54,416,948 Rls. 1,996 $
88 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 1,412 54,052,400 Rls. 1,999 $
89 12 1393 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 16010000 سوسيس، سوسيسون و محصولات مشابه، از گوشت، احشاء يا از خون؛ فرآوردهکهاي غذايي بر اساس اين محصولات. 552 53,016,014 Rls. 2,078 $
90 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 15099000 روغن زيتون و ا جزا ء آن (باستثناي بکر) 356 52,454,820 Rls. 1,958 $
91 12 1393 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 04090000 عسل طبيعي 405 51,902,775 Rls. 2,025 $
92 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 94035090 ساير مبلهاي چوبي از انواعي كه دراتاق خواب مورد استفاده قرار مي گيرند بغير از نوع صنايع دستي 1,180 51,443,364 Rls. 1,932 $
93 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 44209010 چوب خاتم كاري شده ومنبت كاري شده ،صنايع دستي به صورت جعبه براي زيورآلات وكارد وچنگال اشياءچوبي ،مبلمان صنايع دستي كه مشمول تعرفه 94نمي شود 122 46,858,784 Rls. 1,696 $
94 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 16041900 فرآورده ها و کنسروهاي ماهيها(باستثناي قيمه شده ) که در جاي ديگري مذکور نباشند 345 46,212,750 Rls. 1,725 $
95 12 1393 شيراز امارات متحده عربي 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 1,286 43,808,565 Rls. 1,698 $
96 12 1393 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 04031090 ک ک ک ماست 1,330 41,698,877 Rls. 1,517 $
97 12 1393 شيراز امارات متحده عربي 20079100 مركبات 728 41,413,880 Rls. 1,601 $
98 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 2,529 40,884,294 Rls. 1,518 $
99 12 1393 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 127 40,411,110 Rls. 1,515 $
100 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 76151090 ک ک ک ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 361 39,951,534 Rls. 1,446 $
مجموع کل
471,821,495,117 ريال
مجموع کل
17,679,619 دلار