آمار کل " صادرات به" کشور (اوکراين) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 غرب تهران اوکراين 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 61,515 108,118,688,468 Rls. 3,974,753 $
2 12 1393 غرب تهران اوکراين 87032290 ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر بيشتر از 1000 سي سي اما از 1500 سي سي بيشتر نباشد بجز امبولانس ها وخودروهاي هيبريدي 72,000 14,373,700,800 Rls. 532,800 $
3 12 1393 غرب تهران اوکراين 87089110 رادياتورها وقطعات مربوطه برا ي سوا ري ، سوا ري کار،وا نت و ترا کتور کشاورزي 24,519 8,303,517,877 Rls. 316,275 $
4 12 1393 غرب تهران اوکراين 73201090 سايرفنرتيغه ا ي وتيغه برا ي آن ا زا هن يافولادغيرا زفنرصفحه اي نگهدا رنده ريل نوا رکاست ويدئو 86,260 3,168,046,008 Rls. 120,656 $
5 12 1393 غرب تهران اوکراين 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 80,000 3,065,880,000 Rls. 120,000 $
6 12 1393 غرب تهران اوکراين 87089321 ا جزا وقطعات كلاج (به جز لنت كلاچ )،برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 10,600 2,778,852,800 Rls. 105,936 $
7 12 1393 غرب تهران اوکراين 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 92,815 1,103,006,590 Rls. 42,788 $
8 12 1393 غرب تهران اوکراين 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 4,650 953,666,175 Rls. 35,805 $
9 12 1393 غرب تهران اوکراين 87089929 ا جزا وقطعات كمك فنر ،بغيرا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري، سوا ري کار،وا نت و ترا کتورکشاورزي 2,596 697,937,403 Rls. 25,543 $
10 12 1393 غرب تهران اوکراين 87087021 ا جزا وقطعات ومتفرعات چرخ ها ،برا ي سوا ري ،سوا ري کار، وا نت وترا کتورکشاورزي 8,220 628,854,660 Rls. 24,660 $
11 12 1393 غرب تهران اوکراين 87089939 ا جزا وقطعات غيرمذكور بغيرازا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري ،سوا ري کار، وا نت و ترا کتوركشاورزي 2,450 621,126,090 Rls. 24,233 $
12 12 1393 غرب تهران اوکراين 84741000 ماشين هاي جورکردن, غربال کردن, جدا کردن ياشستن خاک, سنگ وكلوخه ها وساير مواد معدني جامد 2,100 556,731,000 Rls. 21,000 $
13 12 1393 غرب تهران اوکراين 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 16,489 352,212,891 Rls. 13,191 $
14 12 1393 غرب تهران اوکراين 32029000 سايرمواد دباغي غيرآلي;فرآورده دباغي,حتي داراي مواد طبيعي دباغي,فرآورده آنزيم دا رجهت پيش دباغي 12,420 238,977,325 Rls. 8,975 $
15 12 1393 غرب تهران اوکراين 87071090 بدنه و ا تاق را ننده برا ي وسايط نقليه شماره 8703 بغير ا ز سوا ري 650 167,115,000 Rls. 6,500 $
16 12 1393 غرب تهران اوکراين 70134119 ساير ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيراز ليوانهاي نوشيدني )يامقاصدآشپزخانه اي غير مذكوردرجاي ديگر . 4,000 134,870,000 Rls. 5,000 $
17 12 1393 غرب تهران اوکراين 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 490 120,257,055 Rls. 4,713 $
18 12 1393 غرب تهران اوکراين 17023090 گلوکز وشربت گلوکز خشک کمترا ز20درصد وزني فروکتوز يابدون آن غيرمذکور درجاي ديگر 3,300 113,732,190 Rls. 4,290 $
19 12 1393 غرب تهران اوکراين 39174000 لوا زم وملحقات لوله و شيلنگ ا ز موا د پلاستيکي 285 104,759,954 Rls. 3,992 $
20 12 1393 غرب تهران اوکراين 91039000 ساعتهاي ديواري, روميزي وهمانندداراي محرک ساعت مچي ،جيبي وهمانندغيربرقي. 1,197 91,746,459 Rls. 3,588 $
21 12 1393 غرب تهران اوکراين 85369030 ترمينال ريلي 254 59,070,240 Rls. 2,286 $
22 12 1393 غرب تهران اوکراين 84813000 شيريکطرفه (غير قابل برگشت ) 200 58,822,176 Rls. 2,276 $
23 12 1393 غرب تهران اوکراين 87085011 محورهاي محرك باديفرانسيل ،حتي مجهز به ساير اجزاي تشكيل دهنده انتقال نيرو ، برا ي سوا ري، سوا ري کار،وا نت وترا کتورکشاورزي 250 51,098,000 Rls. 1,998 $
24 12 1393 غرب تهران اوکراين 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 8,000 50,082,019 Rls. 1,963 $
25 12 1393 غرب تهران اوکراين 87081010 سپر واجزاء وقطعات آن برا ي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت 120 26,841,600 Rls. 960 $
26 12 1393 غرب تهران اوکراين 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 220 16,830,660 Rls. 660 $
27 12 1393 غرب تهران اوکراين 85122010 دستگاههاي روشنائي ياعلامت دادن بصري جهت خودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 50 10,858,325 Rls. 425 $
28 12 1393 غرب تهران اوکراين 26011110 سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن کمتر از 40 درصد فشرده نشده 3,500 10,556,700 Rls. 385 $
29 12 1393 غرب تهران اوکراين 87088011 ----كمك فنر براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 210 7,607,232 Rls. 288 $
مجموع کل
145,985,445,696 ريال
مجموع کل
5,405,940 دلار
[1]