آمار کل " صادرات به" کشور (انگلستان) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 غرب تهران انگلستان 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 184,583 180,170,785,629 Rls. 6,663,665 $
2 12 1393 غرب تهران انگلستان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 47,074 26,702,836,914 Rls. 1,038,922 $
3 12 1393 غرب تهران انگلستان 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 5,033 9,405,557,548 Rls. 344,146 $
4 12 1393 غرب تهران انگلستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 138,490 7,132,987,538 Rls. 269,166 $
5 12 1393 غرب تهران انگلستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 44,084 4,040,439,586 Rls. 147,969 $
6 12 1393 غرب تهران انگلستان 21042000 فرآوردهکهاي غذايي کمركب (Composite)،ک هموژنيزه 46,990 2,369,954,259 Rls. 88,207 $
7 12 1393 غرب تهران انگلستان 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 30,429 2,268,561,230 Rls. 83,170 $
8 12 1393 غرب تهران انگلستان 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 19,954 2,233,025,292 Rls. 82,835 $
9 12 1393 غرب تهران انگلستان 22029090 ک کک ک ساير نوشابه هاي غير الكلي بجز مكمل هاي غذايي مايع 36,260 2,215,851,860 Rls. 82,276 $
10 12 1393 غرب تهران انگلستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 12,275 1,678,734,040 Rls. 63,112 $
11 12 1393 غرب تهران انگلستان 94033000 مبلهاي چوبي ا ز انواعي که در دفاتر کار مورد استفاده قرار ميگيرند 3,391 1,617,171,000 Rls. 61,000 $
12 12 1393 غرب تهران انگلستان 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 14,040 1,551,623,840 Rls. 56,160 $
13 12 1393 غرب تهران انگلستان 33019012 ساير عرقيات سنتي 15,540 1,527,666,335 Rls. 57,700 $
14 12 1393 غرب تهران انگلستان 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 7,060 1,077,861,680 Rls. 38,920 $
15 12 1393 غرب تهران انگلستان 22030000 آبجوي تهيه شده ا زمالت 15,310 1,075,852,770 Rls. 40,190 $
16 12 1393 غرب تهران انگلستان 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 18,659 911,046,762 Rls. 33,586 $
17 12 1393 غرب تهران انگلستان 07129090 ساير سبزيجات خشك شده حتي بريده شده كه در جاي ديگر مذكور نياشد 18,148 827,141,688 Rls. 30,576 $
18 12 1393 غرب تهران انگلستان 20011000 خيار و خيارريز (خيارترشي) ,محفوظ شده در سرکه يا در جوهرسرکه 12,990 651,523,376 Rls. 24,422 $
19 12 1393 غرب تهران انگلستان 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 8,535 643,903,580 Rls. 23,808 $
20 12 1393 غرب تهران انگلستان 94016900 نشيمنهاي دا را ي ا سکلت چوبي ،رويه نشده 8,077 575,609,704 Rls. 21,665 $
21 12 1393 غرب تهران انگلستان 20049000 سايرسبزيجات ومخلوط هاي ان محفوظ شده بجز در سرکه , غيره, يخ زده باستثناي محصولات 2006 غيرمذکوردرجاي ديگر 17,774 561,115,302 Rls. 21,989 $
22 12 1393 غرب تهران انگلستان 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 4,500 503,280,000 Rls. 18,000 $
23 12 1393 غرب تهران انگلستان 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 44,100 479,975,580 Rls. 17,640 $
24 12 1393 غرب تهران انگلستان 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 3,800 398,530,155 Rls. 14,465 $
25 12 1393 غرب تهران انگلستان 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 6,750 378,531,595 Rls. 14,293 $
26 12 1393 غرب تهران انگلستان 69120013 اشياء سرميز ، اشياء آشپزخانه از سفال، لعابکزده صنايع دستي 2,260 371,401,260 Rls. 13,740 $
27 12 1393 غرب تهران انگلستان 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 8,790 313,995,780 Rls. 11,710 $
28 12 1393 غرب تهران انگلستان 09109110 ساير ا دويه جات مخلوط ياددا شت ا- ب فصل در بسته بندي آماده برا ي خرده فروشي 3,993 261,323,997 Rls. 9,922 $
29 12 1393 غرب تهران انگلستان 20029010 رب گوجه فرنگي 5,269 259,201,911 Rls. 9,577 $
30 12 1393 غرب تهران انگلستان 08071900 خربزه وهماننده ان -تازه 14,850 228,140,550 Rls. 8,901 $
31 12 1393 غرب تهران انگلستان 21041000 سوپ و آبگوشت و فرآوردهکهاي مربوط به آنها 3,710 206,939,460 Rls. 7,420 $
32 12 1393 غرب تهران انگلستان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 3,100 203,463,000 Rls. 7,400 $
33 12 1393 غرب تهران انگلستان 08062080 کاشمري سبز دا نه دا ر ( ا نگورخشک کرده ) 2,100 197,097,600 Rls. 7,350 $
34 12 1393 غرب تهران انگلستان 20099000 مخلوط آب ميوه وسبزيجات ، تخميرنشده ، که به آن الکل افزوده نشده باشد 3,400 191,498,181 Rls. 7,080 $
35 12 1393 غرب تهران انگلستان 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 2,160 180,169,920 Rls. 6,480 $
36 12 1393 غرب تهران انگلستان 87089110 رادياتورها وقطعات مربوطه برا ي سوا ري ، سوا ري کار،وا نت و ترا کتور کشاورزي 540 179,017,020 Rls. 7,020 $
37 12 1393 غرب تهران انگلستان 20029090 گوجه فرنگي آماده يا محفوظ شده غيرمذکور درجاي ديگر بجزدرسرکه يادرجوهر سرکه 1,280 157,524,480 Rls. 5,760 $
38 12 1393 غرب تهران انگلستان 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 6,800 152,600,500 Rls. 5,780 $
39 12 1393 غرب تهران انگلستان 20079100 مركبات 2,568 149,672,036 Rls. 5,600 $
40 12 1393 غرب تهران انگلستان 09109120 سايرا دويه جات مخلوط ياددا شت 1-ب فصل به صورت کوبيده دربسته هاي غيرخرده فروشي 3,900 147,905,570 Rls. 5,452 $
41 12 1393 غرب تهران انگلستان 20091200 آب پرتقال يخ نزده با يک مقياس بريکس که ا ز 20 تجاوز نکند بدون افزودن الكل 4,100 129,790,320 Rls. 4,642 $
42 12 1393 غرب تهران انگلستان 08071100 هندوا نه , تازه 19,700 125,651,525 Rls. 4,925 $
43 12 1393 غرب تهران انگلستان 39264000 مجسمه هاي کوچک و سايرا شياء تزئيني ا زموا د پلاستيکي 2,500 123,727,500 Rls. 4,500 $
44 12 1393 غرب تهران انگلستان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 11,300 113,174,100 Rls. 4,419 $
45 12 1393 غرب تهران انگلستان 84512100 ماشين هاي خشک کردن باظرفيت حدا کثر10کيلوگرم شستني خشک 1,000 105,656,000 Rls. 4,000 $
46 12 1393 غرب تهران انگلستان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 1,238 102,624,540 Rls. 3,732 $
47 12 1393 غرب تهران انگلستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 1,425 102,534,885 Rls. 3,951 $
48 12 1393 غرب تهران انگلستان 19049000 ساير غير از رديف هاي 19041000 لغايت 19043000 وقابل طبقه بندي در شماره 1904 1,350 99,944,875 Rls. 3,915 $
49 12 1393 غرب تهران انگلستان 33051000 شامپوها 1,410 95,577,750 Rls. 3,525 $
50 12 1393 غرب تهران انگلستان 20096900 اب انگور (همچنين اب انگور تازه) غير از شماره 20096100 3,060 93,542,120 Rls. 3,512 $
51 12 1393 غرب تهران انگلستان 09102011 زعفران اماده براي خرده فروشي دربسته بندي كمتراز 10گرم . 1,850 93,106,800 Rls. 3,330 $
52 12 1393 غرب تهران انگلستان 17022000 قند و شربت درخت ا فرا 4,750 84,555,210 Rls. 3,092 $
53 12 1393 غرب تهران انگلستان 19023000 سايرخميرهاي غذا ئي,که در جاي ديگري مذکور نباشند 2,309 65,744,826 Rls. 2,352 $
54 12 1393 غرب تهران انگلستان 84807900 قالب براي کائوچو يا مواد پلاستيکي (غيرازانوا ع تزريقي يافشاري ). 550 55,306,800 Rls. 2,160 $
55 12 1393 غرب تهران انگلستان 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 1,808 50,807,295 Rls. 1,991 $
56 12 1393 غرب تهران انگلستان 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 2,900 47,274,540 Rls. 1,740 $
57 12 1393 غرب تهران انگلستان 25081000 بنتونيت 300 41,942,400 Rls. 1,576 $
58 12 1393 غرب تهران انگلستان 11029090 ساير ارد غلات غير از ارد گندم يا ارد مخلوط گندم وچاودار (meslin) ، ارد چاودار ، ارد ذرت 670 35,920,200 Rls. 1,310 $
59 12 1393 غرب تهران انگلستان 07133200 ک لوبيا قرمز كوچك (Adzuki) يا (Phaseolus) (Vinga angularis)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا لپه شده 610 26,835,120 Rls. 976 $
60 12 1393 غرب تهران انگلستان 07132010 ---لپه 500 22,368,000 Rls. 800 $
61 12 1393 غرب تهران انگلستان 94042900 تشک ا زساير موا د,که درجاي ديگري مذکورنباشند 140 21,420,840 Rls. 840 $
62 12 1393 غرب تهران انگلستان 85181000 ميکروفون و پايه آن 190 20,896,200 Rls. 760 $
63 12 1393 غرب تهران انگلستان 44029000 ساير زغالهاي چوب حتي بهم فشرده . 300 14,480,640 Rls. 540 $
64 12 1393 غرب تهران انگلستان 07133900 ساير سبزيجات غلافدار خشك باستثناي انوع لوبيا ، نخودفرنگي ها ، خشك ، غلاف كنده ، پوست كنده، لپه شده 330 14,439,744 Rls. 528 $
65 12 1393 غرب تهران انگلستان 57029990 ک ک ک ساير كف پوش ها از ساير مواد نسجي بجز زيلو 585 10,200,400 Rls. 400 $
66 12 1393 غرب تهران انگلستان 17019100 قند و شکر که به آن مواد خوشبو کننده يا رنگ کننده اضافه شده 290 7,094,004 Rls. 278 $
67 12 1393 غرب تهران انگلستان 07139000 سبزيجات غلافدا ر,غلاف کنده , خشک کرده , که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 150 6,145,200 Rls. 240 $
68 12 1393 غرب تهران انگلستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 250 5,725,440 Rls. 213 $
69 12 1393 غرب تهران انگلستان 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 235 5,283,810 Rls. 203 $
70 12 1393 غرب تهران انگلستان 27012000 زغال قالبي،کگلوله زغالکسنگ و سوختکهاي جامد همانند كه از زغالکسنگ تهيه شده باشد 280 3,849,860 Rls. 140 $
71 12 1393 غرب تهران انگلستان 21061090 ساير تغليظ شده هاي پروتئيني ومواد پروتئيني تکستوره غير از شماره هاي 21061010 لغايت 21061030 28 3,226,230 Rls. 126 $
72 12 1393 غرب تهران انگلستان 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 400 2,773,470 Rls. 105 $
73 12 1393 غرب تهران انگلستان 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 6 307,260 Rls. 12 $
74 12 1393 غرب تهران انگلستان 08055000 ليمو (lemons) وليمو ترش كوچك تازه ياخشك كرده 2 51,210 Rls. 2 $
مجموع کل
255,931,497,642 ريال
مجموع کل
9,521,908 دلار
[1]