آمار کل " صادرات به" کشور (دانمارک) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 غرب تهران دانمارک 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 172,420 142,678,154,635 Rls. 5,327,219 $
2 12 1393 غرب تهران دانمارک 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 53,429 36,392,765,734 Rls. 1,366,261 $
3 12 1393 غرب تهران دانمارک 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 17,575 15,026,081,735 Rls. 589,235 $
4 12 1393 غرب تهران دانمارک 85371010 پانلهاي ا لکتريکي باعناوين Power Box ,Power Blok,Basic panel و...،براي ولتاژ حداكثر 1000ولت 5,880 6,459,914,080 Rls. 246,073 $
5 12 1393 غرب تهران دانمارک 57021010 گليم يك رو پشمي و نخي كليه مناطق بهکجز سيرجان 5,300 3,638,945,785 Rls. 136,285 $
6 12 1393 غرب تهران دانمارک 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 84,240 1,573,103,562 Rls. 60,641 $
7 12 1393 غرب تهران دانمارک 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 19,650 696,504,900 Rls. 27,300 $
8 12 1393 غرب تهران دانمارک 69089090 ساير کاشي وچهارگوش ولوح برا ي فرش ياروکش کردن اجاق ياديوار ورني زده يالعاب زده ا زسرا ميک غير مذکور در جاي ديگر 340 370,683,585 Rls. 14,462 $
9 12 1393 غرب تهران دانمارک 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغير از رخام پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 19,650 239,325,320 Rls. 8,840 $
10 12 1393 غرب تهران دانمارک 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 3,140 224,389,200 Rls. 8,400 $
11 12 1393 غرب تهران دانمارک 27150010 بيتومن ا نامل 175 4,927,878 Rls. 184 $
مجموع کل
207,304,796,414 ريال
مجموع کل
7,784,901 دلار
[1]