آمار کل " صادرات به" کشور (استراليا) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 غرب تهران استراليا 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 50,134 69,855,977,571 Rls. 2,623,672 $
2 12 1393 غرب تهران استراليا 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 108,645 51,121,139,192 Rls. 1,954,141 $
3 12 1393 غرب تهران استراليا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 27,850 46,059,488,063 Rls. 1,805,435 $
4 12 1393 غرب تهران استراليا 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 20,100 7,760,337,300 Rls. 295,650 $
5 12 1393 غرب تهران استراليا 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 128,979 6,355,028,389 Rls. 237,974 $
6 12 1393 غرب تهران استراليا 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 80,414 6,176,600,890 Rls. 230,663 $
7 12 1393 غرب تهران استراليا 57039000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زسايرموا دنسجي,که درجاي ديگرگفته نشده. 25,892 6,081,160,830 Rls. 225,355 $
8 12 1393 غرب تهران استراليا 21042000 فرآوردهکهاي غذايي کمركب (Composite)،ک هموژنيزه 83,060 4,426,015,124 Rls. 165,280 $
9 12 1393 غرب تهران استراليا 22029090 ک کک ک ساير نوشابه هاي غير الكلي بجز مكمل هاي غذايي مايع 46,164 3,248,014,287 Rls. 122,490 $
10 12 1393 غرب تهران استراليا 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 2,556 3,210,174,894 Rls. 122,977 $
11 12 1393 غرب تهران استراليا 39241010 ظروف ملامين 22,235 2,880,994,029 Rls. 108,513 $
12 12 1393 غرب تهران استراليا 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 31,028 2,066,576,424 Rls. 75,568 $
13 12 1393 غرب تهران استراليا 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 25,850 1,858,809,528 Rls. 72,279 $
14 12 1393 غرب تهران استراليا 22030000 آبجوي تهيه شده ا زمالت 24,218 1,765,606,089 Rls. 66,599 $
15 12 1393 غرب تهران استراليا 20011000 خيار و خيارريز (خيارترشي) ,محفوظ شده در سرکه يا در جوهرسرکه 35,800 1,754,726,202 Rls. 66,346 $
16 12 1393 غرب تهران استراليا 20081900 ساير ، همچنين مخلوطها شامل ميوه هاي سخت پوست وساير دانه ها 15,425 1,666,240,618 Rls. 61,005 $
17 12 1393 غرب تهران استراليا 20079100 مركبات 28,662 1,598,030,536 Rls. 60,532 $
18 12 1393 غرب تهران استراليا 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 24,859 1,563,568,740 Rls. 59,128 $
19 12 1393 غرب تهران استراليا 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 11,480 1,342,648,840 Rls. 48,751 $
20 12 1393 غرب تهران استراليا 94016900 نشيمنهاي دا را ي ا سکلت چوبي ،رويه نشده 12,815 1,316,967,042 Rls. 49,799 $
21 12 1393 غرب تهران استراليا 20096900 اب انگور (همچنين اب انگور تازه) غير از شماره 20096100 27,261 1,273,733,625 Rls. 46,584 $
22 12 1393 غرب تهران استراليا 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 5,990 1,241,925,450 Rls. 45,650 $
23 12 1393 غرب تهران استراليا 94039000 ا جزا ءوقطعات مبلهاي مشمول 9403 6,675 1,098,563,844 Rls. 39,634 $
24 12 1393 غرب تهران استراليا 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 18,995 1,092,269,059 Rls. 40,784 $
25 12 1393 غرب تهران استراليا 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 11,700 1,069,286,400 Rls. 39,780 $
26 12 1393 غرب تهران استراليا 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 41,763 1,029,407,540 Rls. 38,307 $
27 12 1393 غرب تهران استراليا 41151000 چرم دوباره ساخته شده برا ساس چرم ياا لياف چرم به شکل صفحه ورق يا نوا رحتي به صورت رول 4,700 1,007,450,640 Rls. 39,480 $
28 12 1393 غرب تهران استراليا 20029010 رب گوجه فرنگي 19,537 982,184,146 Rls. 36,698 $
29 12 1393 غرب تهران استراليا 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 13,697 956,943,675 Rls. 35,953 $
30 12 1393 غرب تهران استراليا 63039900 پشت دري, پرده وپرده کرکره ا ي دروني,وا لان پرده ياتختخوا ب ا زسايرموا دنسجي. 5,300 953,585,800 Rls. 35,800 $
31 12 1393 غرب تهران استراليا 32100000 ساير رنگکها (Paints) و ورنيکها (از جمله لعابکها، لاكکها و آب رنگکها)؛ پيگمانکهايي كه با آب مصرف ميکشود از انواعي كه براي پرداخت چرم به كار ميکرود. 13,400 933,363,600 Rls. 34,840 $
32 12 1393 غرب تهران استراليا 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 10,013 806,830,658 Rls. 30,034 $
33 12 1393 غرب تهران استراليا 73239390 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا زفولاد زنگ نزن 5,075 794,416,247 Rls. 29,987 $
34 12 1393 غرب تهران استراليا 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 9,940 779,677,020 Rls. 29,660 $
35 12 1393 غرب تهران استراليا 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 14,417 737,369,100 Rls. 28,798 $
36 12 1393 غرب تهران استراليا 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 14,975 698,212,419 Rls. 26,277 $
37 12 1393 غرب تهران استراليا 63022900 شستنيهاي رختخوا ب, چاپ شده ا زسايرموا دنسجي(باستثناءکشباف ياقلاب باف ). 7,045 650,664,832 Rls. 24,657 $
38 12 1393 غرب تهران استراليا 21041000 سوپ و آبگوشت و فرآوردهکهاي مربوط به آنها 11,813 608,187,750 Rls. 23,604 $
39 12 1393 غرب تهران استراليا 33019012 ساير عرقيات سنتي 5,504 569,060,650 Rls. 21,721 $
40 12 1393 غرب تهران استراليا 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 6,778 536,770,221 Rls. 20,249 $
41 12 1393 غرب تهران استراليا 84198100 دستگاههاي غيرخانگي,برا ي تهيه كردن نوشيدنيهاي گرم ،پختن ياگرم کردن غذا 4,200 536,235,000 Rls. 21,000 $
42 12 1393 غرب تهران استراليا 70134210 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز ياآشپزخانه اي ازشيشه داراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.00005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300ازنوع اوپال 6,270 532,940,484 Rls. 19,956 $
43 12 1393 غرب تهران استراليا 08025200 ک ک پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 2,200 505,157,400 Rls. 19,800 $
44 12 1393 غرب تهران استراليا 57050090 ک ک ک ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي اماده مصرف بجز جاجيم 5,080 485,343,510 Rls. 18,561 $
45 12 1393 غرب تهران استراليا 19011000 فرآورده هابرا ي تغذيه کودکان, که برا ي خرده فروشي بسته بندي شده باشد,ا ز آرد و غيره 5,612 468,946,842 Rls. 17,420 $
46 12 1393 غرب تهران استراليا 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 7,122 468,754,822 Rls. 17,343 $
47 12 1393 غرب تهران استراليا 19021100 خميرهاي غذايي پخته نشده وپرنشده وآماده نشده به نحوي ديگر حاوي تخم مرغ 4,000 390,787,200 Rls. 14,400 $
48 12 1393 غرب تهران استراليا 84518000 ماشين هاي چلاندن, آهارزدن, پردا خت کردن), اندودن ،يااغشتن نخ هاي نسجي,پارچه ها يااشياء نسجي 3,115 378,094,558 Rls. 14,017 $
49 12 1393 غرب تهران استراليا 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 5,609 374,481,006 Rls. 14,503 $
50 12 1393 غرب تهران استراليا 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 1,092 356,109,696 Rls. 13,696 $
51 12 1393 غرب تهران استراليا 33019090 سايرا لئورزينهاي استخرا جي,بامحلول غليظ روغنها....بجزا ب مقطرخوشبوومحلول ا بي روغن ا سانسي 3,162 350,354,405 Rls. 13,281 $
52 12 1393 غرب تهران استراليا 06039000 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 06031100 لغايت 06031990 1,750 340,328,000 Rls. 12,800 $
53 12 1393 غرب تهران استراليا 20093100 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با يک مقياس بريکس که ا ز 20 تجاوز نکند 7,208 331,106,963 Rls. 12,336 $
54 12 1393 غرب تهران استراليا 19023000 سايرخميرهاي غذا ئي,که در جاي ديگري مذکور نباشند 10,468 324,026,326 Rls. 12,306 $
55 12 1393 غرب تهران استراليا 33074900 ساير غير از رديفهاي مشمول 33071000 لغايت 33074100 2,740 277,624,550 Rls. 10,320 $
56 12 1393 غرب تهران استراليا 52081900 ساير پارچه هاي تاروپودباف, ا زپنبه, سفيدنشده, غيرمذکوردرجاي ديگر,باحدا قل 85درصدپنبه به وزن هرمتر كمتراز200گرم 700 263,943,400 Rls. 9,800 $
57 12 1393 غرب تهران استراليا 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 2,160 238,109,520 Rls. 8,888 $
58 12 1393 غرب تهران استراليا 07129090 ساير سبزيجات خشك شده حتي بريده شده كه در جاي ديگر مذكور نياشد 4,547 218,628,204 Rls. 7,956 $
59 12 1393 غرب تهران استراليا 20099000 مخلوط آب ميوه وسبزيجات ، تخميرنشده ، که به آن الکل افزوده نشده باشد 3,627 215,164,012 Rls. 8,092 $
60 12 1393 غرب تهران استراليا 73239290 سايرا شيا سرميزآشپزخانه خانه دا ري... ا زچدن لعاب دا ده شده 2,050 213,534,720 Rls. 7,680 $
61 12 1393 غرب تهران استراليا 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 1,573 186,103,295 Rls. 6,993 $
62 12 1393 غرب تهران استراليا 76151090 ک ک ک ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 1,940 178,214,511 Rls. 6,693 $
63 12 1393 غرب تهران استراليا 69119000 ا شياءخانه وپاکيزگي,غيرمذکوردرجاي ديگرا زچيني 1,380 175,998,900 Rls. 6,900 $
64 12 1393 غرب تهران استراليا 19053200 ويفل ها و ويفرها 3,595 172,550,357 Rls. 6,470 $
65 12 1393 غرب تهران استراليا 21069060 سايرفراوردهاي غذايي تلغيظ شده مواد پروتئيني بهبود دهنده 3,200 169,049,600 Rls. 6,400 $
66 12 1393 غرب تهران استراليا 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 3,930 160,938,480 Rls. 5,966 $
67 12 1393 غرب تهران استراليا 73239490 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا ز ا هن يافولاد لعاب دا ده شده 2,050 157,453,360 Rls. 5,824 $
68 12 1393 غرب تهران استراليا 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 1,190 156,180,418 Rls. 5,830 $
69 12 1393 غرب تهران استراليا 82152000 مجموعه ا زقاشق, چنگال, غيره جورشده... (غيرا زرديف 82151000). 1,270 135,265,160 Rls. 5,080 $
70 12 1393 غرب تهران استراليا 09041290 فلفل خردشده يا سائيده بجز رديفهاي 09041210و09041220 2,749 128,962,694 Rls. 4,781 $
71 12 1393 غرب تهران استراليا 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 2,660 127,046,815 Rls. 4,802 $
72 12 1393 غرب تهران استراليا 57024900 کف پوش هاي مخملي باف ا زسايرموا دنسجي,آماده مصرف, غيرمذکوردرجاي ديگر 160 122,815,400 Rls. 4,600 $
73 12 1393 غرب تهران استراليا 84501100 ماشين هاي رختشوئي تمام ا توماتيک باظرفيت حدا کثر10کيلوگرم 860 114,603,600 Rls. 4,300 $
74 12 1393 غرب تهران استراليا 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 2,191 112,201,110 Rls. 4,381 $
75 12 1393 غرب تهران استراليا 21039000 سايرسسها و فرآورده ها برا ي سس , چاشنيها و ا دويه هاي مخلوط شده غير مذكور درجاي ديگر 2,011 102,869,078 Rls. 3,822 $
76 12 1393 غرب تهران استراليا 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 6,200 98,645,640 Rls. 3,720 $
77 12 1393 غرب تهران استراليا 73239990 سايرا شيا سرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري... ا زا هن يافولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 1,710 93,991,006 Rls. 3,502 $
78 12 1393 غرب تهران استراليا 20029090 گوجه فرنگي آماده يا محفوظ شده غيرمذکور درجاي ديگر بجزدرسرکه يادرجوهر سرکه 750 93,517,875 Rls. 3,375 $
79 12 1393 غرب تهران استراليا 73211110 ا جاق گازفردا رمبله 1,225 93,243,570 Rls. 3,570 $
80 12 1393 غرب تهران استراليا 20071090 فرآورده هاي هموژنيزه بجز پوره و پوره کنسانتره ميوه هاي گرمسيري 920 83,771,704 Rls. 3,152 $
81 12 1393 غرب تهران استراليا 08055000 ليمو (lemons) وليمو ترش كوچك تازه ياخشك كرده 1,551 81,636,078 Rls. 2,971 $
82 12 1393 غرب تهران استراليا 69149090 اشياءسراميكي كه درجاي ديگر ذكر نشده (به استثناي چيني ) 353 78,687,450 Rls. 2,918 $
83 12 1393 غرب تهران استراليا 21061090 ساير تغليظ شده هاي پروتئيني ومواد پروتئيني تکستوره غير از شماره هاي 21061010 لغايت 21061030 620 74,751,620 Rls. 2,830 $
84 12 1393 غرب تهران استراليا 17022000 قند و شربت درخت ا فرا 4,510 69,371,595 Rls. 2,703 $
85 12 1393 غرب تهران استراليا 70134910 ظروف شيشه اي اوپال بغيرازنوع داراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد 650 62,508,420 Rls. 2,340 $
86 12 1393 غرب تهران استراليا 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 580 60,763,240 Rls. 2,320 $
87 12 1393 غرب تهران استراليا 70134111 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي نقاشي شده ،تراش خورده صنايع دستي 1,300 50,420,655 Rls. 1,950 $
88 12 1393 غرب تهران استراليا 85166000 فرها ،خوراكپزها,منقل ها,حلقه هاي جوش آورنده آب, كباب پزها وتفت دهنده هاي الکتروترميک 190 45,532,170 Rls. 1,710 $
89 12 1393 غرب تهران استراليا 08109020 زرشك تازه 190 43,681,680 Rls. 1,680 $
90 12 1393 غرب تهران استراليا 69149010 ساير اشياء كه درجاي ديگرذكر نشده ازسراميك صنايع دستي 260 41,613,000 Rls. 1,560 $
91 12 1393 غرب تهران استراليا 21061011 ک ک ک ک مواد پروتئيني تكستوره سويا 1,500 41,563,500 Rls. 1,500 $
92 12 1393 غرب تهران استراليا 09109110 ساير ا دويه جات مخلوط ياددا شت ا- ب فصل در بسته بندي آماده برا ي خرده فروشي 583 38,689,155 Rls. 1,509 $
93 12 1393 غرب تهران استراليا 61091000 تي شرت وزيرپوش چسبان وهمانند,کشباف ياقلاب باف , ا زپنبه 135 38,378,880 Rls. 1,440 $
94 12 1393 غرب تهران استراليا 08092100 آلبالوهاي ترش تازه 700 36,401,400 Rls. 1,400 $
95 12 1393 غرب تهران استراليا 04090000 عسل طبيعي 260 34,687,900 Rls. 1,300 $
96 12 1393 غرب تهران استراليا 12019000 لوبياي سويا به جز دانه حتي به صورت خرد شده 1,206 32,417,280 Rls. 1,206 $
97 12 1393 غرب تهران استراليا 39264000 مجسمه هاي کوچک و سايرا شياء تزئيني ا زموا د پلاستيکي 670 31,972,266 Rls. 1,206 $
98 12 1393 غرب تهران استراليا 09102011 زعفران اماده براي خرده فروشي دربسته بندي كمتراز 10گرم . 0 26,440,611 Rls. 993 $
99 12 1393 غرب تهران استراليا 73211900 وسائل خورا ک پزي, خورا ک گرم کن, باسوخت جامد,ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 560 25,717,104 Rls. 1,008 $
100 12 1393 غرب تهران استراليا 07132010 ---لپه 600 24,580,800 Rls. 959 $
مجموع کل
250,800,915,259 ريال
مجموع کل
9,530,471 دلار