آمار کل " صادرات به" کشور (جمهوري عربي سوريه) گمرک (شيراز)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 شيراز جمهوري عربي سوريه 20029010 رب گوجه فرنگي 852,586 36,938,737,787 Rls. 1,406,767 $
2 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز جمهوري عربي سوريه 20029010 رب گوجه فرنگي 460,800 20,238,546,240 Rls. 760,272 $
3 12 1393 فرودگاه شيراز جمهوري عربي سوريه 20029010 رب گوجه فرنگي 134,400 5,831,020,800 Rls. 221,760 $
4 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز جمهوري عربي سوريه 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 22,310 428,945,731 Rls. 15,926 $
مجموع کل
63,437,250,558 ريال
مجموع کل
2,404,726 دلار
[1]