آمار کل " صادرات به" کشور (آلمان) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 غرب تهران آلمان 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سردكرده، يخکزده، نمكکزده يا در آب نمك، خشكکكرده يا دودي. 1,239,213 2,039,341,932,792 Rls. 76,656,735 $
2 12 1393 غرب تهران آلمان 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 772,163 1,062,970,771,068 Rls. 39,556,826 $
3 12 1393 غرب تهران آلمان 30021000 آنتي سرمکها ديگر مشتقات خوني و محصولات مصونيت بخش حتي اگر تغيير يافته يا از طريق فرآيندکهاي بيو تكنولوژيك بدست آمده باشند . 271,637 688,176,396,077 Rls. 25,668,961 $
4 12 1393 غرب تهران آلمان 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 248,668 237,182,568,572 Rls. 8,904,725 $
5 12 1393 غرب تهران آلمان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 83,066 96,922,997,146 Rls. 3,788,055 $
6 12 1393 غرب تهران آلمان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 128,700 58,298,761,950 Rls. 2,123,550 $
7 12 1393 غرب تهران آلمان 87169000 ا جزا ءوقطعات تريلرهاونيمه تريلرهاوسايروسايل نقليه, که بدون عمل مکانيکي رانده ميشوند 35,850 48,840,619,531 Rls. 1,911,546 $
8 12 1393 غرب تهران آلمان 12119099 ساير نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازي وداروسازي غيرمذكور در جاي ديگر 78,210 26,905,043,284 Rls. 1,026,692 $
9 12 1393 غرب تهران آلمان 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 65,168 24,190,454,220 Rls. 907,406 $
10 12 1393 غرب تهران آلمان 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 1,063,850 20,111,931,800 Rls. 755,079 $
11 12 1393 غرب تهران آلمان 06039000 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 06031100 لغايت 06031990 59,927 15,982,959,488 Rls. 604,244 $
12 12 1393 غرب تهران آلمان 79031000 گرد روي. 259,300 14,096,405,202 Rls. 535,467 $
13 12 1393 غرب تهران آلمان 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 106,846 11,395,198,280 Rls. 427,384 $
14 12 1393 غرب تهران آلمان 57011010 --- گبه 9,200 11,345,426,244 Rls. 420,606 $
15 12 1393 غرب تهران آلمان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 125,427 11,109,965,813 Rls. 409,649 $
16 12 1393 غرب تهران آلمان 07129090 ساير سبزيجات خشك شده حتي بريده شده كه در جاي ديگر مذكور نياشد 55,834 11,107,601,041 Rls. 411,977 $
17 12 1393 غرب تهران آلمان 84807100 قالب ا زنوع تزريقي يافشاري برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي. 70,879 10,769,768,472 Rls. 399,127 $
18 12 1393 غرب تهران آلمان 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 97,068 10,557,860,692 Rls. 390,735 $
19 12 1393 غرب تهران آلمان 13019040 كتيرا 16,776 7,400,819,520 Rls. 281,640 $
20 12 1393 غرب تهران آلمان 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 45,000 7,306,470,000 Rls. 270,000 $
21 12 1393 غرب تهران آلمان 21042000 فرآوردهکهاي غذايي کمركب (Composite)،ک هموژنيزه 132,308 6,911,549,932 Rls. 259,236 $
22 12 1393 غرب تهران آلمان 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 88,788 6,824,795,970 Rls. 256,292 $
23 12 1393 غرب تهران آلمان 41022100 پوست خام حيوا نات ا زجنس گوسفندوبره, بدون پشم, پيکله شده, دباغي نشده 42,000 6,603,196,680 Rls. 247,320 $
24 12 1393 غرب تهران آلمان 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 117,501 6,063,488,547 Rls. 227,844 $
25 12 1393 غرب تهران آلمان 84669300 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8456لغايت 8461 640 5,963,659,200 Rls. 218,746 $
26 12 1393 غرب تهران آلمان 12119091 گل خشك وگلبرگ تازه محمدي 24,250 5,595,496,800 Rls. 213,856 $
27 12 1393 غرب تهران آلمان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 24,090 5,080,829,280 Rls. 190,320 $
28 12 1393 غرب تهران آلمان 20011000 خيار و خيارريز (خيارترشي) ,محفوظ شده در سرکه يا در جوهرسرکه 96,182 4,854,333,745 Rls. 181,662 $
29 12 1393 غرب تهران آلمان 84659600 ماشين هاي شکاف دا دن, بريدن بصورت تخته هاي نازک ياورقه ورقه كردن چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, كائوچو ،مواد پلاستيكي سخت وغيره 6,150 4,644,084,900 Rls. 171,128 $
30 12 1393 غرب تهران آلمان 84382000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي قنادي يابرا ي توليدکاکائوياشکلات 13,657 4,082,729,000 Rls. 155,800 $
31 12 1393 غرب تهران آلمان 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 62,777 3,773,518,984 Rls. 140,862 $
32 12 1393 غرب تهران آلمان 08109020 زرشك تازه 17,041 3,457,539,805 Rls. 133,620 $
33 12 1393 غرب تهران آلمان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 330,754 3,456,458,112 Rls. 129,279 $
34 12 1393 غرب تهران آلمان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 52,536 2,756,078,000 Rls. 102,790 $
35 12 1393 غرب تهران آلمان 72221100 ميله هاا زفولادزنگ نزن, فقط گرم نوردشده,گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده باسطح مقطع دا يره. 39,850 2,654,331,378 Rls. 102,931 $
36 12 1393 غرب تهران آلمان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 15,217 2,597,721,720 Rls. 96,254 $
37 12 1393 غرب تهران آلمان 20029010 رب گوجه فرنگي 38,520 2,161,242,442 Rls. 82,493 $
38 12 1393 غرب تهران آلمان 33019012 ساير عرقيات سنتي 18,845 1,910,752,265 Rls. 71,256 $
39 12 1393 غرب تهران آلمان 72042100 قرا ضه وضايعات ا زفولاد ممزوج زنگ نزن. 185,445 1,717,351,647 Rls. 64,920 $
40 12 1393 غرب تهران آلمان 87032290 ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر بيشتر از 1000 سي سي اما از 1500 سي سي بيشتر نباشد بجز امبولانس ها وخودروهاي هيبريدي 10,608 1,597,220,900 Rls. 58,365 $
41 12 1393 غرب تهران آلمان 33074900 ساير غير از رديفهاي مشمول 33071000 لغايت 33074100 14,854 1,591,328,611 Rls. 59,808 $
42 12 1393 غرب تهران آلمان 57011000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زپشم ياا زموي نرم (کرک )حيوا ن, گره باف. 1,180 1,512,794,610 Rls. 59,064 $
43 12 1393 غرب تهران آلمان 30049031 مكمل هاي دارويي داراي توليد داخل مشابه مورد مصرف در دامپزشكي 17,500 1,483,902,000 Rls. 55,889 $
44 12 1393 غرب تهران آلمان 21041000 سوپ و آبگوشت و فرآوردهکهاي مربوط به آنها 28,000 1,390,854,000 Rls. 53,363 $
45 12 1393 غرب تهران آلمان 20094990 آب آناناس بامقياس بريکس بيش ا ز20 بغيرا زکنستانتره آن 6,259 1,291,357,475 Rls. 47,387 $
46 12 1393 غرب تهران آلمان 84834090 سايرچرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,غيرا زچرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير آلات انتقال ،پيچ ساچمه دار ياغلتك دار ،جعبه دنده وساير تغيير دهنده هاي سرعت ،همچينين گشتاور پيچشي 18,000 1,256,725,440 Rls. 49,281 $
47 12 1393 غرب تهران آلمان 20081900 ساير ، همچنين مخلوطها شامل ميوه هاي سخت پوست وساير دانه ها 11,160 1,166,108,439 Rls. 42,714 $
48 12 1393 غرب تهران آلمان 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 14,591 1,157,285,412 Rls. 43,381 $
49 12 1393 غرب تهران آلمان 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 13,000 1,062,801,000 Rls. 39,000 $
50 12 1393 غرب تهران آلمان 20096900 اب انگور (همچنين اب انگور تازه) غير از شماره 20096100 19,654 1,037,653,400 Rls. 38,579 $
51 12 1393 غرب تهران آلمان 87043100 وسايل نقليه حمل ونقل كالا ،باموتور جرقه اي -احتراقي ،به وزن ناخالص وسيله نقليه (g.v.w ) حدا کثر5 تن 15,080 1,032,858,000 Rls. 39,000 $
52 12 1393 غرب تهران آلمان 69149010 ساير اشياء كه درجاي ديگرذكر نشده ازسراميك صنايع دستي 6,000 903,672,000 Rls. 35,617 $
53 12 1393 غرب تهران آلمان 94039000 ا جزا ءوقطعات مبلهاي مشمول 9403 9,819 883,907,176 Rls. 32,787 $
54 12 1393 غرب تهران آلمان 94016900 نشيمنهاي دا را ي ا سکلت چوبي ،رويه نشده 12,388 862,199,899 Rls. 32,199 $
55 12 1393 غرب تهران آلمان 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 10,035 827,509,280 Rls. 29,870 $
56 12 1393 غرب تهران آلمان 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 16,608 809,451,340 Rls. 30,079 $
57 12 1393 غرب تهران آلمان 83040000 قفسه بايگاني,قفسه جاي فيش... ياملزومات وتجهيزا ت ميزکارا زفلزمعمولي. 4,915 809,220,000 Rls. 30,000 $
58 12 1393 غرب تهران آلمان 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 13,134 790,969,493 Rls. 30,589 $
59 12 1393 غرب تهران آلمان 84512900 ماشين هاي خشک کردن باظرفيت بيشترا ز10کيلوگرم شستني خشک 8,908 777,832,560 Rls. 28,640 $
60 12 1393 غرب تهران آلمان 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 134,240 770,080,630 Rls. 29,122 $
61 12 1393 غرب تهران آلمان 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 7,421 753,670,354 Rls. 29,587 $
62 12 1393 غرب تهران آلمان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 8,699 739,608,030 Rls. 27,378 $
63 12 1393 غرب تهران آلمان 72042900 قرا ضه وضايعات ا زفولادممزوج (غيرا زفولادزنگ نزن ). 81,300 733,996,950 Rls. 28,395 $
64 12 1393 غرب تهران آلمان 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 88,570 715,001,720 Rls. 27,769 $
65 12 1393 غرب تهران آلمان 85166000 فرها ،خوراكپزها,منقل ها,حلقه هاي جوش آورنده آب, كباب پزها وتفت دهنده هاي الکتروترميک 2,775 674,791,556 Rls. 25,821 $
66 12 1393 غرب تهران آلمان 38101090 خميروپودرهاي لحيم کاري وجوشکاري مرکب ا ز فلز وسايرموا د 40,000 672,243,000 Rls. 26,000 $
67 12 1393 غرب تهران آلمان 08055000 ليمو (lemons) وليمو ترش كوچك تازه ياخشك كرده 34,343 634,425,151 Rls. 23,665 $
68 12 1393 غرب تهران آلمان 84198100 دستگاههاي غيرخانگي,برا ي تهيه كردن نوشيدنيهاي گرم ،پختن ياگرم کردن غذا 2,706 614,492,280 Rls. 23,776 $
69 12 1393 غرب تهران آلمان 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 5,813 596,548,622 Rls. 22,512 $
70 12 1393 غرب تهران آلمان 87071090 بدنه و ا تاق را ننده برا ي وسايط نقليه شماره 8703 بغير ا ز سوا ري 2,800 595,884,800 Rls. 22,400 $
71 12 1393 غرب تهران آلمان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 7,017 558,321,504 Rls. 21,054 $
72 12 1393 غرب تهران آلمان 86021000 لکوموتيوهاي ديزلي - برقي 7,150 552,580,000 Rls. 20,000 $
73 12 1393 غرب تهران آلمان 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 6,967 520,077,437 Rls. 19,159 $
74 12 1393 غرب تهران آلمان 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 9,662 513,071,524 Rls. 19,324 $
75 12 1393 غرب تهران آلمان 20079100 مركبات 6,717 511,944,938 Rls. 19,294 $
76 12 1393 غرب تهران آلمان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 9,894 494,204,521 Rls. 18,749 $
77 12 1393 غرب تهران آلمان 08062090 ساير ا نگورهاي خشک کرده غيرمذکور در جاي ديگر 10,000 437,802,200 Rls. 15,800 $
78 12 1393 غرب تهران آلمان 33019090 سايرا لئورزينهاي استخرا جي,بامحلول غليظ روغنها....بجزا ب مقطرخوشبوومحلول ا بي روغن ا سانسي 4,540 430,722,693 Rls. 16,035 $
79 12 1393 غرب تهران آلمان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 7,890 395,845,515 Rls. 15,148 $
80 12 1393 غرب تهران آلمان 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 7,800 374,502,960 Rls. 14,040 $
81 12 1393 غرب تهران آلمان 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 5,678 365,553,237 Rls. 13,637 $
82 12 1393 غرب تهران آلمان 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 4,938 353,486,840 Rls. 13,136 $
83 12 1393 غرب تهران آلمان 69089090 ساير کاشي وچهارگوش ولوح برا ي فرش ياروکش کردن اجاق ياديوار ورني زده يالعاب زده ا زسرا ميک غير مذکور در جاي ديگر 50,093 333,710,388 Rls. 12,512 $
84 12 1393 غرب تهران آلمان 09109110 ساير ا دويه جات مخلوط ياددا شت ا- ب فصل در بسته بندي آماده برا ي خرده فروشي 5,597 332,817,573 Rls. 12,745 $
85 12 1393 غرب تهران آلمان 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,که درجاي ديگر گفته نشده. 5,225 306,433,500 Rls. 12,017 $
86 12 1393 غرب تهران آلمان 33019019 ساير آبهاي مقطر خوشبو ومحلول هاي آبي روغن هاي اسانسي باستثناي گلاب استحصالي از گل محمدي وساير عرقيات سنتي 2,976 303,130,042 Rls. 11,881 $
87 12 1393 غرب تهران آلمان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 2,760 296,599,046 Rls. 10,927 $
88 12 1393 غرب تهران آلمان 19023000 سايرخميرهاي غذا ئي,که در جاي ديگري مذکور نباشند 12,933 286,777,246 Rls. 10,982 $
89 12 1393 غرب تهران آلمان 20098910 آب ميوه تغليظ شده (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 3,530 273,764,920 Rls. 9,880 $
90 12 1393 غرب تهران آلمان 08062080 کاشمري سبز دا نه دا ر ( ا نگورخشک کرده ) 2,903 273,639,280 Rls. 10,160 $
91 12 1393 غرب تهران آلمان 22021000 آب (همچنين آبهاي معدني و گازدا ر شده ) ,که به آن قند,شيرين کننده ... ,ا فزوده شده باشد 8,530 272,028,050 Rls. 10,330 $
92 12 1393 غرب تهران آلمان 09102011 زعفران اماده براي خرده فروشي دربسته بندي كمتراز 10گرم . 27 269,060,670 Rls. 9,990 $
93 12 1393 غرب تهران آلمان 76042100 پروفيل توخالي از آلياژهاي آلومينيوم. 3,780 262,475,500 Rls. 9,500 $
94 12 1393 غرب تهران آلمان 85098090 سايرلوازم خانگي الكترونيكي بجز دستگاه بخور التراسونيك 1,008 258,567,544 Rls. 9,428 $
95 12 1393 غرب تهران آلمان 38091000 موا دبرا ي آهارزدن ياتکميل کردن, حاملين رنگ براساس موادنشاسته اي 2,300 258,550,290 Rls. 9,651 $
96 12 1393 غرب تهران آلمان 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 9,300 258,346,292 Rls. 9,652 $
97 12 1393 غرب تهران آلمان 57021010 گليم يك رو پشمي و نخي كليه مناطق بهکجز سيرجان 400 249,511,534 Rls. 9,766 $
98 12 1393 غرب تهران آلمان 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 23,500 219,072,875 Rls. 8,225 $
99 12 1393 غرب تهران آلمان 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 20,000 218,104,000 Rls. 8,000 $
100 12 1393 غرب تهران آلمان 84219900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات... برا ي ا زصافي گذرا ندن ياتصفيه مايعات ياگازها 3,200 213,216,000 Rls. 8,000 $
مجموع کل
4,535,263,421,846 ريال
مجموع کل
170,008,073 دلار