آمار کل " صادرات به" کشور (ارمنستان) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 غرب تهران ارمنستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزنييابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 3,223,620 84,515,188,347 Rls. 3,098,481 $
2 12 1393 غرب تهران ارمنستان 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 1,387,765 34,026,878,713 Rls. 1,248,988 $
3 12 1393 غرب تهران ارمنستان 01051160 جوجه يكروزه گوشتي ازمرغ وخروس به وزن 185گرم وكمتر . 107,900 28,723,244,610 Rls. 1,080,675 $
4 12 1393 غرب تهران ارمنستان 32029000 سايرمواد دباغي غيرآلي;فرآورده دباغي,حتي داراي مواد طبيعي دباغي,فرآورده آنزيم دا رجهت پيش دباغي 543,418 16,202,654,987 Rls. 610,340 $
5 12 1393 غرب تهران ارمنستان 48189010 كاغذ تيشو كارير (CarrierTissue) براي مصرف در واحدهاي توليدي 223,375 10,758,732,900 Rls. 400,562 $
6 12 1393 غرب تهران ارمنستان 27132000 قيرنفت 840,030 10,359,685,493 Rls. 389,599 $
7 12 1393 غرب تهران ارمنستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 346,810 6,873,306,383 Rls. 261,580 $
8 12 1393 غرب تهران ارمنستان 32081090 سايررنگهاوورني ها(ازجمله لعابهاولاكها)ديسپرسه ياحل شده درمحيط غير آبي 66,061 6,283,496,356 Rls. 238,950 $
9 12 1393 غرب تهران ارمنستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 26,300 5,671,112,075 Rls. 216,095 $
10 12 1393 غرب تهران ارمنستان 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 74,634 4,911,475,495 Rls. 188,609 $
11 12 1393 غرب تهران ارمنستان 15162090 چربي ها و روغن هاي نباتي هيدروژنه شده و...و ا جزا آنها به غير ا ز روغن جانشين کره کاکائووروغن C.B.E 100,800 4,645,021,248 Rls. 171,360 $
12 12 1393 غرب تهران ارمنستان 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 66,742 4,522,089,110 Rls. 166,855 $
13 12 1393 غرب تهران ارمنستان 39204390 صفحه هاوورق ها.ورقه نازک غيرمذکورا زپلي كلروروينيل غيرا سفنجي باحدا قل 6%وزني پلاستي سايزرمستحکم 82,229 3,979,277,346 Rls. 147,822 $
14 12 1393 غرب تهران ارمنستان 34011190 صابون ومحصولات وفرآورده هاي آلي تاانسيواكتيف به شكل شمش ،ميله ،چونه ،تكه يابه اشكال قالبي وكاغذ براي مصارف پاكيزگي وطبي غير از رديفهاي10 340111 لغايت 34011150 162,630 3,930,782,418 Rls. 146,367 $
15 12 1393 غرب تهران ارمنستان 32081050 موا د ا فزودني رنگ براساس پلي استرها 136,600 3,762,531,391 Rls. 139,611 $
16 12 1393 غرب تهران ارمنستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 43,714 3,546,629,280 Rls. 131,544 $
17 12 1393 غرب تهران ارمنستان 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا د غيرمذكوردرجاي ديگر 5,410 3,505,377,600 Rls. 127,200 $
18 12 1393 غرب تهران ارمنستان 32041610 --- گرانول مستربچ 176,000 3,464,488,500 Rls. 131,970 $
19 12 1393 غرب تهران ارمنستان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 46,188 2,960,281,842 Rls. 113,142 $
20 12 1393 غرب تهران ارمنستان 39204990 سايرصفحه هاوورق هامستحکم نشده ا زپليمرهاي کلروروينيل غيرا سفنجي باكمتراز6%وزني پلاستي سايزر 60,301 2,849,204,175 Rls. 108,478 $
21 12 1393 غرب تهران ارمنستان 34011150 صابون رختشويي 106,598 2,550,894,822 Rls. 95,919 $
22 12 1393 غرب تهران ارمنستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 89,726 2,418,158,626 Rls. 87,776 $
23 12 1393 غرب تهران ارمنستان 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شکال ا بتدا ئي (Plasticised) 60,500 2,300,592,775 Rls. 88,465 $
24 12 1393 غرب تهران ارمنستان 39012019 ساير پلي ا تيلن گريد لوله با چگالي 94%يا بيشتر بجز نوع پودري 44,000 2,231,095,680 Rls. 80,960 $
25 12 1393 غرب تهران ارمنستان 34022020 پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب استفاده در ماشينکهاي شستشو 80,397 2,022,303,203 Rls. 77,621 $
26 12 1393 غرب تهران ارمنستان 15119010 RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري وبيشتر 43,200 1,994,708,160 Rls. 74,385 $
27 12 1393 غرب تهران ارمنستان 73069010 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي تا8اينچ غير مذكور درجاي ديگر . 106,930 1,992,092,542 Rls. 72,628 $
28 12 1393 غرب تهران ارمنستان 69089020 کاشي يا سرا ميک باجذب آب بين 1 تا 6 درصد(کاشي کف ) ورني يالعاب زده 349,731 1,976,091,393 Rls. 74,509 $
29 12 1393 غرب تهران ارمنستان 32091040 رنگهاوپوشش ساختماني براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 19,850 1,883,652,343 Rls. 73,354 $
30 12 1393 غرب تهران ارمنستان 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 29,385 1,880,209,620 Rls. 70,658 $
31 12 1393 غرب تهران ارمنستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 86,172 1,832,524,624 Rls. 68,926 $
32 12 1393 غرب تهران ارمنستان 56049000 سايرنخ نسجي ونوا رها,واشكال همانند آغشته ياا ندوده باكائوچو ياموادپلاستيكي 18,394 1,798,525,116 Rls. 67,862 $
33 12 1393 غرب تهران ارمنستان 32151100 مرکب چاپ به رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 21,596 1,750,159,668 Rls. 64,788 $
34 12 1393 غرب تهران ارمنستان 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 21,690 1,666,117,350 Rls. 65,070 $
35 12 1393 غرب تهران ارمنستان 69089040 ک ک ک كاشي يا سراميك با جذب آب بين 10 تا 16 درصد (كاشي ديوار) 259,420 1,661,955,598 Rls. 63,228 $
36 12 1393 غرب تهران ارمنستان 27101910 روغن موتور 41,240 1,601,027,564 Rls. 60,416 $
37 12 1393 غرب تهران ارمنستان 25202000 ک گچ 1,687,130 1,496,406,427 Rls. 57,093 $
38 12 1393 غرب تهران ارمنستان 94016900 نشيمنهاي دا را ي ا سکلت چوبي ،رويه نشده 44,950 1,488,013,719 Rls. 55,785 $
39 12 1393 غرب تهران ارمنستان 39059920 رزين پلي وينيل بوتيرا ل گريد غذا يي وبهدا شتي 50,800 1,427,132,520 Rls. 55,866 $
40 12 1393 غرب تهران ارمنستان 39042100 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم نشده , به ا شکال ا بتدا ئي (Nonplasticised) 44,750 1,404,967,193 Rls. 55,043 $
41 12 1393 غرب تهران ارمنستان 29173910 دي بوتيل فتالات 51,200 1,360,088,000 Rls. 51,600 $
42 12 1393 غرب تهران ارمنستان 39011041 پلي اتيلن گريد تزريقي به صورت پودرباچگالي كمتراز 94% 22,000 1,227,944,000 Rls. 46,000 $
43 12 1393 غرب تهران ارمنستان 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 25,835 1,179,310,085 Rls. 45,185 $
44 12 1393 غرب تهران ارمنستان 34021120 سديم لوريل اتر سولفات 22,060 1,118,400,000 Rls. 40,000 $
45 12 1393 غرب تهران ارمنستان 72171040 مفتول فولادي فنري از جنس فولاد پركربن غير ممزوج سركشيده شده با مقطع گرد وبه صورت كلاف در اقطار 2/0 الي 10 ميليمتر ابكاري نشده يا اندود نشده ، حتي صيقل شده 44,840 1,075,568,112 Rls. 40,356 $
46 12 1393 غرب تهران ارمنستان 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 11,700 1,064,740,950 Rls. 40,950 $
47 12 1393 غرب تهران ارمنستان 84368000 ماشين آلات ودستگاههاي کشاورزي،باغباني ،گلكاري ، جنگل دا ري ياپرورش زنبورعسل, غيرمذکوردرجاي ديگر 5,492 1,019,434,276 Rls. 38,218 $
48 12 1393 غرب تهران ارمنستان 39209990 سايرصفحه هاورق هاورقه هاي نازک وباريکه ها ا زسايرموا دپلاستيکي غيرا سفنجي غيرمذکوردرجاي ديگ 20,790 995,500,044 Rls. 37,422 $
49 12 1393 غرب تهران ارمنستان 32091050 رنگها و پوششهاي صنعتي براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 7,269 963,958,994 Rls. 36,839 $
50 12 1393 غرب تهران ارمنستان 84039010 پره (ديوا ره ) چدني جهت ديگ حرا رتي مرکزي 14,511 958,914,617 Rls. 35,530 $
51 12 1393 غرب تهران ارمنستان 33061000 مواد پاكکكننده دندان 16,404 947,003,626 Rls. 35,424 $
52 12 1393 غرب تهران ارمنستان 39075090 سايررزين هاي آلکيدبجزرزين هاي ا لکيدا صلاح شده ويژه رنگ ا تومبيل 1,900 942,483,600 Rls. 34,200 $
53 12 1393 غرب تهران ارمنستان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 19,113 915,188,606 Rls. 34,403 $
54 12 1393 غرب تهران ارمنستان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 20,555 835,607,586 Rls. 30,999 $
55 12 1393 غرب تهران ارمنستان 48182000 دستمال کاغذي ; دستمال پاک کردن آرا يش و دست پاک کن ا ز کاغذ 14,800 769,629,600 Rls. 29,412 $
56 12 1393 غرب تهران ارمنستان 04014000 شير وخامه شير كه ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6 درصد بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد تغليظ نشده ياشيريننشده 10,000 763,320,000 Rls. 30,000 $
57 12 1393 غرب تهران ارمنستان 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غيرازانواع آميزه ،غير مذكور درجاي ديگر 22,000 759,058,080 Rls. 27,148 $
58 12 1393 غرب تهران ارمنستان 38200000 فرآوردهکهاي ضديخ و مايعات آمادهکشده براي ذوب يخ (Anti freezing fluids) preparation preparedicing and 21,290 739,335,701 Rls. 27,677 $
59 12 1393 غرب تهران ارمنستان 29121100 متانال (فرمالدئيد) 69,230 737,579,728 Rls. 27,692 $
60 12 1393 غرب تهران ارمنستان 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 16,000 737,424,000 Rls. 28,791 $
61 12 1393 غرب تهران ارمنستان 85331090 سايرمقاومت هاي زغالي ثابت ا زنوع مخلوط يا لايه ا ي غير مذکور درجاي ديگر 600 722,836,547 Rls. 27,029 $
62 12 1393 غرب تهران ارمنستان 84161000 مشعل هاي کوره برا ي سوخت مايع 2,688 719,730,378 Rls. 26,473 $
63 12 1393 غرب تهران ارمنستان 84798200 ماشينهابرا ي مخلوط کردن, ورزدا دن, خردکردن, سائيدن,غربال كردن ،الك كردن ،هموژنيزه كردن ،امولسيونه كردن يابه هم زدن 6,820 696,594,800 Rls. 27,280 $
64 12 1393 غرب تهران ارمنستان 68091900 لوحه,صفحه ،ورق وهمانندا زگچ يا از ترکيباتي که اساس آنها گچ باشد تزئيين نشده,که درجاي ديگرگفته نشده 22,000 655,441,212 Rls. 24,564 $
65 12 1393 غرب تهران ارمنستان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 112,835 623,897,773 Rls. 24,169 $
66 12 1393 غرب تهران ارمنستان 70193910 پشم شيشه 9,893 620,593,432 Rls. 23,966 $
67 12 1393 غرب تهران ارمنستان 32100000 ساير رنگکها (Paints) و ورنيکها (از جمله لعابکها، لاكکها و آب رنگکها)؛ پيگمانکهايي كه با آب مصرف ميکشود از انواعي كه براي پرداخت چرم به كار ميکرود. 9,095 612,085,418 Rls. 23,009 $
68 12 1393 غرب تهران ارمنستان 28365000 کربنات کلسيم 159,205 591,751,658 Rls. 21,474 $
69 12 1393 غرب تهران ارمنستان 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 19,000 576,445,365 Rls. 21,555 $
70 12 1393 غرب تهران ارمنستان 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 22,000 562,795,200 Rls. 21,780 $
71 12 1393 غرب تهران ارمنستان 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل )مخلوط نشده باسايرمواد 21,250 553,835,520 Rls. 20,604 $
72 12 1393 غرب تهران ارمنستان 48189090 سايرا وا ت هاي سلولزياورقه هاي ا لياف سلولزي غيرمذكور درجاي ديگر 6,758 527,144,274 Rls. 20,145 $
73 12 1393 غرب تهران ارمنستان 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 13,000 518,739,000 Rls. 19,500 $
74 12 1393 غرب تهران ارمنستان 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 7,560 513,944,960 Rls. 20,119 $
75 12 1393 غرب تهران ارمنستان 28061010 کلرورهيدروژن (اسيدكلريدريك) بادرجه خلوص 33درصد وکمتر 98,000 505,954,400 Rls. 19,592 $
76 12 1393 غرب تهران ارمنستان 39259000 سايرلوا زم براي ساختمان که درجاي ديگرمذکور نباشد ,ا ز موا د پلاستيکي 21,509 502,204,400 Rls. 18,800 $
77 12 1393 غرب تهران ارمنستان 73259100 گلوله ومصنوعات همانند ريخته گري برا ي آسياب ا زچدن ،آهن يافولاد 22,000 502,114,690 Rls. 19,690 $
78 12 1393 غرب تهران ارمنستان 83111000 ا لکترودهاي ا ندودشده ,برا ي جوشکاري باقوس ا لکتريکي ازفلزات معمولي 20,000 477,198,000 Rls. 18,000 $
79 12 1393 غرب تهران ارمنستان 47079000 ساير كاغذ يا مقوا براي بازيافت ، همچنين آخال و ضايعات جور نشده 15,100 471,918,150 Rls. 18,150 $
80 12 1393 غرب تهران ارمنستان 84807900 قالب براي کائوچو يا مواد پلاستيکي (غيرازانوا ع تزريقي يافشاري ). 920 421,844,200 Rls. 15,800 $
81 12 1393 غرب تهران ارمنستان 29053100 ا تيلن گليکول (ا تان دي ئول ) 16,560 410,055,800 Rls. 15,400 $
82 12 1393 غرب تهران ارمنستان 73069090 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي از8اينچ به بالا غير مذكور درجاي ديگر . 20,240 389,196,000 Rls. 15,185 $
83 12 1393 غرب تهران ارمنستان 39041090 سايرپلي کلروروينيل , مخلوط نشده باسايرمواد به غيرا ز سوسپانسيون وا مولسيون 9,100 371,993,440 Rls. 14,547 $
84 12 1393 غرب تهران ارمنستان 28301000 سولفور سديم 44,500 345,574,200 Rls. 13,280 $
85 12 1393 غرب تهران ارمنستان 87032290 ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر بيشتر از 1000 سي سي اما از 1500 سي سي بيشتر نباشد بجز امبولانس ها وخودروهاي هيبريدي 2,075 343,488,300 Rls. 12,900 $
86 12 1393 غرب تهران ارمنستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 14,535 342,578,505 Rls. 13,343 $
87 12 1393 غرب تهران ارمنستان 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 4,470 330,401,400 Rls. 12,850 $
88 12 1393 غرب تهران ارمنستان 39211390 سايرصفحه هاوورقه هاوا زپلي ا ورتان هاي اسفنجي بجزساندويج سقف کاذب خودروبدون لايه فلزي 2,256 315,613,824 Rls. 12,096 $
89 12 1393 غرب تهران ارمنستان 73090000 مخزن ، منبع ، بشكه وظروف همانند براي هر گونه مواد ( به استثناي گازهاي فشرده يا مايع شده ) ، از چدن ، آهن يا فولاد ، با گنجايش حداكثر 300 ليتر ، بدون دستگاه هاي مكانيكي يا حرارتي ، حتي با پوشش داخلي يا پوشش عايق حرارت 2,010 312,323,160 Rls. 11,523 $
90 12 1393 غرب تهران ارمنستان 32081010 پوشش ورنگها براساس پلي استرها 9,674 303,640,143 Rls. 11,594 $
91 12 1393 غرب تهران ارمنستان 56012900 آوا ت وا شياءساخته شده ا زآوا ت, که درجاي ديگرگفته نشده. 2,960 295,897,330 Rls. 11,228 $
92 12 1393 غرب تهران ارمنستان 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 252 295,669,248 Rls. 10,752 $
93 12 1393 غرب تهران ارمنستان 83040000 قفسه بايگاني,قفسه جاي فيش... ياملزومات وتجهيزا ت ميزکارا زفلزمعمولي. 5,503 265,076,830 Rls. 9,905 $
94 12 1393 غرب تهران ارمنستان 54083200 ساير پارچه هاي تاروپودباف, رنگرزي شده, ا زنخ رشته يا نوارها يا اشكال همانند مصنوعي 2,870 256,499,075 Rls. 10,045 $
95 12 1393 غرب تهران ارمنستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 13,880 248,098,060 Rls. 9,716 $
96 12 1393 غرب تهران ارمنستان 44111299 ساير تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf) كار شده با ضخامت كمتر از 5 ميليمتر 7,915 233,737,222 Rls. 8,849 $
97 12 1393 غرب تهران ارمنستان 76109000 ا سکلت فلزي وقطعات آن , صفحه ،ميله ،پروفيل ،لوله وهمانند ازآالومينوم براي استفاده درساختمان 4,145 227,566,080 Rls. 8,466 $
98 12 1393 غرب تهران ارمنستان 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 15,810 211,292,460 Rls. 8,249 $
99 12 1393 غرب تهران ارمنستان 63062900 چادرا زموا دنسجي(باستثناء الياف سنتتيک ) 2,300 205,669,450 Rls. 8,050 $
100 12 1393 غرب تهران ارمنستان 32099050 لاکها و ورني ها و لعابها براساس سايرپليمرهاي سنتتيك ياطبيعي تغييريافته ازلحاظ شيميايي ،ديسپرسه ياحل شده درمحيط آبي 2,793 182,032,018 Rls. 6,977 $
مجموع کل
319,242,048,739 ريال
مجموع کل
11,903,079 دلار